Horsens-Juelsminde Jernbane - (HJJ)


Horsens-Juelsminde Jernbane havde også kælenavnet Juelsmindebanen eller Bjerre Herred banen. Kælenavnet Juelsmindebanen giver sig selv da banen havde endestation i Juelsmindebanen, medens Bjerre Herred kan give lidt pande rynker hos mange. Herred er en form for selvstændig retskreds i et amt og Bjerre Herred blev retskredsen i Vejle amt i 1854. Bjerre Herred var det geografiske område der dannede spidsen mellem Vejle fjord og Horsens fjord. Ved banens anlæggelse var Juelsminde kun en forholdsvis ubetydelig by og derfor var kælenavnet i starten Bjerre Herred banen men igennem årtierne blev det mere Juelsmindebanen, da begrebet Herred døde ud, samtidig med at Juelsminde voksede.

Banen blev påtænkt for at skaffe bedre forbindelse mellem Horsens og Bjerre Herred, og man tænkte på etablering af jernbane allerede sidst i 1870erne fra Horsens til den sydøstlige del af Bjerre Herred. Efter megen politisk med diskussion mellem mange interessenter blev linieføringen fastsat og arbejdet med banen og opførelse af stationsbygningerne kunne påbegynde.

Der var store vanskeligheder med jordarbejderne ved både Horsens og Juelsminde da begge er lavtliggende havnebyer, med kraftige stigninger til de nærliggende nabobyer. Især ved Juelsminde mod banens højestbeliggende punkt ved Barit (lå 70m over havet) var der kun ca. 8 km.

D. 25. maj 1884 kørte det første tog afsted under stor festivitas og køretiden fra Horsens til Juelsminde var 1 time og 20 min. med en fart af ca. 24 km i timen.

Banen startede med damplokomotiver som trækkraft men i 1933 blev dampdriften afløst af diesellokomotiver og senere skinnebusser. Ud over en rimelig persontransport befordrede banen også en omfattende godstransport, herunder mange kreaturer til slagtning i Horsens.

Som mange andre privatbaner blev der efterhånden for stor konkurrencen fra lastbiler, rutebiler og privatbiler og lørdag den 29. september 1957 kørte det sidste tog på banen og i sommeren 1958 blev sporene taget op.


Vigtige stamdata for Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ) jernbanen

Jernbanens længde i km30,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 12. maj 1882 - LOV nr 59
Statstilskud i %50 % af ekspropriationsomkostningerne
Dato for Koncession1882.08.09
Jernbanen åbnet1884.05.25
Persontrafik nedlagt1957.09.30
Godstrafik nedlagt1957.09.30
Jernbanen nedlagt1957.09.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
SkinnevægtI starten: 17,5 kg/m - senere 2,9 km med 22,5 kg/m, resten med 27,55 kg/m - 1936 5 km med 33,4 kg/m
Stigning12,5 ‰
Kurveradius367 meter
Hastighed maxI starten: 45 km/t, senere 60 km/t, dog 75 km/t for skinnebusser
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Horsens Station (Hs)0,0 km
Thorsvang Trinbræt 2,5 km
Ørnstrup Møllevej Trinbræt 5,5 km
Ørnstrup Holdeplads 6,6 km
Dallerup Skov Trinbræt 8,3 km
Stenderup Station 9,3 km
Brå Trinbræt 12,3 km
Bråskov Station 13,1 km
Hornsyld By Trinbræt 14,2 km
Hornsyld Station 15,4 km
Lindved Jylland Trinbræt 17,7 km
Gramrode Station 18,7 km
Grønvejen Trinbræt 20,3 km
Barrit Station 21,8 km
Gramtange Trinbræt 23,1 km
Vesterby Holdeplads 24,9 km
Klakring Station 26,7 km
Højbo Trinbræt 28,8 km
Juelsminde Syd Trinbræt 29,6 km
Juelsminde Station 30,2 km

Horsens Station var Horsens-Juelsminde Jernbane banens første station

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
ArkitektK.T. Seest
AdresseAndr Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Stations forkortelseHs
GPS koordinater55.862815, 9.836540

Horsens Station har været et stort knudepunkt med mange privatbaner.

Horsens Station.Horsens Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2009.04.21

Google maps over Horsens Station

Historisk kort over Horsens StationHorsens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Thorsvang Trinbræt lå 2,5 km. fra første station.

Byggeår1950
Åbnet1950.05.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.847354, 9.826523

Thorsvang Trinbræt havde perron på begge sider af hovedvejen.

Google maps over Thorsvang Trinbræt

Historisk kort over Thorsvang TrinbrætThorsvang Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnstrup Møllevej Trinbræt lå 5,5 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.10.06
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.822047, 9.823903

Ørnstrup Møllevej trinbræt var udstyrret med både perron og nedsænket venteskur.

Google maps over Ørnstrup Møllevej Trinbræt

Historisk kort over Ørnstrup Møllevej TrinbrætØrnstrup Møllevej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørnstrup Holdeplads lå 6,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseSt Ørnstrupgårdvej 4, 8781 Stenderup
GPS koordinater55.815665, 9.818043

Ørnstrup holdeplads var med sidespor for vognladningsvise forsendelser.
Ørnstrup holdeplads havde banens mindste bygning, med en lille ventesal, et lille kontor og en ganske lille beboelse for den stedlige ekspedient.
Ørnstrup holdeplads fik sener postekspedition.

