Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ)


Man talte allerede i 1874 om etablering af en jernbane fra Ebeltoft. Dette fordi Grenå - Randers banen var blevet anlagt og nu ville man gerne have Ebeltoft med i jernbanenettet. Ligeledes var der i 1876 planer fremme om en jernbane til Trustrup men begge projekter blev skrinlagt fordi de ikke nød fremme på "det Høje Ting" (så pænt omtalte man Folketinget dengang). Siden var der et mere eksotisk forslag fremme om anlæg af en bane efter Decauvilles system (600 mm sporvidde). Det endte dog med at man til sidst enedes om en normalsporet jernbane fra Ebeltoft til Thorsager. 

Med loven af 8. maj 1894 blev det vedtaget at anlægge en bane fra Ebeltoft til Thorsager. Det viste sig dog vanskeligt at skaffe kapital på lokalt plan til dette forehavende og derfor måtte der en justering af den oprindelige lov til. Denne kom 19. marts 1898 og foresslo nu en jernbane fra Ebeltoft til enten Thorsager eller Trustrup. Som man kan regne ud endte det med at blive Trustrup der vandt den strid.

Banen fik i Ebeltoft anlagt et havnespor og i Trustrup blev banen ført ind til Statsbanestationen. ETJ kom til at koste godt 1 mio. kroner at anlægge. Staten blev største aktionær med 508.306 kroner og de øvrige store aktionærer var Ebeltoft købstad med 141.526 kroner, Randers Amt 126.000 kroner, Hyllested - Rosmus kommune med 54.049 kroner. Private investorer tegnede sig for 87.478 kroner. Ebeltoft landsogn stod for 12.601 kroner og Ebeltoft 13.538 kroner.


Vigtige stamdata for Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ)


Jernbanens længde i km 22,5
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseETJ
Statstilskud i %50 % til staten, 41 % til kommunerne og de sidste 9 % til private
Dato for Koncession1898.10.10
Jernbanen åbnet1901.03.26
Persontrafik nedlagt1968.03.31
Godstrafik nedlagt1968.03.31
Jernbanen nedlagt1968.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24,39 kg/m
BallastGrus
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ) havde følgende stationerBanekort over Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ)

Banekort fra Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ).
Banekort fra Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: 2011.11.08 - LINK til kilde.


Ebeltoft Station (Ef) var Ebeltoft-Trustrup Jernbane banens første station

Ebeltoft Station var i næsten hele Ebeltoft-Trustrup Jernbanes levetid Ebeltofts stateligste bygning. Opførelsen af Ebeltoft Station voldte mange problemer, da den blev tæt på strandens fugtige grund. Bygningen tjente dog som banens hovedstation indtil nedlæggelsen af Ebeltoft-Trustrup Jernbanen i 1968. Ebeltoft Station var derefter i nogen tid rutebilstation indtil den blev nedrevet i forbindelse med anlægget af kystvej i 1970.

Der var allerede i 1869 tale om at lave en jernbane til Ebeltoft fra Randers, men Grenaa blev valgt, bl.a. fordi man der havde planer om at udvide havnen.

I 1876-1877 åbnedes strækningerne Randers-Ryomgård-Grenaa og Aarhus-Ryomgård (Grenaa), men der blev stadig snakket om at lave en bane med forbindelse mellem Ebeltoft og Ryomgård eller Thorsager, hvilket ville give Ebeltoft en mere direkte forbindelse til Aarhus.

Jernbaneloven i 1894 indeholdt en jernbane fra Ebeltoft til Thorsager, men i 1898 blev formuleringen ændret til Trustrup eller Thorsager. Den endelige linjeføring til Trustrup blev senere valgt som den mest økonomiske fordelagtige da den var billigst og ville passere de store forekomster af kalksten ved Rosmus og Balle. Banens transport af kul, brændt kalk, skærver og andre stenmaterialer fra kalkværkerne gjorde banen til en af de privatbaner, der havde den størst godsmængde.


Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1970
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseEf
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater56.199976,10.676745

Dette bildet av Ebeltoft station, fotograferte jeg sommeren 1967. Jeg synes det er trist at denne fine bygningen senere ble revet. Alf Steinar Grønvold.
Dette bildet av Ebeltoft station, fotograferte jeg sommeren 1967. Jeg synes det er trist at denne fine bygningen senere ble revet. Alf Steinar Grønvold.
Fotograf: Alf Steinar Grønvold (Norge) - Dato: 1967 (Juni)


Kort over Ebeltoft Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ebeltoft Station

Historisk kort over Ebeltoft Station
Ebeltoft Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vibæk Trinbræt lå 1,4 km. fra første station.

Vibæk trinbræt lå oprindeligt øst for Vibæk Strandvej, men blev i sommeren 1964 flyttet til vestsiden af vejen tættere på campingpladsen.


Byggeår1964
Åbnet1964
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet5,9 meter
GPS koordinater56.212196,10.678636

Billede af Vibæk Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Vibæk Trinbræt har ligget her.
Billede af Vibæk Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Vibæk Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:01:23


Kort over Vibæk Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Vibæk Trinbræt

Historisk kort over Vibæk Trinbræt
Vibæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet11,8 meter
GPS koordinater56.222958,10.695704

Billede af Dråby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Dråby Trinbræt har ligget her.
Billede af Dråby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Dråby Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:07:46


Kort over Dråby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dråby Trinbræt

Historisk kort over Dråby Trinbræt
Dråby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skærsø Station lå 4,9 km. fra første station.

Skærsø eller Skjærsø Station.


Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStubbe Søvej 3, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet5,5 meter
GPS koordinater56.237034,10.712725

Billede af Skærsø Station.
Billede af Skærsø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:15:55


Kort over Skærsø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Skærsø Station

Historisk kort over Skærsø Station
Skærsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt) [1962-1968] lå 6,8 km. fra første station.

Stubbe Trinbræt åbnede i 1925 og lå mellem Skærsø og Gravlev på Ebeltoft-Trustrup Jernbane. Stubbe Trinbræt havde en fin lukket ventebygning med klinkbeklædning af træ. Ventebygningen var med dør ud mod perron og vinduer i enderne, så man kunne se toget på afstand. Perronen var en jordperron med svelleforkant ud mod sporet og på perronen var der et trinbrætssignal til at signalere at der var passagerer der ønskede at påstige.

Ved Stubbe Trinbræt har der i en kort periode fra 1943 til 1949 været et sidespor til brug for tørvetransporterne. Der har muligvis også været tørvesidesporet under 1. verdenskrig.

I 1943 anlagdes Stubbe Syd Trinbræt, som lå ca. 175 meter syd for Stubbe Trinbræt. Stubbe Syd Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og det var bare en simpel jordperron og der var intet læskur. Stubbe Syd Trinbræt var anlagt "inde" i kurven på det sving der var på banen der. Placeringen gjorde det svært for togene at se eventuelle passagerer der måtte ønske at påstige. Derfor blev Stubbe Syd Trinbræt i 1962 flyttet 30 meter længere mod nord og over på den anden side af sporet, så trinbrættet nu lå i yderkurven. Ved denne lejlighed fik Stubbe Syd Trinbræt et læskur, som muligvis var en tidligere bremsehytte fra en godsvogn. Perronen var en simpel jordperron med en svelleforkant, men Stubbe Syd Trinbræt fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på banen.


Byggeår1962
Åbnet1962
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,1 meter
GPS koordinater56.253850388925066,10.731694801720934

Kort over Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt)
Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbe Trinbræt lå 7,0 km. fra første station.

Stubbe Trinbræt åbnede i 1925 og lå mellem Skærsø og Gravlev på Ebeltoft-Trustrup Jernbane. Stubbe Trinbræt havde en fin lukket ventebygning med klinkbeklædning af træ. Ventebygningen var med dør ud mod perron og vinduer i enderne, så man kunne se toget på afstand. Perronen var en jordperron med svelleforkant ud mod sporet og på perronen var der et trinbrætssignal til at signalere at der var passagerer der ønskede at påstige.

