Mariager-Faarup-Viborg Jernbane - (MFVJ)


Mariager-Fårup-Viborg Jernbane blev etableret som en af de sidste danske jernbaner. Mariager blev den sidste jyske købstad, der fik jernbane. Helt fra starten var banen hæmmet af, at den ikke nåede at blive den samme afgørende spiller i samfundene, som de tidligere anlagte baner. Banen havde derfor helt fra starten problemer med konkurrencen fra biler, busser og lastbiler.

Tilbage i 1905 fremsatte en lokal komite forslag om en bane fra Onsild Stationsby på banen mellem Randers og Aalborg til Mariager og muligheden for at blive ført videre til Norup på Randers-Hadsund banen.

I jernbaneloven fra 1908 var der indeholdt to muligheder for en jernbane fra et punkt på Randers-Hobro banen til Mariager eller videreført til Randers-Hadsund banen forbi bl.a. cementfabrikkerne i Assens.

Der var også planer om en bane fra Viborg gennem Nørreå-dalen med tilslutning til Randers-Hobro banen. Spørgsmålet var om banen skulle slutte til i Randers eller i Fårup. De lokale sogneråd i Fårup var meget interesserede i at sikre tilslutningspunktet for begge baner i Fårup. Randers ville dog betale mest, hvis banen gik til Randers, mens Viborg frygtede konkurrencen fra Randers og ville kun betale, hvis banen gik til Fårup.

Mariager-Fårup og Viborg-Fårup kom med i Jernbaneloven af 1918, og var delt i to selskaber. Opdelingen skyldes at Mariager-Fårup allerede var med i loven af 1908 havde fået tilsagn om 75% statsstøtte og loven af 1918 gav kun 50% statsstøtte til Viborg-Fårup.

For Viborg-Fårup blev persontrafikken nedlagt 29. maj 1965, medens der var godstrafik indtil 31. marts 1966.
For Mariager-Fårup blev persontrafikken nedlagt 31. marts 1966, medens der var godstrafik indtil 1985.

I dag er banestrækningen mellem Mariager-Handest Veteranjernbane og der kører veterantog gennem det smukke landskab nær Mariager Fjord.


Vigtige stamdata for Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) jernbanen

Jernbanens længde i km58,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
Dato for Koncession1919.08.16
Jernbanen åbnet1927.07.01
Persontrafik nedlagt1966.03.31
Godstrafik nedlagt1985
Jernbanen nedlagt1985
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Mariager Station (Mrg (Mr))0,0 km
Ved badestranden Trinbræt (uofficielt) 0,7 km
Lunddalen Trinbræt (Lu)3,6 km
Fjelsted Trinbræt (Fj)5,4 km
True Station (Tr)8,0 km
Broløs Trinbræt (Bø)9,3 km
Vester Tørslev Station (Tø)11,5 km
Frugtplantagen Trinbræt 13,4 km
Glenstrup Trinbræt (Gl)14,0 km
Handest Station (Ha)16,6 km
Fårup Station (Fp)19,7 km

Mariager Station var Mariager-Faarup-Viborg Jernbane banens første station

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseFjordgade 3, 9550 Mariager
Stations forkortelseMrg (Mr)
GPS koordinater56.653103, 9.979045

Mariager - Handest Veteranjernbane har bevaret drejeskive, remiser og dele af det oprindelige sporarial ved Mariager station.

Google maps over Mariager Station

Historisk kort over Mariager StationMariager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ved badestranden Trinbræt (uofficielt) lå 0,7 km. fra første station.

Byggeår1937
Åbnet1937
Nedlagt1966.03.31
Nedrevet1979
GPS koordinater56.654023, 9.968038

Ved badestranden var et uofficielt trinbræt etableret i sommeren 1937 og virkede som sådan frem til banens nedlæggelse.

Google maps over Ved badestranden Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Ved badestranden Trinbræt (uofficielt)Ved badestranden Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lunddalen Trinbræt lå 3,6 km. fra første station.

