Ebeltoft-Trustrup Jernbane - operatør: ETJ

Ebeltoft-Trustrup Jernbane, også kendt som Ebeltoftbanen, var et vigtigt stykke af det danske jernbanenet, der forbandt Ebeltoft med resten af landet og bidrog til regionens udvikling og forbindelser.

Allerede i 1869 blev Ebeltoft betragtet som en potentiel endestation for en jernbanelinje fra Randers til Djurslands østkyst. Dog blev Grenaa valgt som endestation, primært på grund af planer om havneudvidelse. I årene 1876-1877 åbnede strækningerne Randers-Ryomgård-Grenaa og Aarhus-Ryomgård. Der opstod senere forslag om at forbinde Ebeltoft direkte til Aarhus via Ryomgård eller Thorsager, men disse forslag blev afvist af forskellige årsager, herunder modstand fra Randers, som ønskede at bevare sit opland, og manglende interesse på Mols, hvor søtransport stadig var dominerende.

Jernbaneloven af 1894 indeholdt oprindeligt en strækning fra Ebeltoft til Thorsager, men den blev senere ændret til "Trustrup eller Thorsager". Valget faldt på Trustrup som den billigste løsning, samtidig med at det gav fordelagtig adgang til kalksten ved Rosmus og Balle. Ebeltoft-Trustrup Jernbane blev en vigtig transportrute for kul, kalk og andre stenmaterialer.

Trafikmæssigt var banen dog uheldigt placeret med en mere favorabel forbindelse til Grenaa end til Aarhus og Randers. Med fremkomst af rutebilruter i 1920'erne og 1930'erne, især ruten Ebeltoft-Femmøller-Rønde-Aarhus, underminerede passagerindtægterne betydeligt. For at imødegå dette begyndte Ebeltoft-Trustrup Jernbane at søge koncession til rutebilruter og skiftede til motorvogne for at forbedre driftsomkostningerne og serviceniveauet.

Desværre oplevede banen økonomiske udfordringer, især efter 1920, på trods af øgede godstransporter fra lokale virksomheder som De Jyske Skærvefabrikker og Danske Patentkalkværker. I 1934 stod banen tæt på konkurs på grund af uregelmæssigheder i regnskaberne og tvivlsomme indkøb.

Ebeltoft-Trustrup Jernbane repræsenterede en vigtig del af regionens infrastruktur og historie, selvom den oplevede udfordringer og endte med at lukke. Den efterlod dog et væsentligt aftryk på det lokale samfund og bidrog til udviklingen af transportmuligheder i området.

Vigtige stamdata for Ebeltoft-Trustrup Jernbane


Jernbanens længde i km 22,5
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
BaneforkortelseETJ
Statstilskud i %50 % til staten, 41 % til kommunerne og de sidste 9 % til private af en aktiekapital på 1.016.613 kr.
Dato for Koncession1898.10.10
Jernbanen åbnet1901.03.26
Persontrafik nedlagt1968.03.31
Godstrafik nedlagt1968.03.31
Jernbanen nedlagt1968.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt24,39 kg/m
BallastGrus
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Ebeltoft-Trustrup Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Ebeltoft-Trustrup Jernbane

Banekort fra Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ).
Banekort fra Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 8. november 2011 - LINK til kilde.


Ebeltoft Station (Ef) var Ebeltoft-Trustrup Jernbane banens første station

Ebeltoft Station var i næsten hele Ebeltoft-Trustrup Jernbanes levetid Ebeltofts stateligste bygning. Opførelsen af Ebeltoft Station voldte mange problemer, da den blev tæt på strandens fugtige grund. Bygningen tjente dog som banens hovedstation indtil nedlæggelsen af Ebeltoft-Trustrup Jernbanen i 1968. Ebeltoft Station var derefter i nogen tid rutebilstation indtil den blev nedrevet i forbindelse med anlægget af kystvej i 1970.

Der var allerede i 1869 tale om at lave en jernbane til Ebeltoft fra Randers, men Grenaa blev valgt, bl.a. fordi man der havde planer om at udvide havnen.

I 1876-1877 åbnedes strækningerne Randers-Ryomgård-Grenaa og Aarhus-Ryomgård (Grenaa), men der blev stadig snakket om at lave en bane med forbindelse mellem Ebeltoft og Ryomgård eller Thorsager, hvilket ville give Ebeltoft en mere direkte forbindelse til Aarhus.

