Horsens-Bryrup Jernbane - operatør: HBS (Oprindelig: HBJ)

Bryrupbanen blev åbnet som Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ) 23. april 1899 og var 31,4 km lang. Horsens-Bryrup Jernbane delte den 6,6 km lange strækning mellem Horsens-Lund, der allerede eksisterede som en del af Horsens-Tørring Banen (åbnet 1. december 1891). Det var muligt at dele banestrækningen da både Tørringbanen og Bryrupbanen havde samme sporvidde på 1.000 mm.

Med tilføjelsen af Bryrupbanen blev der opført en privatbanestationen, så der både kunne ekspederes person- og godstrafik uden om statsbanestationen. Passagerene havde adgang mellem privatbane stationen og statsbanestationen stationen via en trappeovergang over statsbanestationens sporareal.

De største mellemstationer, Brædstrup og Østbirk, lå i allerede betydelige byer inden banen kom, hvorimod Bryrup i 1899 stort set kun havde en kirke, en skole og en fattiggård. Bryrup voksede stærkt de næste årtier og den blev banens tredjevigtigste station efter Horsens og Brædstrup Ved etableringen af sidste etape af Diagonalbanen Randers-Esbjerg, måtte Bryrup afgive meget godstrafik til denne banes stationer. På banens strækning var Slagballe Station Danmarks højest beliggende station 120 m over havet.

Bryrup-Silkeborg strækningen åbnede i 1929 og både Bryrupbanen og Tørringbanens smalspor blev omlagt til normalspor samtidig med forlængelserne. Tørringbanen indgik i Horsens Vestbaner (HV), blev forlænget fra Tørring til Thyregod og fik en sidegren fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Bryrupbanen blev forlænget fra Bryrup til Silkeborg hvor man derfor i Bryrup ændrede linjeføringen gennem byen, så banen kunne krydse landevejen på et vandret sted og gå syd om Kvindsø i stedet for nord om. Ved denne lejlighed blev der opført en ny Bryrup Station.

På strækningen Horsens-Lund blev banen dobbeltsporet i 1929 - på den måde at hver bane havde sit eget spor.

Da både Horsens-Bryrup-Silkeborg, Horsens-Tørring-Thyregod og Ejstrupholm var blevet oprettet med og konverteret til normalspor, blev det besluttet at de skulle føres ind på Horsens statsbanestation. Derfor oprettede man en helt ny Horsens Station lidt længere mod vest.

Normalsporet på den gamle strækning blev taget i brug 15. april 1929. Den nye strækning Bryrup-Silkeborg blev åbnet 10. maj 1929. Turen Horsens-Silkeborg tog nu 3 timer med damptog og 2 timer med motortog. Ved indsættelse af motortog blev det muligt at oprette 5 trinbrætter i 1930'erne og yderligere 3 i 1950'erne.

Den samlede strækning Horsens-Bryrup-Silkeborg blev på 60,9 km, hvilket var ca. 1 km længere med statsbanen Horsens-Silkeborg via Skanderborg.

Vigtige stamdata for Horsens-Bryrup Jernbane


Jernbanens længde i km 37,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseHBJ
Dato for Koncession1896.05.20
Jernbanen åbnet1899.04.23
Persontrafik nedlagt1929.05.10
Godstrafik nedlagt1929.05.10
Jernbanen nedlagt1929.05.10
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
BallastGrus
El driftNej
Bane statusPrivatbane

Horsens-Bryrup Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1929.05.101968.03.31Horsens-Byrup-Silkeborg JernbaneHBS
1899.04.231929.05.10Horsens-Bryrup Jernbane, senere HBSHBJ

Horsens-Bryrup Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Horsens-Bryrup Jernbane

Banekort fra Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ).
Banekort fra Horsens-Bryrup Jernbane (HBJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 24. oktober 2011 - LINK til kilde.