Ved Stubbe Trinbræt har der i en kort periode fra 1943 til 1949 været et sidespor til brug for tørvetransporterne. Der har muligvis også været tørvesidesporet under 1. verdenskrig.

I 1943 anlagdes Stubbe Syd Trinbræt, som lå ca. 175 meter syd for Stubbe Trinbræt. Stubbe Syd Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og det var bare en simpel jordperron og der var intet læskur. Stubbe Syd Trinbræt var anlagt "inde" i kurven på det sving der var på banen der. Placeringen gjorde det svært for togene at se eventuelle passagerer der måtte ønske at påstige. Derfor blev Stubbe Syd Trinbræt i 1962 flyttet 30 meter længere mod nord og over på den anden side af sporet, så trinbrættet nu lå i yderkurven. Ved denne lejlighed fik Stubbe Syd Trinbræt et læskur, som muligvis var en tidligere bremsehytte fra en godsvogn. Perronen var en simpel jordperron med en svelleforkant, men Stubbe Syd Trinbræt fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på banen.


Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet4,2 meter
GPS koordinater56.255009,10.732054

Billede af Stubbe Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Stubbe Trinbræt har ligget her.
Billede af Stubbe Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Stubbe Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:23:07


Kort over Stubbe Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stubbe Trinbræt

Historisk kort over Stubbe Trinbræt
Stubbe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gravlev Trinbræt med Sidespor lå 9,5 km. fra første station.

Gravlev station blev i februar 1933 nedsat til trinbræt med sidespor.

I 1944 påbegyndte den tyske besættelsesmagt anlæggelsen af et sidespor fra ETJ ca. 500 meter nordøst for Gravlev station til Tirstrup Lufthavn. Man nåede at fuldføre det meste af jordarbejdet, men der nåede kun at blive lagt et par hundrede meter af sporene inden kapitulationen satte en stopper for anlægget.


Byggeår1900
Åbnet1933 (februar)
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMøllebækvej 2, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet20,0 meter
GPS koordinater56.273911,10.730211

Billede af Gravlev Trinbræt med Sidespor.
Billede af Gravlev Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1961 - Gravlev Station
Person: Bygningsnavn: Gravlev Station
Sted: Møllebækvej 2, Gravlev, 8400 Ebeltoft
Vejnavn: Møllebækvej
Husnummer: 2
Lokalitet: Gravlev
Postnummer: 8400
By: Ebeltoft
Sogn: Fuglslev
Matrikelnummer: 33, Gravlev By, Fuglslev
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1961
Note: Id: AAL_02079_012.tif


Kort over Gravlev Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Gravlev Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Gravlev Trinbræt med Sidespor
Gravlev Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseGl. Stationsvej 40, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet28,0 meter
GPS koordinater56.283720,10.765556

Billede af Hyllested Station.
Billede af Hyllested Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:42:58


Kort over Hyllested Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hyllested Station

Historisk kort over Hyllested Station
Hyllested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1933 (februar)
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBirkesigvej 2, 8444 Balle
Højdeplacering over havet31,0 meter
GPS koordinater56.302754,10.779805

Billede af Rosmus Trinbræt med Sidespor.
Billede af Rosmus Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Hyllested, Rosmus
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H07370_037.tif


Kort over Rosmus Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rosmus Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Rosmus Trinbræt med Sidespor
Rosmus Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ny Balle Trinbræt lå 15,8 km. fra første station.

Ny Balle trinbræt lå ved De jydske Kalkværker.


Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet26,5 meter
GPS koordinater56.310742,10.799492

Billede af Ny Balle Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Ny Balle Trinbræt har ligget her.
Billede af Ny Balle Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Ny Balle Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 11:59:32


Kort over Ny Balle Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ny Balle Trinbræt

Historisk kort over Ny Balle Trinbræt
Ny Balle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 1, 8444 Balle
Højdeplacering over havet17,8 meter
GPS koordinater56.319203,10.806385

Billede af Balle Station.
Billede af Balle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Balle
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H07444_001.tif


Kort over Balle Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Balle Station

Historisk kort over Balle Station
Balle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater56.330812,10.777563

Billede af Attrup Kær Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Attrup Kær Trinbræt har ligget her.
Billede af Attrup Kær Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Attrup Kær Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 12:09:15


Kort over Attrup Kær Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Attrup Kær Trinbræt

Historisk kort over Attrup Kær Trinbræt
Attrup Kær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grenåvej Trinbræt (uofficielt) lå 21,5 km. fra første station.