Jernbaneloven i 1894 indeholdt en jernbane fra Ebeltoft til Thorsager, men i 1898 blev formuleringen ændret til Trustrup eller Thorsager. Den endelige linjeføring til Trustrup blev senere valgt som den mest økonomiske fordelagtige da den var billigst og ville passere de store forekomster af kalksten ved Rosmus og Balle. Banens transport af kul, brændt kalk, skærver og andre stenmaterialer fra kalkværkerne gjorde banen til en af de privatbaner, der havde den størst godsmængde.


Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1970
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseEf
Højdeplacering over havet3,0 meter
GPS koordinater56.199976,10.676745

Dette bildet av Ebeltoft Station, fotograferte jeg sommeren 1967. Jeg synes det er trist at denne fine bygningen senere ble revet. Alf Steinar Grønvold.
Dette bildet av Ebeltoft Station, fotograferte jeg sommeren 1967. Jeg synes det er trist at denne fine bygningen senere ble revet. Alf Steinar Grønvold.
Fotograf: Alf Steinar Grønvold (Norge) - Dato: 1967 (Juni)


Historisk kort over Ebeltoft Station
Ebeltoft Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vibæk Trinbræt lå 1,4 km. fra første station.

Vibæk trinbræt lå oprindeligt øst for Vibæk Strandvej, men blev i sommeren 1964 flyttet til vestsiden af vejen tættere på campingpladsen.


Byggeår1964
Åbnet1964
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet5,9 meter
GPS koordinater56.212196,10.678636

Billede af Vibæk Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Vibæk Trinbræt har ligget her.
Billede af Vibæk Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Vibæk Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Vibæk Trinbræt
Vibæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet11,8 meter
GPS koordinater56.222958,10.695704

Billede af Dråby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Dråby Trinbræt har ligget her.
Billede af Dråby Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Dråby Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Dråby Trinbræt
Dråby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skærsø Station lå 4,9 km. fra første station.

Skærsø eller Skjærsø Station.


Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStubbe Søvej 3, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet5,5 meter
GPS koordinater56.237034,10.712725

Billede af Skærsø Station.
Billede af Skærsø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Skærsø Station
Skærsø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt) [1962-1968] lå 6,8 km. fra første station.

Stubbe Trinbræt åbnede i 1925 og lå mellem Skærsø og Gravlev på Ebeltoft-Trustrup Jernbane. Stubbe Trinbræt havde en fin lukket ventebygning med klinkbeklædning af træ. Ventebygningen var med dør ud mod perron og vinduer i enderne, så man kunne se toget på afstand. Perronen var en jordperron med svelleforkant ud mod sporet og på perronen var der et trinbrætssignal til at signalere at der var passagerer der ønskede at påstige.

Ved Stubbe Trinbræt har der i en kort periode fra 1943 til 1949 været et sidespor til brug for tørvetransporterne. Der har muligvis også været tørvesidesporet under 1. verdenskrig.

I 1943 anlagdes Stubbe Syd Trinbræt, som lå ca. 175 meter syd for Stubbe Trinbræt. Stubbe Syd Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og det var bare en simpel jordperron og der var intet læskur. Stubbe Syd Trinbræt var anlagt "inde" i kurven på det sving der var på banen der. Placeringen gjorde det svært for togene at se eventuelle passagerer der måtte ønske at påstige. Derfor blev Stubbe Syd Trinbræt i 1962 flyttet 30 meter længere mod nord og over på den anden side af sporet, så trinbrættet nu lå i yderkurven. Ved denne lejlighed fik Stubbe Syd Trinbræt et læskur, som muligvis var en tidligere bremsehytte fra en godsvogn. Perronen var en simpel jordperron med en svelleforkant, men Stubbe Syd Trinbræt fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på banen.


Byggeår1962
Åbnet1962
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet2,1 meter
GPS koordinater56.253850388925066,10.731694801720934

Historisk kort over Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt)
Stubbe Syd Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stubbe Trinbræt lå 7,0 km. fra første station.

