Herning-Viborg (DSB)


Ved loven af 27. april 1900 blev det vedtaget at anlægge en jernbane mellem Viborg og Herning. Allerede dengang fattedes riget penge og derfor blev banen anlagt som uindhegnet bane uden telegraf. Banen blev indviet den 25. juni 1906 og normal drift blev indledt dagen efter med 3 daglige tog i hver retning. I sine første år kaldte man også denne bane for konebanen. Det skyldtes det forhold at alle mindre holdepladser blev bestyret af kvinder. Der blev ikke gjort meget ud af uniformeringen. Et rødt og hvidt armbind hvori der var vævet et vingehjul. Ud over dette fik de en kåbe af mørkeblåt stof til brug om vinteren. Det var dog ikke længe at banen fik lov til at forblive som konebane. En stigende godstrafik gjorde at man nødtvunget måtte opgradere banen. Og i det betød blandt andet at banen fik telegraf. Medvirkende til den stigende godsmængde var de mange mergeltransporter.
Strækningen blev nedlagt af DSB den 22. maj 1971.

Efter banens nedlæggelse og man endeligt havde besluttet ikke at anvende strækningen til andre formål blev sporene fjernet. På en den af strækningen er der i dag anlagt natur- og cykelsti.

Vigtige stamdata for Herning-Viborg (DSB)

Jernbanens længde i km 47,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89
BaneforkortelseDSB
Jernbanen åbnet1906.06.25
Persontrafik nedlagt1971.05.22
Godstrafik nedlagt1972.05.28
Jernbanen nedlagt1977.05.22
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m - 1929-30 udskiftet med kraftigere skinner på 37 kg/m
BalastSkærveballast
El driftNej

Herning-Viborg (DSB) havde følgende stationer


Banekort over Herning-Viborg (DSB)

Banekort fra Herning-Viborg (DSB).
Banekort fra Herning-Viborg (DSB).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.10.31 - LINK til kilde.


Herning Banegård Center (Hr) var Herning-Viborg banens første station

Hernings første station stammede fra 1877, da den private Jernbane fra Silkeborg til Herning blev anlagt. 2 år senere blev banen konverteret til statsbane i 1879, for at forberede at banen i 1881 skutte forlængedes til Skjern.

Det var overarkitekt N.P.C. Holsøe der tegnede bygningerne, hvor selve stationsbygningen var med to lave sidefløje samlet om et højere indgangs- og midterparti. En plan der også ses på Skanderborg-Herning strækningens andre stationer. I den ene fløj blev der indrettet posthus, der var blevet flyttet hertil fra postmesterens gård på hjørnet af Torvet og Østergade.

I lighed med flere andre af Hernings huse, var stationens tag tækket med træspåner, som var et brandfarligt materiale – især når Hernings ikke havde egen brandsprøjte.

Med forlængedes til Skjern blev pladsforholdene for Hernings Stations alt for trange. For at skaffe mere plads flyttede Post- og Telegrafvæsenet til egen bygning vest for banegården i 1892. Pladsproblematikken blev helt galt, da der kom to nye baner henholdsvis til Holstebro i 1904 og til Viborg i 1906.

I 1906 blev den første station nedrevet og en ny større byggede man ovenpå fundamentet efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck. Bygningen i Herning var inspireret af den engelske stil med små kviste samt to store centrale kviste der rejste sig over taget. Murenes hvidkalkede blændinger, skifertag og de høje slanke skorstene er også engelske elementer.

Banegårdens indgangsparti bestod af en lang forhal med en række granitsøjler, herfra var der adgang til perron og billetsalg samt restauranter.

Godstransporten fik sin egen bygning i tilknytning til banegården mod øst. I samme retning placeredes remiseområdet.

Hernings anden banegård fra 1906 blev bygget så rigeligt stor, at endnu en landstrækning kunne optages da Givebanens blev forlænget i 1914. Alligevel fik Hernings anden banegård pladsmangel med tiden, men det var ikke persontrafikkens skyld - den ophørte på strækningen Herning-Viborg i 1971, men den stærke og stigende godstrafik. Arkitekt H.Wenck

Hernings anden banegård fungerede i mere end 70 år indtil den trafikale udvikling krævede en omfartsvej for at aflaste bymidten for vejtrafikken. DSB, Postvæsenet og Herning Kommune ønskede at samle hele den offentlige trafik på et sted, hvilket blev til Herning Banegårdscenter.