Google maps over Ørnstrup Holdeplads

Historisk kort over Ørnstrup HoldepladsØrnstrup Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dallerup Skov Trinbræt lå 8,3 km. fra første station.

Byggeår1936
Åbnet1936.06.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.807687, 9.814290

Dallerup Skov var med perron og blev oprettet 15. juni 1936 men lukkede igen i 1940. Trinbrættet åbnede igen 31. maj 1952 med det nye navn Dallerupvej trinbræt.

Google maps over Dallerup Skov Trinbræt

Historisk kort over Dallerup Skov TrinbrætDallerup Skov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenderup Station lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseStationsvej 3, 8781 Stenderup
GPS koordinater55.791631, 9.808906

Stenderup station havde et privat sidespor til teglværket.

Google maps over Stenderup Station

Historisk kort over Stenderup StationStenderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brå Trinbræt lå 12,3 km. fra første station.

Byggeår1935
Åbnet1935.05.15
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.766784, 9.818489

Brå trinbræt var ved oprettelsen 15. maj 1935 kun med perron men fik venteskur fra 15. maj 1939. Brå trinbræt vr anlagt med henblik på skolebørnene og lå der hvor banen krydsede Brå Møllevej.

Google maps over Brå Trinbræt

Historisk kort over Brå TrinbrætBrå Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bråskov Station lå 13,1 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBråskovvej 38, 8783 Hornsyld
GPS koordinater55.762000, 9.827680

Bråskov station havde et privat sidespor i retning mod Juelsminde.

Google maps over Bråskov Station

Historisk kort over Bråskov StationBråskov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornsyld By Trinbræt lå 14,2 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.759206, 9.846842

Hornsyld By havde perron og venteskur.

Google maps over Hornsyld By Trinbræt

Historisk kort over Hornsyld By TrinbrætHornsyld By Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hornsyld Station lå 15,4 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdressePosthusvej 5, 8783 Hornsyld
GPS koordinater55.759000, 9.862834
Google maps over Hornsyld Station

Historisk kort over Hornsyld StationHornsyld Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lindved Jylland Trinbræt lå 17,7 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.759582, 9.899330
Google maps over Lindved Jylland Trinbræt

Historisk kort over Lindved Jylland TrinbrætLindved Jylland Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gramrode Station lå 18,7 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBredgade 26, 7130 Juelsminde
GPS koordinater55.753117, 9.909018

Gramrode station havde separat læssespor og fold.

Google maps over Gramrode Station

Historisk kort over Gramrode StationGramrode Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grønvejen Trinbræt lå 20,3 km. fra første station.

Byggeår1932
Åbnet1932
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.738863, 9.903171
Google maps over Grønvejen Trinbræt

Historisk kort over Grønvejen TrinbrætGrønvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Barrit Station lå 21,8 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseBrølbæk 12, 7150 Barrit
GPS koordinater55.725660, 9.901710

Barrit station havde galgekran og fold.

Google maps over Barrit Station

Historisk kort over Barrit StationBarrit Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gramtange Trinbræt lå 23,1 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.715778, 9.913324
Google maps over Gramtange Trinbræt

Historisk kort over Gramtange TrinbrætGramtange Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vesterby Holdeplads lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
ArkitektJ.C. Clausen
GPS koordinater55.713095, 9.940702

Vesterby åbnede som holdeplads men blev billetsalgssted ca. 6 måneder senere 4. december 1884
D. 1. april 1896 fik Vesterby også sidespor til vognladningsgods.

Google maps over Vesterby Holdeplads

Historisk kort over Vesterby HoldepladsVesterby Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klakring Station lå 26,7 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
ArkitektJ.C. Clausen
AdresseKlakring Stationsvej 14, 7130 Juelsminde
GPS koordinater55.707171, 9.965979
Google maps over Klakring Station

Historisk kort over Klakring StationKlakring Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Højbo Trinbræt lå 28,8 km. fra første station.

Byggeår1954
Åbnet1954.05.23
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.703527, 9.997440

Højbo trinbræt blev åbnet 23. maj 1954 godt 3 år før banen lukkede.

Google maps over Højbo Trinbræt

Historisk kort over Højbo TrinbrætHøjbo Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Juelsminde Syd Trinbræt lå 29,6 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.708879, 10.008900

Juelsminde Syd trinbræt havde perron og venteskur.

Google maps over Juelsminde Syd Trinbræt

Historisk kort over Juelsminde Syd TrinbrætJuelsminde Syd Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Juelsminde Station var Horsens-Juelsminde Jernbane's endestation og lå 30,2 km. fra første station.

Byggeår1884
Åbnet1884.05.25
Nedlagt1957.09.30
Nedrevet2001
GPS koordinater55.712157, 10.013833

Juelsminde station havde 4 spor ved stationen, havnespor, drejeskive, tosporet dampremise og ensporet motorremise.

For Juelsminde var der tegnet en pompøs station der var på størrelse med de største DSB-stationer, da man regnede med at Julsminde ville blive et vigtigt trafikknudepunkt. Man valgte dog at bygge en træbygning der skulle være midlertidig medens man lige så tiden an. Julsminde blev ikke det trafikale knudepunkt man forventede og den midlertidige træbygninger kom til at fungere i hele banens levetid.

Google maps over Juelsminde Station

Historisk kort over Juelsminde StationJuelsminde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37