Fåborg-Ringe-Nyborg banen - (RFB)


Fåborg - Ringe - Nyborg banen blev anlagt i to etapper.
1. Etappe i 1878 hvor SFJ (Syd Fynske Jernbaneselvskab) tilbød at drive en eventuel Fåborg - Ringe bane og ved loven af 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning. I denne lov var der en tilføjelse der muliggjorde en forlængelse til Nyborg fra Ringe.

2. Etappe med en forlænges til Nyborg fra Ringe blev muligt ved lov af 8. maj 1894.
Begge etapper blev anlagt af SFJ med financiering fra staten og drift af SFJ. SFJ drev banen frem til 1. april 1949, hvor den overgik til drift af DSB.

Da SFJ startede anlægsarbejdet i 1880, af Ringe - Fåborg etappen, kunne man ikke skaffe lokal arbejdskraft og det var derfor nødvendigt at hente svensk arbejdskraft. Med svensk arbejdskraft skred arbejdet hurtigt frem. Der var ikke de store jord opgaver i projektet og alerede i starten af maj 1881 kunne de leverede skinne fra Union Gieserei: Dortmund lægges - med start i Ringe. Til fremførsel af skinnemateriel på banen benyttede SFJ deres eget lokomotiv nr 4 : Sct Jørgen - som nåede til Fåborg d. 21. september 1881. Prøvekørslen af banen startede 15. marts 1882 med en efterfølgende indvielse d. 31. marts 1882 og idriftagelse d. 1. april 1882.

2. etappe fra Ringe til Nyborg blev efterfølgende foreslået igangsat af indenrigsminister Ingerslev i 1890 og i 1891 var der et formelt foreslag klar med en banestrækning på 26,8 kilometer og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge.
2. etappe af banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894. Ifølg lovforslaget skulle SFJ også forpagte 2. etappe af banen. Staten tog et udgangspunkt i forpagtningen af 1. etappe, hvor SFJ årligt skulle betale 3% af anlægsbeløbet. SFJ var dog kun villig til at skulle betale 2% og efter lage forhandlinger fik SFJ driften for 2%.

I 1896 startede anlægsarbejderne og banen stod færdig 1. september 1897. Der var dog meningen at banen skulle stå færdig 1. maj 1897 men noget af jordarbejdet undervejs voldede problemer.

Vigtige årstal for Fåborg-Ringe-Nyborg jernbane:
1879.06.16 Fåborg - Ringe bane bliver til ved lov af 16. juni 1879 hvor det bliver besluttet at anlægge denne bane for statens regning.
1882.04.01 Ringe - Fåborg etappen tages i drift.
1894.05.08 Ringe - Fåborg banen forlængelse til Nyborg fra Ringe ved lov af 8. maj 1894.
1897.09.01 Nyborg Ringe etappen tages i drift.
1949.04.01 DSB overtager driften af Nyborg - Ringe - Fåborg banen.
1962.05.27 Nyborg Ringe etappen nedlægges.
1962.05.27 Ringe - Fåborg etappen nedsættes til status som godsbane.
1987 DSB besluttede at ophøre med at køre godstog mellem Faaborg og Korinth.
1988.01.09 SFvJ, Faaborg - Veteranjernbane blev en realitet på den stiftende generalforsamling på Sundskolen i Faaborg.
1992.05.28 Indviede amtsborgmester Jens Peter Fisker officielt veteranbanen.


Vigtige stamdata for Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen

Jernbanens længde i km55,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 16. juli 1879
Statstilskud i %100 %
Jernbanen åbnet1882.04.01
Persontrafik nedlagt1962.05.27
Godstrafik nedlagt1987
Jernbanen nedlagt1987
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt1960: blanding af 37-45 kg/m
BalastSten
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusLokalbane

Fåborg-Ringe-Nyborg banen (RFB) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nyborg (1891-1997) Station (Ng)0,0 km
Stedet er fotograferet Lamdrup Station (Lat)5,0 km
Stedet er fotograferet Refsvindinge Station 10,0 km
Stedet er fotograferet Ørbæk Station (Øk)12,6 km
Stedet er fotograferet Ellested Station (Els)16,6 km
Stedet er fotograferet Fjellerup Station (Fjs)20,2 km
Stedet er fotograferet Ryslinge Station (Rys)22,3 km
Stedet er fotograferet Ringe Station (Rg)26,4 km
Stedet er fotograferet Boltinggaard Trinbræt (Bts)29,5 km
Stedet er fotograferet Espe Station (Ess)33,0 km
Stedet er fotograferet Højrup Station (Hus)37,2 km
Stedet er fotograferet Hågerup Billetsalgssted (Hgs)40,0 km
Stedet er fotograferet Korinth Station (Krs)43,3 km
Stedet er fotograferet Grønderup Billetsalgssted 46,7 km
Stedet er fotograferet Pejrup Station (Prs)49,0 km
Stedet er fotograferet Katterød Station (Kts)51,5 km
Stedet er fotograferet Fåborg Station (Få)55,8 km

Nyborg (1891-1997) Station var Fåborg-Ringe-Nyborg banen banens første station

Byggeår1891
Åbnet1891
Nedlagt1997.06.01
ArkitektThomas Arboe
AdresseEnghavevej 4, 5800 Nyborg
Stations forkortelseNg
GPS koordinater55.311170, 10.798737
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid.
Den gamle Nyborg station - fra færgernes tid. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.09.15

Krak kort over Nyborg (1891-1997) Station

Historisk kort over Nyborg (1891-1997) Station
Kilde: StyrelsenNyborg (1891-1997) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lamdrup Station lå 5,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseNyhavevej 1, 5800 Nyborg
Stations forkortelseLat
GPS koordinater55.315668, 10.734657
Lamdrup station - desvære snød kameraet mig.
Lamdrup station - desvære snød kameraet mig. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Lamdrup Station

Historisk kort over Lamdrup Station
Kilde: StyrelsenLamdrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Refsvindinge Station lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsvænget 5, 5853 Ørbæk
GPS koordinater55.281684, 10.687600
Refsvindinge station
Refsvindinge station - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Refsvindinge Station

Historisk kort over Refsvindinge Station
Kilde: StyrelsenRefsvindinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørbæk Station lå 12,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
Nedrevet1968
ArkitektN.P.C. Holsøe
Stations forkortelseØk
GPS koordinater55.259368,10.670169

Ørbæk Station blev revet ned i 1968 for at vige pladsen til Ørbæk rådhus.

Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet.
Ørbæk station er nedrevet og kommunekontort opført på stedet. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ørbæk Station

Historisk kort over Ørbæk Station
Kilde: StyrelsenØrbæk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ellested Station lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseAssensvej 72 5853 Ørbæk
Stations forkortelseEls
GPS koordinater55.249081,10.613805
Ellested station set fra vejsiden.
Ellested station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ellested Station

Historisk kort over Ellested Station
Kilde: StyrelsenEllested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjellerup Station lå 20,2 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseKløvmosevej 2, 5856 Ryslinge
Stations forkortelseFjs
GPS koordinater55.235825, 10.563506
Fjellerup Station.
Fjellerup Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04 14:55:04

Krak kort over Fjellerup Station

Historisk kort over Fjellerup Station
Kilde: StyrelsenFjellerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ryslinge Station lå 22,3 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseEnghavevej 22, 5856 Ryslinge
Stations forkortelseRys
GPS koordinater55.241150, 10.534479
Ryslinge station set fra banesiden.
Ryslinge station set fra banesiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.11.04

Krak kort over Ryslinge Station

Historisk kort over Ryslinge Station
Kilde: StyrelsenRyslinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ringe Station lå 26,4 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
ArkitektH.A.W. Haugsted
AdresseStationsvej 4, 5750 Ringe
Stations forkortelseRg
GPS koordinater55.239116, 10.481603

Ringe station har været en stor og vigtig station for 3 baner.:
Odense-Svendborg, åbnet 12. juli 1876
Ringe-Faaborg RFJ (29,4 km), åbnet 1. april 1882 -
Ringe-Nyborg RNJ (26,4 km), åbnet 1. september 1897

Ringe-Nyborg og Ringe-Faaborg banerne bliver nedlagt 27. maj 1962, men en beskeden mængde godstrafik fortsætter mellem Ringe-Faaborg indtil 1987 og nogle år længere mellem Ringe-Korinth.

