Svendborg-Faaborg banen - operatør: DSB (Oprindelig: SFB)

Svendborg-Faaborg Banen (SFB) var en jernbane mellem Svendborg og Faaborg på Sydfyn (1916-54). Den blev anlagt som privatbane og blev forpagtet af Sydfyenske Jernbaner (SFJ), som 1. april 1949 blev overtaget af DSB.

Svendborg-Faaborg Banen var med i den store jernbanelov fra 1908. Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab fik koncession på driften 15. juni 1914, hvorefter banen blev projekteret af SFJs baneingeniør Johannes Stensballe. Banen blev fra starten drevet af SFJ. I kontrakten med SFJ var det anført, at der ikke måtte være mindre end fire daglige persontog i hver retning, samt at banens rullende materiel også måtte anvendes på andre strækninger under SFJ.

Kun strækningen Svendborg-Katterød blev nyanlagt. Mellem Katterød og Faaborg brugte SFB Nyborg-Ringe-Faaborg Banens eksisterende spor. Der blev eksproprieret til dobbeltspor på denne strækning og banehegnet blev flyttet, men det andet spor blev aldrig anlagt. I Katterød havde der kun været et ledvogterhus med billetsalg, men der blev bygget en ny forgreningsstation.

Årsagen til at denne bane blev anlagt privat var, at den daværende regering mente, at staten kun skulle bygge landets hovedbaner, medens private interesser måtte bygge sidelinjerne; dog med en vis statsstøtte.

Den 1. december 1939 nedsatte ministeren for offentlige arbejder et udvalg med den opgave at udarbejde forslag til ordning af A/S Det Sydfyenske Jernbaneselskabs forhold. Den 10. marts 1942 afgav dette udvalg betænkning, hvad der resulterede i, at staten skulle overtage Odense-Svendborg banen, indføre statsdrift på Nyborg-Ringe-Fåborg banen og lade staten forpagte de af SFJ drevne privatbaner ONFJ, SFB og SNB. Årsagen til dette må søges i banernes vanskelige forhold i trediverne, hvor de dårlige konjunkturer påvirkede det store jernbaneselskab med det relativt store omkostningsniveau.

For at SFJ kunne nå at indtjene mest muligt til brug for dækning af pensionsforpligtelser m. v. under den jernbanemæssige højkonjunktur under den anden verdenskrig, besluttedes det at overgangen til staten første skulle ske den 1. april 1949. I forbindelse med at DSB overtog SFJ, blev der i 1949 indgået en 5-årig forpagtningsaftale. Ved aftalens udløb i 1954 blev Svendborg-Faaborg Banen (SFB) nedlagt.

Vigtige stamdata for Svendborg-Faaborg banen


Jernbanens længde i km 26,4
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseSFB
Dato for Koncession1914.06.15
Jernbanen åbnet1916.11.25
Persontrafik nedlagt1954.05.22
Godstrafik nedlagt1954.05.22
Jernbanen nedlagt1954.05.22
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,37 kg/m
BallastGrus (Katterød-Faaborg Skærveballast)
Hastighed max45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Svendborg-Faaborg banen har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1949.04.011954.05.22De danske Statsbaner, senere Danske StatsbanerDSB
1916.11.251949.04.01Svendborg-Faaborg BanenSFB

Svendborg-Faaborg banen havde følgende stoppestederBanekort over Svendborg-Faaborg banen

Kort over benestrækningen: Svendborg-Faaborg banen (SFB)
Kort over benestrækningen: Svendborg-Faaborg banen (SFB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 15. juli 2011 - LINK til kilde.


Svendborg Station (Svg) var Svendborg-Faaborg banen banens første station

Svendborg Station blev bygget til Svendborgbanen (Svendborg-Odense) der åbnede den 12. juli 1876.

I 1870 havde Svendborg 6.421 indbyggere og var på det tidspunkt den 10. største by uden jernbane. Havnen var dog stadig vigtigst, hvor der i 1866 var fast sejlads:
Svendborg – Rudkjøbing – Marstal
Fra 1868 også:
Svendborg – Rudkjøbing – Nyborg
Lundeborg – Nyborg – Korsør.

Fra 1845 – 1859 var Chr.V. Jessen Byfoged / Borgmester, han var fremsynet og dynamisk og han stod for at havnen blev udvidet i 1854, der blev bygget Gasværk i 1856 og Telegraf til Nyborg i 1857.

Gasværket var anlagt af ingeniørerne English oh Hanssen fra København. Disse blev også involveret i startfasen af jernbaneanlæggelsen Odense – Svendborg. Det endte med at blive lederen af Statsbanetjenesten på Fyn S. B. V. Dyhr, som blev den ledende ingeniør på anlægget medens English og Hanssen blev betalt ud.