Horsens Privatbanestation var Horsens-Bryrup Jernbane banens første station

Horsens Privatbanestation blev bygget til åbningen af den smalsporede Horsens-Bryrup Jernbane i 1899. Tørringbanen fik samtidigt en ordentlig station at holde ved og Tørringtogene havde hidtil holdt ved et lille gruset areal uden perron, men Tørringbanen havde dog egen godsekspedition. - Den høje privatbanestationsbygning lå ret nær den gamle statsbanegård og indeholdt foruden de sædvanlige jernbanefaciliteter hovedkontor for privatbanerne og boliger.

HBJ fik fra starten driftsbestyrer Carl Frederik Sophus Holmblad (1864-1939) fælles med HJJ samt stationsbygning og værksted fælles med HTB, der også var smalsporbane med en sporvidde på 1.000 mm. Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ), havde oprindeligt hovedkontor, værksted og maskindepot i Juelsminde, men i 1901 flyttede HJJ hovedkontoret fra Juelsminde til Horsens.

Privatbane passagerer kunne gå fra privatbanestationen via en "trappeviadukt" over til statsbane sporene til Horsens første station (1868-1929).

Da den ny statsbanegård blev taget i brug i 1929, fik de fire privatbaner fuld optagelse hos DSB, og privatbanestationen blev nedlagt som station, men fortsatte som hovedkontor og delvis som rutebilstation indtil nedrivningen i 1949.


Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1929.05.10
Nedrevet1949
ArkitektViggo Bertram
Højdeplacering over havet3,6 meter
GPS koordinater55.862104,9.842312

Billede af Horsens Privatbanestation - Privatbanestation er nedrevet, men Horsens Privatbanestation har ligget her.
Billede af Horsens Privatbanestation - Privatbanestation er nedrevet, men Horsens Privatbanestation har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Horsens Privatbanestation
Horsens Privatbanestation - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bygholm Trinbræt lå 0,5 km. fra første station.

Bygholm Trinbræt åbnede som sammen med Horsens-Tørring Banen den 1. december 1891, men betjente også Horsens-Bryrup Jernbane fra den 23. april 1899. Bygholm fik fra 1892 sidespor.

Bygholm Trinbræt blev ophøjet til billetsalgssted mellem 1901 og 1920, hvor der var billetsalg fra ledvogterhuset ved Silkeborgvejs overskæring. Bygholm Trinbrættet blev officielt nedlagt sammen med sidesporet i 1929 i forbindelse med anlæg af dobbeltspor mellem Horsens og Lund.

Bygholm brugtes som uofficielt trinbræt med benyttelse af elever på Horsens Statsskole fra den 18. november 1940 og til genoprettelsen igen den 10. oktober 1953.

Fra 1940 til Bryrupbanens lukning den 30. marts 1968 blev Bygholm mest brugt af elever på Horsens Statsskole.


Byggeår1891
Åbnet1953.10.10
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet7,0 meter
GPS koordinater55.872625,9.829028

Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Billede af Bygholm Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Bygholm Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 14. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Bygholm Trinbræt
Bygholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lund Station (Ld) lå 6,3 km. fra første station.

Lund Station åbnede sammen med Horsens-Tørring banen den 1. december 1891. Den 23. april 1899 fik Horsens-Bryrup banen også optag på Lund Station, hvorefter Lund Station blev forgreningsstation for de to smalsporsbaner. Lund Station var med læsserampe og kvægfold.

Både Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen delte spor mellem Horsens og Lund Station. Det gav store udfordringer at de to baner havde tætte toggang og skulle dele spor, derfor blev der i 1910 etableret "togstavssikring" efter Webb-Thompson Staff Apparatus Systemet på fællesstrækningen.

Både Banerne Horsens-Tørring og Horsens-Bryrup banen ombyggedes i 1929 til normalspor, og fik efter ombygningen hvert sit hovedspor mellem Horsens og Lund Station. Da Horsens-Tørring blev nedsattes til godsbane i 1958, blev det ene hovedspor taget op. Da Horsens-Tørring Banen blev nedlagt den 31. marts 1962, blev Horsens-Bryrup-Silkeborg banen alene eneste bane på Lund station.