Stubbe Trinbræt åbnede i 1925 og lå mellem Skærsø og Gravlev på Ebeltoft-Trustrup Jernbane. Stubbe Trinbræt havde en fin lukket ventebygning med klinkbeklædning af træ. Ventebygningen var med dør ud mod perron og vinduer i enderne, så man kunne se toget på afstand. Perronen var en jordperron med svelleforkant ud mod sporet og på perronen var der et trinbrætssignal til at signalere at der var passagerer der ønskede at påstige.

Ved Stubbe Trinbræt har der i en kort periode fra 1943 til 1949 været et sidespor til brug for tørvetransporterne. Der har muligvis også været tørvesidesporet under 1. verdenskrig.

I 1943 anlagdes Stubbe Syd Trinbræt, som lå ca. 175 meter syd for Stubbe Trinbræt. Stubbe Syd Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og det var bare en simpel jordperron og der var intet læskur. Stubbe Syd Trinbræt var anlagt "inde" i kurven på det sving der var på banen der. Placeringen gjorde det svært for togene at se eventuelle passagerer der måtte ønske at påstige. Derfor blev Stubbe Syd Trinbræt i 1962 flyttet 30 meter længere mod nord og over på den anden side af sporet, så trinbrættet nu lå i yderkurven. Ved denne lejlighed fik Stubbe Syd Trinbræt et læskur, som muligvis var en tidligere bremsehytte fra en godsvogn. Perronen var en simpel jordperron med en svelleforkant, men Stubbe Syd Trinbræt fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på banen.


Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet4,2 meter
GPS koordinater56.255009,10.732054

Billede af Stubbe Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Stubbe Trinbræt har ligget her.
Billede af Stubbe Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Stubbe Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Stubbe Trinbræt
Stubbe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gravlev Trinbræt med Sidespor lå 9,5 km. fra første station.

Gravlev station blev i februar 1933 nedsat til trinbræt med sidespor.

I 1944 påbegyndte den tyske besættelsesmagt anlæggelsen af et sidespor fra ETJ ca. 500 meter nordøst for Gravlev station til Tirstrup Lufthavn. Man nåede at fuldføre det meste af jordarbejdet, men der nåede kun at blive lagt et par hundrede meter af sporene inden kapitulationen satte en stopper for anlægget.


Byggeår1900
Åbnet1933 (februar)
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseMøllebækvej 2, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet20,0 meter
GPS koordinater56.273911,10.730211

Billede af Gravlev Trinbræt med Sidespor.
Billede af Gravlev Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aalborg Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1961 - Gravlev Station
Person: Bygningsnavn: Gravlev Station
Sted: Møllebækvej 2, Gravlev, 8400 Ebeltoft
Vejnavn: Møllebækvej
Husnummer: 2
Lokalitet: Gravlev
Postnummer: 8400
By: Ebeltoft
Sogn: Fuglslev
Matrikelnummer: 33, Gravlev By, Fuglslev
Ophav: Aalborg Luftfoto
År: 1961
Note: Id: AAL_02079_012.tif


Historisk kort over Gravlev Trinbræt med Sidespor
Gravlev Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseGl. Stationsvej 40, 8400 Ebeltoft
Højdeplacering over havet28,0 meter
GPS koordinater56.283720,10.765556

Billede af Hyllested Station.
Billede af Hyllested Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Hyllested Station
Hyllested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1933 (februar)
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
AdresseBirkesigvej 2, 8444 Balle
Højdeplacering over havet31,0 meter
GPS koordinater56.302754,10.779805

Billede af Rosmus Trinbræt med Sidespor.
Billede af Rosmus Trinbræt med Sidespor. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Hyllested, Rosmus
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H07370_037.tif


Historisk kort over Rosmus Trinbræt med Sidespor
Rosmus Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ny Balle Trinbræt lå 15,8 km. fra første station.

Ny Balle trinbræt lå ved De jydske Kalkværker.


Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet26,5 meter
GPS koordinater56.310742,10.799492

Billede af Ny Balle Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Ny Balle Trinbræt har ligget her.
Billede af Ny Balle Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Ny Balle Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Ny Balle Trinbræt
Ny Balle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1901
Åbnet1901.03.26
Nedlagt1968.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 1, 8444 Balle
Højdeplacering over havet17,8 meter
GPS koordinater56.319203,10.806385

Billede af Balle Station.
Billede af Balle Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1956 - LINK til kilde.


