Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane - operatør: DSB (Oprindelig: ONFJ)

Odense - Nørre Broby - Faaborg banen var som Svendborg - Nyborg banen oprettet som et selvstændigt selskab med egen drift. SFJ var dog dybt engageret i banen idet man i et vist omfang stod for banens anlæg og overtog forpagtningen af banen fra starten. Banen var kun i en kort periode et aktiv for SFJ og således blev banen anført af SFJ som en direkte tabsgivende aktivitet da man i 1933 henvendte sig til trafikministeren. Efter at have granske sagen via et udvalg anbefalde ministeriet at nedlægge ONFJ over en periode.

I et vist omfang betød restriktionerne i rejsemulighederne under 2. verdenskrig således en kunstig forlængelse af levetiden for denne bane. En revision af økonomien i 1947-48 forud for Statens overtagelse af SFJ påviste dog at ONFJ havdet et underskud på godt og vel 157.000 kroner. I forbindelse med statens (DSB) overtagelse af SFJ i 1949 fortsatte banen med at være i privat eje. Der blev dog indgået en aftale hvorefter DSB forpagtede banen i 5 år fra 1949 og frem.

Da forpagtningsperiode udløb blev det besluttet at nedlægge banen. Beslutningen om nedlæggelsen blev ganske vist truffet i København hos Statsbanerne men årsagerne hidrørte fra lokale fynske forhold. Ved overtagelsen af SFJ overtog Statsbanerne også forpligtelsen til vedligehold af banen i samarbejde med de lokale kommuner der var med ejere af det selskab der ejede strækningen. Kommunerne var dog uvillige til at skyde flere penge i banen og dermed lå det i kortene at banen skulle nedlægges når den 5-årige aftale udløb. SFJ havde til denne bane anskaffet 4 2B0-T2 lokomotiver der var lidt mindre end Statsbanernes litra A. Ved overtagelse af SFJ blev disse maskiner benævnt litra AF.

Vigtige stamdata for Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane


Jernbanens længde i km 51,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 24. april 1903
BaneforkortelseONFJ
Dato for Koncession1903.11.14
Jernbanen åbnet1906.10.03
Persontrafik nedlagt1954.05.22
Godstrafik nedlagt1954.05.22
Jernbanen nedlagt1954.05.22
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,37 kg/m
BallastGrus
Hastighed max45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Max akseltryk11 tons
Bane statusPrivatbane

Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1949.04.011954.05.22Danske StatsbanerDSB
1906.10.031949.04.01Odense-Nørre Broby-Faaborg banenONFJ

Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane

Kort over benestrækningen: Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ)
Kort over benestrækningen: Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 15. juli 2011 - LINK til kilde.


Odense Banegård (Od) [1914-1995] var Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane banens første station

Odenses første banegård blev opført i 1865 ifm. etableringen af den fynske hovedbane Nyborg-Middelfart. Placeringen af banegården, var nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Banegården var bygget i den typiske stil fra N.P.C. Holsøe banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

Udvidedes foregik fra 1883 til 1884, og Odenses første banegård blev ombygget til uigenkendelighed, idet man nærmest byggede en ny bygning udenom den gamle. I efteråret 1885 stod Odenses "nye" banegård færdig. Selv om N.P.C. Holsøe stadig var aktiv som banegårdsarkitekt, fik N.P.C. Holsøe ikke opgaven og udvidelsen blev udarbejdet på overbaneingeniør, oberst W. A. Thulstrups kontor, med assistance af arkitekt Thomas Arboe.

Den "nye" banegård blev efterhånden for lille pga. da Sydfynske Jernbane krævede bedre sporforhold fra 1876. Ligeledes var der tilkommet flere privatbanertil: Nordfynske Jernbane i 1882, Kertemindebanen i 1900 og den Nordvestfynske Jernbane i 1911.

Ved åbningen af Odense-Middelfart-Bogense i 1911 var Odense anden Banegård under opførelse, så Nordvestfynske Jernbane måtte bygge en midlertidig træbygning ved siden af deres perron - Odense OMB Station, men Odenses anden Banegården afløste i 1914 Odense første Banegård, hvor Odenses første Banegård fortsatte som ilgodsekspedition og blev sammensat med den lange lave godsbanegård.

Odenses første Banegård nedbrændte i 1955, og i forbindelse med opførelsen af den afløsende godsbanegård, som blev ibrugtaget i 1957, blev den gamle stationsbygning nedrevet.

