Ringe-Nyborg Banen - operatør: DSB (Oprindelig: RNB)

Fåborg-Ringe-Nyborg banen har altid været ejet af staten, men banen var straks efter dens åbning drevet af Sydfyenske Jernbaner. Banen blev anlagt i to tempi. 1878 tilbød Sydfyenske Jernbaner at overtage driften af en eventuel Fåborg-Ringe bane. Ved loven den 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning.

Det blev allerede nævnt i forbindelse med loven af den 16. juni 1879 at Ringe-Faaborg Banen kunne forlænges til Nyborg, men først ved lov af den 8. maj 1894 kom der realiteter bag.

Der gik ikke længe før kravet om en forlængelse af banen fra Ringe til Nyborg begyndte af dukke op. At fremskaffe de nødvendige midler frembød som sådan heller ikke de store problemer men der var nogle forhold omkring anlæg og forpagtning der skulle afklares.

Sagen var den at indenrigsminister Ingerslev i 1890-1891 fremlagde et forslag om en jernbane mellem Ringe og Nyborg i landstinget. Forslaget indebar en strækning der var udregnet til 26,8 kilometer og med udgangspunkt på statsbanestationen i Nyborg og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge inden den nåede Ringe.

Lovforslaget gav ministeren mulighed for at lade Sydfyenske Jernbaner forpagte banen på samme vilkår som Ringe-Fåborg banen hvilket indebar at forpagtningsafgiften skulle være på 3 procent af anlægssummen. Sydfyenske Jernbaner var dog kun villige til at betale 2 procent. Efter en forhandling endte det med de 2 procents afgift men med forskellige sindrige klausuler der gjorde det muligt i gode år at opkræve 3 procent. Samtidigt blev der ændret på en række private finansieringskrav således at banen kunne vedtages med loven af den 8. maj 1894. I løbet af 1896 kom der gang i anlægsarbejderne, som blev forestået af Sydfyenske Jernbaner, men finansieret af staten, og det var i det store hele afsluttet på den krævede dato den 1. maj 1897. Der var dog problemer med et par anlæg hvilket forsinkede banens endelige indvielse til den 1. september 1897, hvor Sydfyenske Jernbaner overtog driften af banen med 5 daglige tog i hver retning.

Ved statens overtagelse af Sydfyenske Jernbaner i 1949 fortsatte man driften af banen frem til den 27. maj 1962. Signalerne blev taget ned i 1962-1963 sammen med de fleste omløbsspor og sidespor, hvor skinnerne på hovedstrækning blev taget op i 1963-1964.

Vigtige stamdata for Ringe-Nyborg Banen


Jernbanens længde i km 26,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
BaneforkortelseRNB
Statstilskud i %100%
Jernbanen indviet1898.09.01
Jernbanen åbnet1898.09.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1962.05.27
Jernbanen nedlagt1962.05.27
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5-37-45 kg/m (1960)
BallastSkærveballast
Hastighed max75 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk16 tons
Bane statusLokalbane

Ringe-Nyborg Banen har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1949.04.011987De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1882.04.011949.04.01Sydfyenske JernbanerSFJ

Ringe-Nyborg Banen havde følgende stoppestederBanekort over Ringe-Nyborg Banen

Kort over benestrækningen: Ringe-Nyborg banen (RFB)
Kort over benestrækningen: Ringe-Nyborg banen (RFB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 27. juli 2011 - LINK til kilde.


Nyborg Station (Ng) [1891-1997] var Ringe-Nyborg Banen banens første station

Nyborg har i tidens løb har haft hele 4 statsbanestationer, hvor den første stammer fra åbningen af den fynske hovedbane mellem Nyborg og Middelfart den 8. september 1865. Nyborgs første Station lå lidt sydøst for Nyborg Borgs voldgrav, men upraktisk for havn og skibstrafik.

Da dampskibsbroen blev anlagt i 1871, blev Nyborgs første Station flyttet ved at nedrive bygningen og genopføre bygningen som Nyborgs anden Station af selv samme materialer og i samme stil ved den gamle havn. Under ned og genopbygget, var der midlertidigt kontor og venterum i "Gjæstgiver N. C. Husteds Pavillon". Pavillonen lå øst for den oprindelige Nyborg Station. N. C. Husteds Pavillonen blev nedrevet i 1889 efter at N. C. Husteds død. N. C. Husteds (Niels Christian Christensen Husted) var ejer af Hotel Postgaarden i Nyborg fra 1856 - 1874, og han lod Pavillonen opføre ved Nyborg Station da banen kom til Nyborg.