Lund station blev nedrevet i 1970.


Byggeår1891
Åbnet1891.12.01
Nedlagt1968.03.30
Nedrevet1970
ArkitektThomas Arboe
StednavneforkortelseLd
Højdeplacering over havet35,3 meter
GPS koordinater55.895455,9.766044

Billede af Lund Station.
Billede af Lund Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1957 - Silkeborgvej
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lund
Vejnavn: Silkeborgvej
Husnummer: 200
Lokalitet: Lund
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Tamdrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02379_015.tif


Historisk kort over Lund Station
Lund Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lundum Station (Lm) lå 10,3 km. fra første station.

Lundum station var udstyrret med mastekran.


Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseTorpvej 48, 8700 Horsens
StednavneforkortelseLm
Højdeplacering over havet22,8 meter
GPS koordinater55.925846,9.768801

Billede af Lundum Station.
Billede af Lundum Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Torpvej 43
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Lundum
Vejnavn: Torpvej
Husnummer: 43
Lokalitet: Lundum
Postnummer: 8700
By: Horsens
Sogn: Lundum
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04824_017.tif


Historisk kort over Lundum Station
Lundum Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenbjerg Trinbræt (St) lå 12,7 km. fra første station.

Stenbjerg Station åbnede sammen med Horsens-Bryrup Jernbane den 23. april 1899. Stenbjerg Station havde en placering, hvor der ikke var meget opland andet end et par gårde i nærheden, og Stenbjerg Station var også en af de "små" stationerne på banen og havde ikke rigtig mere at byde på end en kvægfold.

Den 1. oktober 1964 blev Stenbjerg Station nedsat til trinbræt og stationsbygningen blev ved denne lejlighed frasolgt til privat bolig. Ved stationsbygningens frasalg oprettedes der et læskur, som bestod af en simpel rørkonstruktion med påsatte "trapezplader" i plastik. Denne konstruktion var blevet utrolig populær op gennem 1960'erne som læskure til rutebilsstoppestederne.

Stenbjerg Trinbræt lukkede sammen med Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane den 3. marts 1968 og det næsten nye læskur blev flyttet til en anden placering som læskur ved et busstoppested. Resten af perron og spor forsvandt kort efter banens lukning.


Byggeår1899
Åbnet1964.10.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetNedrevet (Trinbrættet)
AdresseStenbjergvej 9, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseSt
Højdeplacering over havet46,4 meter
GPS koordinater55.94514907824916,9.785210685140678

Billede af Stenbjerg Trinbræt.
Billede af Stenbjerg Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Stenbjerg Station
Person: Bygningsnavn: Stenbjerg station
Sted: Danmark, Jylland, Sattrup
Vejnavn: Stenbjergvej
Husnummer: 9
Lokalitet: Stenbjerg
Postnummer: 8752
By: Østbirk
Sogn: Østbirk
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04825_015.tif


Historisk kort over Stenbjerg Trinbræt
Stenbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseRyvej 6, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseØb
Højdeplacering over havet52,3 meter
GPS koordinater55.968874,9.748208

Billede af Østbirk Station.
Billede af Østbirk Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. maj 2012
Download billede

Historisk kort over Østbirk Station
Østbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vestbirk Station (Vb) lå 18,6 km. fra første station.

Vestbirk startede som trinbræt med svinefold, men blev fra den 1. oktober 1913 opløftet til station.


Byggeår1913
Åbnet1913.10.01
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseBirknæsvej 2, 8752 Østbirk
StednavneforkortelseVb
Højdeplacering over havet55,4 meter
GPS koordinater55.971126,9.716910

Billede af Vestbirk Station.
Billede af Vestbirk Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Vestbirk Station
Vestbirk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gammelstrup Station (Gm) lå 21,2 km. fra første station.