Odense anden Banegård blev et trafikalt knudepunkt i Odense, hvor bybusser, rutebiler, tog, taxa og biler til tider skabte kaotiske forhold omkring stationen. Ligeledes var godstrafikken og fragtterminalen blevet et problematisk knudepunkt og skabte store trafikale udfordringer. Op igennem 1980'erne kom der derfor større og større ønske om at lave en helt ny redesignet banegårdsløsning, hvor man først ville lave et nyt banegårdscenter og senere flytte fragtcentralen ud på det tidspunkt nyetablerede Tietgen Parken.

Odense Banegård Center stod klar den 15. september 1995 og er opført som en trefløjet bygning. Mod syd langs med Østre Stationsvej ligger Borgernes Hus og en 7-Eleven. Hovedbygningen i Odense Banegård Center ligger på tværs over bybusterminalen og jernbanesporene. Odense Banegård Center rummer bl.a. Nordisk Film Biografer, Det Grønne Køkken, et apotek og Espresso House og et DSB-billetsalg med DSB 1' lounge. Odense Banegård Center har en tredje fløj mod nord ud mod Dannebrogsgade, som er et parkeringshus og, hvor det regionale busselskab FynBus har kundeservicecenter. Derudover er der en rutebilterminal på denne side af sporene.

Odense Banegård Center er et moderne og multifunktionelt transport- og oplevelsescenter, der hver dag besøges af ca. 25.000 gæster. I Odense Banegård Center er der mulighed for at spise, shoppe, gå i biografen, på biblioteket eller skifte transportform.

Odense Banegård Center ejes af ATP Ejendomme, DSB og Odense Kommune.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1995.09.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstre Stationsvej 31, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højdeplacering over havet13,4 meter
GPS koordinater55.401247,10.385481

Billede af Odense Banegård.
Billede af Odense Banegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård
Odense Banegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Sydbanegård lå 1,0 km. fra første station.

Odense sydbanegård åbnede den 12. juli 1876 ifm. svendborgbanen - Odense-Svendborg (12. juli 1876 - I drift). I 1906 tilkom Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (den 3. oktober 1906 - den 22. maj 1954).

Odense sydbanegård blev nedlagt den 22. maj 1954 sammen med Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane, og Svendborgbanen blev ved denne lejlighed ført ind på Odense statsbanegård.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseVestre Stationsvej 5, 5000 Odense C
Højdeplacering over havet13,7 meter
GPS koordinater55.398188,10.376740

Billede af Odense Sydbanegård.
Billede af Odense Sydbanegård.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 22. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Odense Sydbanegård
Odense Sydbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fruens Bøge Station (Frs) lå 4,0 km. fra første station.

Fruens Bøge station er i dag kun trinbræt. Stationen blev fredet i 1992.

I starten var stationen kun benyttet til udflugtsmål for området i og omkring Fruens Bøge. Derfor var stationen kun åben fra 1. april til 30. september. Fra 1885 blev stationen åben året rundt.

Stationen servicere i dag Svendborgbanen, men har førhen serviceret Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (3. oktober 1906 - 22. maj 1954) også.


Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektH. A. W. Haugsted
AdresseFruens Bøge Skov 4, 5250 Odense SV
StednavneforkortelseFrs
Højdeplacering over havet15,0 meter
GPS koordinater55.369699,10.377683

Billede af Fruens Bøge Station.
Billede af Fruens Bøge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 21. maj 2020
Download billede

Historisk kort over Fruens Bøge Station
Fruens Bøge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseHjallesegade 2, 5260 Odense S
StednavneforkortelseDls
Højdeplacering over havet18,5 meter
GPS koordinater55.357301,10.379295

Billede af Dalum Billetsalgssted.
Billede af Dalum Billetsalgssted.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. august 2008
Download billede

Historisk kort over Dalum Billetsalgssted
Dalum Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderSFJ: Før 17.08.1938 Sankt Clemens. DSB (Danmarks Rejseforbindelser): I perioden 23.05.1954-29.05.1965 Sankt Klemens bilekspedition, før 03.11.1941 Sankt Clemens, før 13.12.1938 Sanct Clemens, før __.__.19__ Sankt Klemens.
Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseSvenstrupvej 29B, 5260 Odense S
StednavneforkortelseScs
Højdeplacering over havet29,6 meter
GPS koordinater55.341552,10.350767

Billede af Sankt Klemens Station.
Billede af Sankt Klemens Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Sankt Klemens Station
Sankt Klemens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseKratholmvej 25, 5260 Odense S
StednavneforkortelseBls
Højdeplacering over havet28,5 meter
GPS koordinater55.328995,10.330794

Billede af Bellinge Station.
Billede af Bellinge Station.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 3. december 2006


Historisk kort over Bellinge Station
Bellinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fangel Station (Fas) lå 12,0 km. fra første station.