En ny pakkepostbygning på Godsbanevej blev taget i brug i 1975 som byggeriets første etape og efter mere end to års byggeri var den modernistiske bygning efter tegninger af Ole Ejnar Bonding og Jens Nielsen klar til indvielse 28. april 1979. Banegårdcentret blev en samlet løsning, som rummede både station, posthus, rutebilstation og rejsebureau.

Banegårdscentret blev placeret foran og ved siden af den tidligere banegård, hvorefter Jernbanegade blev sløjfet og den 30. november 1979, blev Dronningens Boulevard taget i brug.

Hernings tredje banegård blev taget i brug i 1979 og året forinden i 1978 blev Hernings anden banegård nedrevet.

I 2017 afsluttedes en større ombygning af stationsbygningen og Banegårdspladsen. Den hidtidige gangbro fra stationsbygningen skråt over pladsen til bybusterminalen ved Smedegade blev revet ned. I stedet opførtes en tilbygning vinkelret på stationsbygningen, hvor der fremover er kiosk og ventesale. Til gengæld blev de hidtidige faciliteter i den eksisterende stationsbygning fjernet bortset fra en gennemgang fra tilbygningen til gangbroen over sporene og der blev anlagt en ny busterminal på Banegårdspladsen.


Byggeår1977
Åbnet1979.04.28
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektOle Ejnar Bonding
AdresseBanegårdspladsen 6A, 7400 Herning
StednavneforkortelseHr
Højdeplacering over havet53,4 meter
GPS koordinater56.133214,8.978207

Herning Station.
Herning Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2014.10.06 16:52:40


Kort over Herning Banegård Center
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Herning Banegård Center

Historisk kort over Herning Banegård Center
Herning Banegård Center - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nybo Billetsalgssted (Nb) lå 5,9 km. fra første station.

Nybo Billetsalgssted blev nedsat til trinbræt fra den 1. marts 1962 og helt nedlagt den 26. maj 1963.


Byggeår1905
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1963.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseNybovej 14, 7400 Herning
StednavneforkortelseNb
Højdeplacering over havet45,8 meter
GPS koordinater56.175836,9.003090

Kort over Nybo Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nybo Billetsalgssted

Historisk kort over Nybo Billetsalgssted
Nybo Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sunds Holdeplads (Un) lå 8,9 km. fra første station.

Sunds Holdeplads var med ekspeditrice til 1920, men blev "rigtig" station fra 1922 og nedsat til trinbræt fra 7. september 1959.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseUn
Højdeplacering over havet47,0 meter
GPS koordinater56.200458,9.020751

Billede af Sunds Holdeplads.
Billede af Sunds Holdeplads.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Dana Luftfoto/Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Sunds Station
Person: Bygningsnavn: Sunds Station
Sted: Danmark, Jylland, Sunds
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Odense Luftfoto
År: 1957
Note: Id: OD02508_047.tif


Kort over Sunds Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sunds Holdeplads

Historisk kort over Sunds Holdeplads
Sunds Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.01.17
Nedlagt1955
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseNøt
Højdeplacering over havet49,7 meter
GPS koordinater56.21680373682192,9.052891575502372

Billede af Nørremark Trinbræt.
Billede af Nørremark Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Sunds
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL22-A1_043_12.tif


Kort over Nørremark Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørremark Trinbræt

Historisk kort over Nørremark Trinbræt
Nørremark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ilskov Holdeplads (Iv) lå 15,0 km. fra første station.

Ilskov holdeplads var med ekspeditrice frem til 1915, men blev "rigtig" station fra 1922, og nedsat til trinbræt fra 1. december 1970.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseIlskov Hovedgade 39D, 7451 Sunds
StednavneforkortelseIv
Højdeplacering over havet53,3 meter
GPS koordinater56.237665,9.091490

Billede af Ilskov Holdeplads.
Billede af Ilskov Holdeplads.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Ilskov
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL22-A2_050_09.tif


Kort over Ilskov Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ilskov Holdeplads

Historisk kort over Ilskov Holdeplads
Ilskov Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gedhus Trinbræt med Sidespor (Ghs) lå 19,8 km. fra første station.