For at anlægge jernbanen måtte Brogade og Skattergade gennembrydes og Klosterplads blev ryddet for de middelalderlige bygninger der var tilbage,( Klostergården og Hospitalet). Byens Borgerskole, der lå delvis på Klosterkirkens grund, blev fjernet. Klostergården som justitsråd C. A. Thejll havde ejet fra 1812 til sin død 1868, var på hattemager J.M. Langes initiativ blevet købt af byen.

Ejendommene fra Nyhavn til Klostergården mistede deres adgang til Sundet og den store forandring af bypartiet afsluttedes med anlægget af Jessens Mole. Købmand Krøyer fik sin ejendom beskåret, haven og tømmerpladsen. En ejer i Hulgade fik også erstatning for næringstab idet han ikke længere kunne sejle folk herfra til Christiansminde.

Alt i alt blev der udbetalt 195.722.- Rigsdaler i erstatning for indkøb af jord.

1874 stiftede man et selskab, hvor man fik koncession, godkendt af Kong Chr. IX, på drift af jernbanen mellem Odense og Svendborg.

Den 16. september 1875 hejstes kransen på Stationsbygningen i Svendborg, som var tegnet af Arkitekt N. P. C. Holsøe og endte med at kostede 60.000 kr.

Den 10. juli 1876 blev bygningen og jernbaneanlægget indviet og den samlede anlægssum var på ca.2,8 millioner Kr.

Da Faaborgbanen blev tilsluttet Svendborg station i 1916 blev stationen udvidet med en nordfløj efter tegninger af arkitekt Heinrich Wenck.

Ud over Svendborgbanen servicerede Svendborg også følgende baner:
Svendborg-Nyborgbanen (den 1. juni 1897 – den 30. maj 1964)
Svendborg-Fåborgbanen (den 25. november 1916 – den 22. maj 1954)
Jernbanegods med færgen til Ærøskøbing (den 17. juli 1931 – 1995).

Den 1. april 1949 overtog Statsbanerne driften af Odense – Svendborgbanen.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseKlosterplads 10, 5700 Svendborg
StednavneforkortelseSvg
Højdeplacering over havet4,6 meter
GPS koordinater55.059451,10.612054

Billede af Svendborg Station.
Billede af Svendborg Station.
Fotograf: René Damkær Henningsen - Dato: den 2. november 2008


Historisk kort over Svendborg Station
Svendborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skovsbo Trinbræt (So) lå 4,0 km. fra første station.

Skovsbo trinbræt fik i 1917 et meget fornemt venteskur bygget efter tegninger af arkitekt Jens Andreas Jensen, som også havde tegnet Svendborg-Faaborg banens Stationer i 1916.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektJens Andreas Jensen
StednavneforkortelseSo
Højdeplacering over havet24,8 meter
GPS koordinater55.043924,10.558309

Billede af Skovsbo Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Skovsbo Trinbræt har ligget her.
Billede af Skovsbo Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Skovsbo Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. juli 2014
Download billede

Historisk kort over Skovsbo Trinbræt
Skovsbo Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Egense Station (Eg) lå 6,3 km. fra første station.

Egense Station blev bygget i 1916 og gennem årene har der været mange forskellige aktiviteter på stationen. Først var der jernbanen til Fåborg, der bragte varer og passagerer til Egense. Foder og gødning til bønderne i Egense kom også via jernbanen.

Senere byggede man en rampe ved Egense Station, så bønderne kunne sende grise til slagteriet i Svendborg. Postvæsenet har holdt til på stationen i mange år.

I 1918 startede Ditlev Ploug Egense Foderstofforretning i en bygning ved stationen. Foderstofforretningen blev drevet i mange år med skiftende ledelse. I 1925 opsatte man den første kværn og i 1935 installerede man elektrisk lys. I 1957 flyttede foderstoffirmaet til mejeriet "Bakkely".

Jernbanen til Fåborg blev nedlagt og det sidste tog kørte fra Egense Station den 22. maj 1954 kl. 19.23. Derefter var stationen holdeplads for først "De Røde Busser" og senere "De Blå Busser". Ernst Hansen overtog bygningerne i 1966, og i næsten 20 år var de hjemsted for bybusserne i Svendborg. Siden har der været lastbil- og autoværksted i bygningen.

Der blev udstykket en håndfuld parcelhuse på det gamle stationsareal ved Egense Station.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseEgense Stationsvej 1, 5700 Svendborg
StednavneforkortelseEg
Højdeplacering over havet27,5 meter
GPS koordinater55.049485,10.525178

Billede af Egense Station.
Billede af Egense Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Egense Station
Egense Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseØstre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge
StednavneforkortelseOp
Højdeplacering over havet18,4 meter
GPS koordinater55.069780,10.499194

Billede af Ollerup Station.
Billede af Ollerup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Ollerup Station
Ollerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Aakilde Trinbræt (Ak) lå 11,2 km. fra første station.