Gammelstrup Station var med svinefold. Gammelstrup blev fra 1. november 1958 nedsat til trinbræt med læskur af typen med bølgeplast.


Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseVestbirkvej 1, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseGm
Højdeplacering over havet51,8 meter
GPS koordinater55.976380,9.690260

Billede af Gammelstrup Station.
Billede af Gammelstrup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1954 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1954 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tønning
Vejnavn: Vestbirkvej
Husnummer: 3
Lokalitet: Gammelstrup
Postnummer: By: Sogn: Tønning
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1954
Note: Id: H04270_027.tif


Historisk kort over Gammelstrup Station
Gammelstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1897
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseStationsvej 1, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseTn
Højdeplacering over havet83,9 meter
GPS koordinater55.984313,9.664647

Billede af Tønning Station.
Billede af Tønning Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Tønning Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Tønning
Vejnavn: Stationsvej
Husnummer: 1
Lokalitet: Tønning
Postnummer: 8740
By: Brædstrup
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B05282_022.tif


Historisk kort over Tønning Station
Tønning Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseJernbanegade 3, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseBup
Højdeplacering over havet110,7 meter
GPS koordinater55.972410,9.610294

Billede af Brædstrup Station.
Billede af Brædstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 2. april 2022
Download billede

Historisk kort over Brædstrup Station
Brædstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseSlagballevej 13, 8740 Brædstrup
StednavneforkortelseSb
Højdeplacering over havet116,3 meter
GPS koordinater55.996811,9.589560

Billede af Slagballe Station.
Billede af Slagballe Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1953 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1953 - Slagballe Station
Person: Bygningsnavn: Slagballe station
Sted: Danmark, Jylland, Slagballe
Vejnavn: Slagballevej
Husnummer: 13
Lokalitet: Slagballe
Postnummer: 8740
By: Brædstrup
Sogn: Grædstrup
Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1953
Note: Id: OD01307_f_006.tif


Historisk kort over Slagballe Station
Slagballe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1968.03.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektViggo Bertram
AdresseBurgårdevej 11, 8654 Bryrup
StednavneforkortelseVd
Højdeplacering over havet104,3 meter
GPS koordinater56.022901,9.567907

Billede af Vinding Station.
Billede af Vinding Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1959 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1959 - Vinding Station
Person: Bygningsnavn: Vinding Station
Sted: Danmark, Jylland, Vinding
Vejnavn: Burgårdevej
Husnummer: 11
Lokalitet: Vinding
Postnummer: 8654
By: Bryrup
Sogn: Vinding
Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1959
Note: Id: B04709_007.tif


Historisk kort over Vinding Station
Vinding Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1899.04.23
Nedlagt1929.05.10
NedrevetEksisterer stadig
AdresseByvej 14, 8654 Bryrup
StednavneforkortelseBry
Højdeplacering over havet61,1 meter
GPS koordinater56.024208,9.513894

Billede af Bryrup (smalspor) Station.
Billede af Bryrup (smalspor) Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 28. september 2019
Download billede

Historisk kort over Bryrup (smalspor) Station
Bryrup (smalspor) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Horsens-Bryrup Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Dampen over Midtjylland
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Dampen over Midtjylland
Jens Bloch
2019
54

Kahrius
9788771532951
Danmarks smukkeste jernbane. Bryrup-banen 1899-1968
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Danmarks smukkeste jernbane. Bryrup-banen 1899-1968
Vigand Rasmussen
2010
156
Smørum
Bane Bøger
978-87-91434-24-2
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962
Vigand Rasmussen
2004
108
Smørum
Bane Bøger Aps
9788791434006
Horsens privatbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Horsens privatbaner
Hardy Nikolajsen
2016
208
Danmark
Hardy Nikolajsen
978-87-999060-0-0
Veteranbaner i Norden
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Veteranbaner i Norden
Niels Jensen
1974
95

J. Fr. Clausens Forlag
87-11-03645-1
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7