Grenåvej Trinbræt åbnede i 1953 og lå syd for landevejen mellem Aarhus og Grenaa på Ebeltoft-Trustrup Jernbane.

Grenåvej Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og havde bare en simpel jordperron med en svelleforkant. Grenåvej Trinbræt havde ikke læskur, fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på Ebeltoft-Trustrup Jernbane.


Byggeår1953
Åbnet1953
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1968
Højdeplacering over havet29,7 meter
GPS koordinater56.34496411639562,10.7623453659282

Kort over Grenåvej Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Grenåvej Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Grenåvej Trinbræt (uofficielt)
Grenåvej Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trustrup Station (Tu) [1876-1978] var Ebeltoft-Trustrup Jernbane's endestation og lå 22,5 km. fra første station.

Trustrup station var oprindelig station på Randers-Ryomgård-Grenaa banen, der blev oprettet af Østjyske Jernbane 26. august 1876. Året efter tilkom strækningen Aarhus-Ryomgård.

Aarhus-Grenaa blev hovedstrækningen på banen og blev til den nuværende Grenaabane, hvor Randers-Ryomgård delen af banen blev nedlagt 2. maj 1971.

Med tilblivelsen af Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ) den 26. marts 1901 blev Trustrup et knudepunkt på Djursland.

Ebeltoft-Trustrup banens hovedkontor var placeret i Ebeltoft, men i 1902 udvidede ETJ med depotspor, drejeskive og remise i Trustrup.

Trustrup ophørte reelt med at være endestation i 1932, hvor alle banens tog kørte videre til Grenaa og fra 1934 kørte togene helt til Grenaa Havn ned til Hundested færge.

Ebeltoftbanen blev nedlagt 31. marts 1968 og Trustrup Station blev nedsat til trinbræt den 28. maj 1978, hvor signalerne blev fjernet året efter den 14. marts 1979.

Grenaabanen blev, sammen med Odderbanen, lukket for ombygning fra jernbane til letbane den 27. august 2016. Det var forventet, at banen ville genåbne som en del af Aarhus Letbane i begyndelsen af 2018, hvor den sidste del af den nybyggede indre strækning mellem Lisbjerg og Lystrup også skulle åbne. På grund af manglende sikkerhedsgodkendelse blev genåbningen hhv. åbningen af den nye strækning imidlertid udskudt på ubestemt tid. Godkendelsen forelå 25. april 2019, og genåbningen hhv. åbningen vil fandt sted 30. april 2019, som en del af den 110 km lange letbane Odder-Århus-Grenaa.


Byggeår1876
Åbnet1876.08.24
Nedlagt1978.05.25
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN. P. C. Holsøe
AdresseStationsgade 22, 8570 Trustrup
StednavneforkortelseTu
Højdeplacering over havet31,4 meter
GPS koordinater56.350583,10.771821

Billede af Trustrup Station.
Billede af Trustrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2022.10.20 12:23:31


Kort over Trustrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Trustrup Station

Historisk kort over Trustrup Station
Trustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

På sporet af Djurslands jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
På sporet af Djurslands jernbaner
Kirsten M. Frandsen, Palle Schødt Rasmussen m.fl.
2005
128
Ryomgård
Djurslands Jernbanemuseum
87-986033-8-8
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7
Ebeltoftbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Ebeltoftbanen
Erland Egefors
2008
303

Motorploven
978-87-91427-17-6
Jernbanehistorisk Årbog 93
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanehistorisk Årbog 93
Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl.
93
64

Bane Bøger ApS
87-88632-42-3