Aakilde Trinbræt åbnede sammen med Svendborg-Faaborg banen den 25. november 1916 og var ét af de oprindelige 3 trinbrætter. Året efter i 1917 blev trinbrættet beriget med en meget fornem ventebygning tegnet af arkitekt Jens Andreas Jensen, som også havde tegnet Svendborg-Faaborg banens Stationer i 1916. Ventebygning var udført i klinkebygget træ, fine hvide vinduer, skydedør og overdækning ud mod perron.

I 1920 blev der anlagt et offentligt sidespor, som blev ekspederet fra Vester-Skerninge Station.

Under og efter 2. verdenskrig blev der sparet på vedligeholdelsen af Svendborg-Faaborg banens standsningssteder og Aakilde Trinbræt var mere og mere i forfald. DSB overtog Svendborg-Faaborg banen den 1. april 1949 på en 5-årig forpagtningsaftale og DSB brugte slet ikke midler til vedligeholdelse.

Aakilde Trinbræt lukkede sammen med Svendborg-Faaborg banen den 22. maj 1954 ved skifte til sommerkøreplan og forsvandt kort tid efter sammen med optagning af spor og fjernelse af perron.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
Nedrevet1954
ArkitektJens Andreas Jensen
StednavneforkortelseAk
Højdeplacering over havet21,0 meter
GPS koordinater55.073799,10.468537

Billede af Aakilde Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Aakilde Trinbræt har ligget her.
Billede af Aakilde Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Aakilde Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Aakilde Trinbræt
Aakilde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Skerninge Station (Vk) lå 12,4 km. fra første station.

Vester Skerninge Station er i dag (2023) fælleskabshuset "Stationen 5762" og inden da var Vester Skerninge Station børnehaven "Mariehønen".


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseVestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge
StednavneforkortelseVk
Højdeplacering over havet28,1 meter
GPS koordinater55.072384,10.449370

Billede af Vester Skerninge Station.
Billede af Vester Skerninge Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Vester Skerninge Station
Vester Skerninge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseNyvej 71, 5762 Vester Skerninge
StednavneforkortelseUl
Højdeplacering over havet27,9 meter
GPS koordinater55.072735,10.422914

Billede af Ulbølle Station.
Billede af Ulbølle Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Jørgensen, Fru,- 1950 - Ulbølle Station
Person:Jørgensen, Fru, stationsforstander
Bygningsnavn:Ulbølle Station
Sted:Danmark, Fyn, Ulbølle, Nyvej 71
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1950

Id:L5818_15.tif


Historisk kort over Ulbølle Station
Ulbølle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseIndustrivej 6, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseVy
Højdeplacering over havet32,6 meter
GPS koordinater55.086503,10.377496

Billede af Vester Åby Station.
Billede af Vester Åby Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Vester Åby Station
Vester Åby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nakkebølle Trinbræt (Nk) lå 19,5 km. fra første station.

Nakkebølle trinbræt fik i 1917 et meget fornemt venteskur bygget efter tegninger af arkitekt Jens Andreas Jensen, som også havde tegnet Svendborg-Faaborg banens Stationer i 1916.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektJens Andreas Jensen
StednavneforkortelseNk
Højdeplacering over havet18,2 meter
GPS koordinater55.087117,10.349382

Billede af Nakkebølle Trinbræt.
Billede af Nakkebølle Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Hansen, H. P., gårdejer - 1951 -
Person:Hansen, H. P., gårdejer
Sted:Danmark, Fyn, Aastrup, Svendborgvej 313
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1951

Id:H00492_014.tif


Historisk kort over Nakkebølle Trinbræt
Nakkebølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Katterød Station (Kts) lå 22,1 km. fra første station.

Katterød Trinbræt var fra Ringe-Faaborg Banens åbning den 1. april 1982, men blev ophøjet billetsalgssted den 1. juli 1883, billetsalget blev foretaget fra vogterhuset.

Katterød blev ophøjet til station, da Katterød fik forgrening til Svendborg-Faaborg Banen.

Syd Fyenske Veteranjernbanes trinbræt er den tidligere perron fra Katterød Station.


Byggeår1916
Åbnet1916.11.25
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Andreas Jensen
AdresseByvej 36, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseKts
Højdeplacering over havet35,0 meter
GPS koordinater55.084428,10.309211

Billede af Katterød Station.
Billede af Katterød Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Sørensen, H., Stationsforstander - 1956 -
Person:Sørensen, H., Stationsforstander
Sted:Danmark, Fyn, Katterød
Ophav:Odense Luftfoto
År:1956

Id:OD02239_001.tif


Historisk kort over Katterød Station
Katterød Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Svendborg-Faaborg banen's endestation og lå 26,4 km. fra første station.

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Faaborg, hvor navnet skiftede til Fåborg - i dag staves byden både Faaborg og Fåborg.
Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. september 2020
Download billede

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Svendborg-Faaborg banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Svendborg-Fåborg Banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Svendborg-Fåborg Banen
Lars Viinholt-Nielsen
1995
96
Århus
SFJ-bøger
87-984810-1-0
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471