Noter:

Titel: - 1956 -
Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Balle
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: H07444_001.tif


Historisk kort over Balle Station
Balle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1925
Åbnet1925
Nedlagt1968.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater56.330812,10.777563

Billede af Attrup Kær Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Attrup Kær Trinbræt har ligget her.
Billede af Attrup Kær Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Attrup Kær Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Attrup Kær Trinbræt
Attrup Kær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grenåvej Trinbræt (uofficielt) lå 21,5 km. fra første station.

Grenåvej Trinbræt åbnede i 1953 og lå syd for landevejen mellem Aarhus og Grenaa på Ebeltoft-Trustrup Jernbane.

Grenåvej Trinbræt var ikke et officielt trinbræt og havde bare en simpel jordperron med en svelleforkant. Grenåvej Trinbræt havde ikke læskur, fik aldrig et trinbrætsignal og blev heller aldrig et officielt standsningssted på Ebeltoft-Trustrup Jernbane.


Byggeår1953
Åbnet1953
Nedlagt1968.03.31
Nedrevet1968
Højdeplacering over havet29,7 meter
GPS koordinater56.34496411639562,10.7623453659282

Historisk kort over Grenåvej Trinbræt (uofficielt)
Grenåvej Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trustrup Station (Tu) [1876-1978] var Ebeltoft-Trustrup Jernbane's endestation og lå 22,5 km. fra første station.

Trustrup station var oprindelig station på Randers-Ryomgård-Grenaa banen, der blev oprettet af Østjyske Jernbane 26. august 1876. Året efter tilkom strækningen Aarhus-Ryomgård.

Aarhus-Grenaa blev hovedstrækningen på banen og blev til den nuværende Grenaabane, hvor Randers-Ryomgård delen af banen blev nedlagt 2. maj 1971.

Med tilblivelsen af Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ) den 26. marts 1901 blev Trustrup et knudepunkt på Djursland.

Ebeltoft-Trustrup banens hovedkontor var placeret i Ebeltoft, men i 1902 udvidede ETJ med depotspor, drejeskive og remise i Trustrup.

Trustrup ophørte reelt med at være endestation i 1932, hvor alle banens tog kørte videre til Grenaa og fra 1934 kørte togene helt til Grenaa Havn ned til Hundested færge.

Ebeltoftbanen blev nedlagt 31. marts 1968 og Trustrup Station blev nedsat til trinbræt den 28. maj 1978, hvor signalerne blev fjernet året efter den 14. marts 1979.

Grenaabanen blev, sammen med Odderbanen, lukket for ombygning fra jernbane til letbane den 27. august 2016. Det var forventet, at banen ville genåbne som en del af Aarhus Letbane i begyndelsen af 2018, hvor den sidste del af den nybyggede indre strækning mellem Lisbjerg og Lystrup også skulle åbne. På grund af manglende sikkerhedsgodkendelse blev genåbningen hhv. åbningen af den nye strækning imidlertid udskudt på ubestemt tid. Godkendelsen forelå 25. april 2019, og genåbningen hhv. åbningen vil fandt sted 30. april 2019, som en del af den 110 km lange letbane Odder-Århus-Grenaa.


Byggeår1876
Åbnet1876.08.24
Nedlagt1978.05.25
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseStationsgade 22, 8570 Trustrup
StednavneforkortelseTu
Højdeplacering over havet31,4 meter
GPS koordinater56.350583,10.771821

Billede af Trustrup Station.
Billede af Trustrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 20. oktober 2022
Download billede

Historisk kort over Trustrup Station
Trustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Ebeltoft-Trustrup Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Da dampen kom til Ebeltoft
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Da dampen kom til Ebeltoft
Knud Chr. Jensen
1977
63

Af Ebeltoft-Trustrup jernbanes historie
Ebeltoftbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Ebeltoftbanen
Erland Egefors
2008
303

Motorploven
978-87-91427-17-6
Jernbanehistorisk Årbog 93
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbanehistorisk Årbog 93
Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl.
93
64

Bane Bøger ApS
87-88632-42-3
På sporet af Djurslands jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
På sporet af Djurslands jernbaner
Kirsten M. Frandsen, Palle Schødt Rasmussen m.fl.
2005
128
Ryomgård
Djurslands Jernbanemuseum
87-986033-8-8
Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7