Gedhus startede som sidespor til mergelkørsel fra den 30. juli 1921, men blev oprettet som trinbræt den 20. januar 1926.


Byggeår1921
Åbnet1921.07.30
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseGhs
Højdeplacering over havet55,1 meter
GPS koordinater56.27705217806301,9.121028278419582

Billede af Gedhus Trinbræt med Sidespor.
Billede af Gedhus Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1946-1969 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: Karup Flyveplads - 1946-1969
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Karup Flyveplads
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1946-1969
Note: Karup Flyveplads
Id: sylvest_nks_01401_4a.tif


Kort over Gedhus Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gedhus Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Gedhus Trinbræt med Sidespor
Gedhus Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grove Sidespor lå 21,5 km. fra første station.

Grove sidespor havde personførende særtog for Værnemagten fra den 3. maj 1941.


Byggeår1940
Åbnet1940.07.12
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet49,8 meter
GPS koordinater56.290091,9.136405

Kort over Grove Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grove Sidespor

Historisk kort over Grove Sidespor
Grove Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kølvrå Station (Got) lå 22,1 km. fra første station.

Grove Trinbræt ændrede navn fra den 16. juni 1941 til Kølvrå station den 23. maj 1954. Ny ekspeditionsbygning blev taget i brug den 20. januar 1956, men der blev ikke anlagt et sidespor.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
AdresseStationspladsen 1, 7470 Karup J
StednavneforkortelseGot
Højdeplacering over havet45,4 meter
GPS koordinater56.294662,9.142575

Kort over Kølvrå Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kølvrå Station

Historisk kort over Kølvrå Station
Kølvrå Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Karup Holdeplads (Kp) lå 24,3 km. fra første station.

Karup Holdeplads blev opgraderet til station i 1922.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVed Banen 5, 7470 Karup J
StednavneforkortelseKp
Højdeplacering over havet37,6 meter
GPS koordinater56.307276,9.167918

Kort over Karup Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Karup Holdeplads

Historisk kort over Karup Holdeplads
Karup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frederiks Holdeplads (Fe) lå 30,5 km. fra første station.

Frederiks Holdeplads var med ekspeditrice frem til 1909, men blev opgraderet til station i 1922.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1971.05.23
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 8, 7470 Karup J
StednavneforkortelseFe
Højdeplacering over havet65,6 meter
GPS koordinater56.338503,9.249953

Billede af Frederiks Holdeplads.
Billede af Frederiks Holdeplads.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1960 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1960 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Frederiks
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1960
Note: Id: B09944_012.tif


Kort over Frederiks Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Frederiks Holdeplads

Historisk kort over Frederiks Holdeplads
Frederiks Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skelhøje Station (Sh) lå 34,5 km. fra første station.

Skelhøje startede som Holdeplads på Herning-Viborg banen i 1906. Skelhøje Holdeplads var DSB's første "konebane", idet stationerne oprindeligt var bestyret af ekspeditricer (kvinder). Ekspeditricer kæmpede en brav kamp for at klare den voksende trafik, men måtte i 1909 erstattes af mandlige stationsmestre. Skelhøje Holdeplads blev opgraderet til station i 1922.

Det var dog ikke af den grund, banen ofte kaldtes "hugormebanen", men fordi den gik gennem store hedestrækninger

Persontrafik på Karup-Viborg blev indstillet i 1971, og strækningen Karup-Viborg nedlagdes året efter.

Skelhøje Station blev nedrevet i 1982.


Byggeår1906
Åbnet1922
Nedlagt1971.05.23
Nedrevet1982
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVolden, 7470 Viborg
StednavneforkortelseSh
Højdeplacering over havet76,5 meter
GPS koordinater56.361566,9.297973

Billede af Skelhøje Station.
Billede af Skelhøje Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1948-1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1948-1952 - Skelhøje Station
Person: Bygningsnavn: Skelhøje Station
Sted: Danmark, Jylland, Skelhøje
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1948-1952
Note: Id: AAL_BL18-A1_164_009.tif


Kort over Skelhøje Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skelhøje Station

Historisk kort over Skelhøje Station
Skelhøje Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1912
Åbnet1912
Nedlagt1947
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet59,7 meter
GPS koordinater56.390523,9.303655

Kort over Stanghede Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stanghede Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Stanghede Trinbræt med Sidespor
Stanghede Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bækkelund Holdeplads med sidespor (Bæ) lå 40,2 km. fra første station.