Byggeår1949
Åbnet1949.11.04
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelseLu
GPS koordinater56.635060, 9.954256

Lunddalen trinbræt, hed i starten Fjelsted trinbræt, og blev til ved at man flyttede Fjelsted trinbræt ca. 2 km. tættere på Mariager d. 4. november 1949.
Det var først 28. februar 1950 at navnet blev ændret til Lunddalen trinbræt, da man genåbnede det gamle Fjelsted trinbræt.

Google maps over Lunddalen Trinbræt

Historisk kort over Lunddalen TrinbrætLunddalen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fjelsted Trinbræt lå 5,4 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.05.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseFj
GPS koordinater56.616930, 9.950318

Fjelsted trinbræt blev flyttede ca. 2 km. tættere på Mariager d. 4. november 1949, og det gamle trinbræt nedlagt. D. 28. februar 1950 blev navnet på det nye Fjelsted trinbræt ændret til Lunddalen trinbræt, og det gamle Fjelsted trinbræt genetableret.

Google maps over Fjelsted Trinbræt

Historisk kort over Fjelsted TrinbrætFjelsted Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

True Station lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseFjelstedvej 22, 9550 Mariager
Stations forkortelseTr
GPS koordinater56.601023, 9.940329

True station lå i Svenstrup, men for at undgå forveksling med andre stationer blev den opkaldt efter True der lå på den anden side af Østerkær Bæk.

Google maps over True Station

Historisk kort over True StationTrue Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Broløs Trinbræt lå 9,3 km. fra første station.

Byggeår1937
Åbnet1937.11.09
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelse
GPS koordinater56.599560, 9.919062

Broløs trinbræt også kaldt Brødløs trinbræt.
Broløs Trinbræt var placeret øst for ved Østerkær Bæk og tæt ved den tidligere afvandende True Sø.

Google maps over Broløs Trinbræt

Historisk kort over Broløs TrinbrætBroløs Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vester Tørslev Station lå 11,5 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseSøbjergvej 13B, 9550 Mariager
Stations forkortelse
GPS koordinater56.588217, 9.892862
Google maps over Vester Tørslev Station

Historisk kort over Vester Tørslev StationVester Tørslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Frugtplantagen Trinbræt lå 13,4 km. fra første station.

Byggeår1952
Åbnet1952.06.01
Nedlagt1966.03.31
GPS koordinater56.576681, 9.873453

Frugtplantagen trinbræt startede som uofficielt trinbræt 1. juni 1952 ved det sidesporet der blev blev taget i brug 27. september 1951. Trinbrættet blev først officielt 15. januar 1952.

Sidste vognladning blev læsset 1979 på det frie spor da sidesporet var blevet for dårligt. Sidesporet er blev fjernet i 1992.

Google maps over Frugtplantagen Trinbræt

Historisk kort over Frugtplantagen TrinbrætFrugtplantagen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glenstrup Trinbræt lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.05.26
Nedlagt1966.03.31
Stations forkortelseGl
GPS koordinater56.572742, 9.867452
Google maps over Glenstrup Trinbræt

Historisk kort over Glenstrup TrinbrætGlenstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Handest Station lå 16,6 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.07.01
Nedlagt1966.03.31
ArkitektCarl Lundquist
AdresseRandersvej 125B, 8990 Fårup
Stations forkortelseHa
GPS koordinater56.569111, 9.826405
Google maps over Handest Station

Historisk kort over Handest StationHandest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fårup Station var Mariager-Faarup-Viborg Jernbane's endestation og lå 19,7 km. fra første station.

Byggeår1869
Åbnet1869.09.18
Nedlagt1973
AdresseJernbanegade 1, 8990 Fårup
Stations forkortelseFp
GPS koordinater56.546367, 9.845158

Fårup station servicerede Randers-Aalborg banen fra 1869, men fra d. 1. juli 1927 servicerede stationen også Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ).

Mariager-Faarup-Viborg er i dag lukket hvor Viborg delen blev lukket først:
Viborg-Fårup: 29. maj 1965, godstrafik indtil 31. marts 1966
Mariager-Fårup: 31. marts 1966, godstrafik indtil 1985

Google maps over Fårup Station

Historisk kort over Fårup StationFårup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37