Ringe Station.
Ringe Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.08.11 15:41:59

Krak kort over Ringe Station

Historisk kort over Ringe Station
Kilde: StyrelsenRinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Boltinggaard Trinbræt lå 29,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseBts
GPS koordinater55.222277,10.468638

Boltingegaard trinbræt blev anlagt i 1929. Fra 1930 blev det til billetsalgssted. Fra 1954 blev Boltingegaard igen trinbræt.

Her lå Boltingegård trinbræt.
Her lå Boltingegård trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Boltinggaard Trinbræt

Historisk kort over Boltinggaard Trinbræt
Kilde: StyrelsenBoltinggaard Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Espe Station lå 33,0 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKastanievej 2, 5750 Ringe
Stations forkortelseEss
GPS koordinater55.203609, 10.409337

Espe Station var ikke planlagt da banen åbnede. I 1883 blev det besluttet at bygge en lille station i Espe, hvilket kun tog ni uger. Stationen blev siden udvidet af flere omgange.

Espe station set fra banesiden.
Espe station set fra banesiden. - fotograf: René Damkær Henningsen - dato: 2008.11.09

Krak kort over Espe Station

Historisk kort over Espe Station
Kilde: StyrelsenEspe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højrup Station lå 37,2 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseMøllemosevej 3, 5750 Ringe
Stations forkortelseHus
GPS koordinater55.192765, 10.349453
Højrup station set fra vejsiden.
Højrup station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.27

Krak kort over Højrup Station

Historisk kort over Højrup Station
Kilde: StyrelsenHøjrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hågerup Billetsalgssted lå 40,0 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
AdresseRodalsvej 1, 5600 Faaborg
Stations forkortelseHgs
GPS koordinater55.169741, 10.351190

Hågerup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i vogter huset. Fra 1957 blev Hågerup nedsat til trinbræt.

Hågerup trinbræt lå bag vogterhuset her.
Hågerup trinbræt lå bag vogterhuset her. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Hågerup Billetsalgssted

Historisk kort over Hågerup Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenHågerup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korinth Station lå 43,3 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKaj Lykkesvej 2, 5600 Faaborg
Stations forkortelseKrs
GPS koordinater55.144134, 10.333698
Korint station med VLTJ ML 12 forand.
Korint station med VLTJ ML 12 forand. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Korinth Station

Historisk kort over Korinth Station
Kilde: StyrelsenKorinth Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønderup Billetsalgssted lå 46,7 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.10.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetNedrevet
AdresseGrønderupvej 17, 5600 Faaborg
GPS koordinater55.114019,10.341742

Grønderup billetsalgssted åbnede først d. 1. oktober 1882 med salg i banehuset. Blev senere nedsat til trinbræt - formentlig i 1957 samtidig med Hågerup.

Her lå det nu nedlagte Grønderup Trinbræt.
Her lå det nu nedlagte Grønderup Trinbræt. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2008.10.17

Krak kort over Grønderup Billetsalgssted

Historisk kort over Grønderup Billetsalgssted
Kilde: StyrelsenGrønderup Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Pejrup Station lå 49,0 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseFrederiksbergvej 20, 5600 Faaborg
Stations forkortelsePrs
GPS koordinater55.094469, 10.342895
Pejrup station set fra veterantoget.
Pejrup station set fra veterantoget. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Pejrup Station

Historisk kort over Pejrup Station
Kilde: StyrelsenPejrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station lå 51,5 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.07.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
Stations forkortelseKts
GPS koordinater55.084428, 10.309211

Katterød startede som trinbræt med billetsalg i ledvogterhuset fra juli 1883.

Da Svendborg-Faaborg Banen i 1916 blev optaget på Ringe-Faaborg banen fik Katterød en station.

Katterød station fotograferet fra veterantoget.
Katterød station fotograferet fra veterantoget. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.07.16

Krak kort over Katterød Station

Historisk kort over Katterød Station
Kilde: StyrelsenKatterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fåborg Station var Fåborg-Ringe-Nyborg banen's endestation og lå 55,8 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2, 5600 Faaborg
Stations forkortelse
GPS koordinater55.093784, 10.245330

Fåborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Fåborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).

Fåborg station set fra vejsiden.
Fåborg station set fra vejsiden. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.10

Krak kort over Fåborg Station

Historisk kort over Fåborg Station
Kilde: StyrelsenFåborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.1 - build: 2020.02.18-22:08:30