Bækkelund Holdeplads var med ekspeditrice frem til 1918. Bækkelund blev opgraderet til station fra 1922 og entreprisestation 1939, men blev nedsat til trinbræt fra den 1. oktober 1949 og helt nedlagt den 26. maj 1963. Perronen blev bevaret i nogle år og benyttet til udflugtstog. Sidesporet blev taget op i 1965. Bækkelund havde banens største og flotteste stationsbygning, dels pga. naboskabet med Hald Hovedgård, dels fordi den var udflugtsmål fra Viborg.

Stationen blev solgt som bolig i 1969.


Byggeår1906
Åbnet1906.06.25
Nedlagt1963.05.26
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseHerningvej 4, 8800 Viborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet44,9 meter
GPS koordinater56.396616,9.334152

Billede af tog ud for Bækkelund Holdeplads med sidespor.
Billede af tog ud for Bækkelund Holdeplads med sidespor.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1949 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1949 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Viborg
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1949
Note: Id: L03614_031.tif


Kort over Bækkelund Holdeplads med sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bækkelund Holdeplads med sidespor

Historisk kort over Bækkelund Holdeplads med sidespor
Bækkelund Holdeplads med sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kuranstalten Trinbræt (Krt) lå 42,2 km. fra første station.

Kuranstalten Trinbræt fik læskur den 18. december 1932 og skiftede navn til Hald Ege trinbræt den 22. maj 1966.


Byggeår1930
Åbnet1930.07.12
Nedlagt1971.05.23
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseKrt
Højdeplacering over havet34,7 meter
GPS koordinater56.407008943666305,9.35861007057853

Kort over Kuranstalten Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kuranstalten Trinbræt

Historisk kort over Kuranstalten Trinbræt
Kuranstalten Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Viborg Station (Vg) var Herning-Viborg's endestation og lå 47,8 km. fra første station.

Viborg fik station da man forlængede banen fra Langå til Viborg den 21. juli 1863, og derved sikrede Viborg forbindelse med havnebyerne Aarhus og Randers. Viborg Station havde en meget særpræget arkitektur, som dog ses i stationsbygningen i Bogense 19 år senere.

Da banen åbnede i 1863, var stationsbygning i Viborg endnu ikke færdig, og der måtte indrettes et midlertidigt ekspeditionssted. Først i december stod Viborgs nye stationsbygningen klar.

Den første station lå ved Søndersø ved det psykiatriske sygehus og blev indviet den 20. juli 1863. Den første stationen var af rebroussementsstation, hvilket vil sige at togene skulle derfor ud samme vej, som de kom ind.

Viborgs første station fungerede i 33 år, indtil den 1. december 1896, hvor den blev afløst af den nuværende stationsbygning. Den nye station var af typen gennemkørselsstation, hvilket var en klar fordel efter at Viborg Station ikke var endestation mere.

Viborg station blev udvidet med følgende baner medens den første station var aktiv:
• Langå-Viborg (1963), forlænget til Skive (1864) og til Struer (1865).
• Viborg-Ålestrup indviet den 14. september 1893 (nedlagt 1966).


Byggeår1896
Åbnet1896.12.01
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektThomas Arboe
AdresseBanegårdspladsen 2, 8800 Viborg
StednavneforkortelseVg
Højdeplacering over havet31,2 meter
GPS koordinater56.447433,9.398530

Billede af Viborg Station.
Billede af Viborg Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:


Titel: Udsnit af sporterrænet ved Viborg Station
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Viborg
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B-dia_02270_002.tif


Kort over Viborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Viborg Station

Historisk kort over Viborg Station
Viborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Herning-Viborg (DSB)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sporene på heden: om banen fra Herning til Viborg
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sporene på heden: om banen fra Herning til Viborg
Ole Edvard Mogensen
2006
64
Ry
OEM Consult
9788799167609
Midtjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Midtjyske jernbaner
Niels Jensen
1979
116
København
J. Fr. Clausen
87-11-03904-3