Ved den genopførte og nu Nyborgs anden Station, ved den gamle havn, opførtes et telegrafkontor for P&T, der drev postdampskibsruten Korsør-Nyborg frem til indsættelse af jernbanefærger på Storebælt i 1883. I 1877-1878 indrettedes ved telegrafkontoret et ventelokale for "Nyborg Dampskibsexpedition". Denne nedlagdes igen allerede i 1886 og blev, da Nyborgs tredje Station var ibrugtaget i 1891, omdannet til godsekspedition.

Nyborgs anden Station, var arkitektonisk en væsentligt smukkere stationsbygning end Nyborgs første Station, men blev igennem årene udsat for store ændringer. Først blev perrontaget fjernet og senere blev der indbygget et par garageporte på gadesiden. Den over hundrede år gamle bygning var igennem årene, blevet så ændret og medtaget at den i 1985 blev revet ned.

Nyborgs fjerde Station, som er den nuværende station, er fra 1997 og blev etableret ifm. bygningen af Storebæltsbroen.


Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseNg
Højdeplacering over havet2,6 meter
GPS koordinater55.311170,10.798737

Billede af Nyborg Station.
Billede af Nyborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. september 2008
Download billede

Historisk kort over Nyborg Station
Nyborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseNyhavevej 1, 5800 Nyborg
StednavneforkortelseLat
Højdeplacering over havet10,0 meter
GPS koordinater55.315668,10.734657

Billede af Lamdrup Station.
Billede af Lamdrup Station.
Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: den 1. december 2009


Historisk kort over Lamdrup Station
Lamdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 13.12.1938 Revsvindinge, før __.__.1___ Refsvindinge.
Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseStationsvænget 5, 5853 Ørbæk
Højdeplacering over havet49,1 meter
GPS koordinater55.281684,10.687600

Billede af Refsvindinge Station.
Billede af Refsvindinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. marts 2024
Download billede

Historisk kort over Refsvindinge Station
Refsvindinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørbæk Station (Øk) lå 12,6 km. fra første station.

Ørbæk Station åbnede sammen med Ringe-Nyborg Banen den 1. september 1897. Ørbæk Station var en af de større på strækningen. Ringe-Nyborg Banen var statsbane, men forpagtet af Sydfynske Jernbaner indtil 1949, hvor DSB overtog Sydfynske Jernbaner. Ørbæk Station blev nedlagt sammen med Ringe-Nyborg Banen den 27. maj 1962.

Ørbæk Station blev revet ned i 1968 for at vige pladsen til Ørbæk rådhus. I 2016 blev rådhusbygningerne nedrevet og der er i dag private boliger på den gamle stationsplads.


Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseØk
Højdeplacering over havet59,5 meter
GPS koordinater55.259368,10.670169

Billede af Ørbæk Station.
Billede af Ørbæk Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1957 -
Sted:Danmark, Fyn, Ørbæk
Ophav:Odense Luftfoto
År:1957

Id:OD02310_015.tif


Historisk kort over Ørbæk Station
Ørbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseAssensvej 72, 5853 Ørbæk
StednavneforkortelseEls
Højdeplacering over havet76,0 meter
GPS koordinater55.249081,10.613805

Ellested Station.
Ellested Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 4. november 2008
Download billede

Historisk kort over Ellested Station
Ellested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
AdresseKløvmosevej 2, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseFjs
Højdeplacering over havet77,6 meter
GPS koordinater55.235825,10.563506

Billede af Fjellerup Station.
Billede af Fjellerup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 23. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Fjellerup Station
Fjellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 22, 5856 Ryslinge
StednavneforkortelseRys
Højdeplacering over havet75,9 meter
GPS koordinater55.241150,10.534479

Billede af Ryslinge Station.
Billede af Ryslinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 11. juni 2022
Download billede

Historisk kort over Ryslinge Station
Ryslinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station (Re) var Ringe-Nyborg Banen's endestation og lå 26,4 km. fra første station.

Ringe Station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
StednavneforkortelseRe
Højdeplacering over havet78,9 meter
GPS koordinater55.239116,10.481603

Billede af Ringe Station.
Billede af Ringe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. november 2021
Download billede

Historisk kort over Ringe Station
Ringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Ringe-Nyborg Banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nyborg-Ringe-Fåborg banen : med et afsnit om færgeoverfarten Fåborg-Mommark
Lars Viinholt-Nielsen
1981
231
Odense
Odense Universitetsforlag
8774923552
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471