Fangel station lå på Odense-Nr.Broby-Faaborg Jernbane, åbnet 1906. En typisk og tiltalende sydfynsk landstationsbygning, der får en usædvanlig skæbne. Banen blev nedlagt i 1954, men bygningen blev bevaret til 1986 som beboelse, hvorefter den omhyggeligt blev demonteret og "pakket ned" med senere genopførelse ved "Den fynske Landsby" i Odense.

Bygningsdelene fra Fangel station har gennem mange år været opmagasineret på Elsesminde i Odense. Under orkanen i 1999 væltede det halvtag, hvorunder bygningsdelene befandt sig, så mursten, brædder, vinduer mv. lå udsat for vind og vejr. Efter en del misforståelser blev der i 2001 opført et nyt halvtag, men med en anden placering. Dette betød, at mange tons byggematerialer måtte ompakkes og flyttes. En opgave, der betød fast arbejde i tre uger for fire medarbejdere i Landsbyen.

Odense museum vil genopføre gamle station i Den Fynske Landsby, men grundet økonomiske årsager, er projektet ikke kommet videre. Det var meningen, man ville lave en stationsby med veterantogskørsel fra Jernbanemuseet ud til Fangel station med udgangspunkt i Svendborgbanen. Men da museet heller ikke har kunnet købe jorden til det, er alle gode planer strandede.


Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
StednavneforkortelseFas
Højdeplacering over havet31,1 meter
GPS koordinater55.311429,10.323685

Billede af Fangel Station - Station er nedrevet, men Fangel Station har ligget her.
Billede af Fangel Station - Station er nedrevet, men Fangel Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. oktober 2008
Download billede

Historisk kort over Fangel Station
Fangel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTus
Højdeplacering over havet32,6 meter
GPS koordinater55.297838,10.337659

Billede af Tuemose Trinbræt.
Billede af Tuemose Trinbræt.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. oktober 2008
Download billede

Historisk kort over Tuemose Trinbræt
Tuemose Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseRadbyvej 21, 5792 Årslev
StednavneforkortelseNss
Højdeplacering over havet41,0 meter
GPS koordinater55.284848,10.357136

Billede af Nørre Søby Station.
Billede af Nørre Søby Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Nørre Søby Station
Nørre Søby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseBanevænget 10, 5672 Broby
StednavneforkortelseAld
Højdeplacering over havet35,9 meter
GPS koordinater55.268183,10.324347

Billede af Allested Station.
Billede af Allested Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Allested Station
Allested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseKærhaven 10, 5672 Broby
StednavneforkortelseSys
Højdeplacering over havet27,9 meter
GPS koordinater55.250550,10.279153

Billede af Ståby Station.
Billede af Ståby Station.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 16. marts 2008


Historisk kort over Ståby Station
Ståby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseKastanievej 8, 5672 Broby
StednavneforkortelseBbv
Højdeplacering over havet27,9 meter
GPS koordinater55.236153,10.256630

Billede af Brobyværk Station.
Billede af Brobyværk Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. juli 2009
Download billede

Historisk kort over Brobyværk Station
Brobyværk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Broby Station (Nøs) lå 27,0 km. fra første station.

Nørre Broby station er nedrevet, men stationen lå omtrent midt på strækningen, hvorfor den havde vandtårn til forsyning af damplokomotiverne. Vandtårnet var opført i samme byggestil som banens bygninger og vandet kom fra en brønd ved tårnet.


Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
Nedrevet1983
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
StednavneforkortelseNøs
Højdeplacering over havet28,1 meter
GPS koordinater55.250112,10.228950

Billede af Nørre Broby Station - Station er nedrevet, men Nørre Broby Station har ligget her.
Billede af Nørre Broby Station - Station er nedrevet, men Nørre Broby Station har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 26. juli 2009
Download billede

Historisk kort over Nørre Broby Station
Nørre Broby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ernebjerg Holdeplads lå 29,0 km. fra første station.

Ernebjerg holdeplads opførtes som vogterhus (DSB-type) ved banens åbning. Fra starten solgte baneformandens kone billetter i begrænset omfang. Der var ingen ventesal og kontor, de rejsende måtte stå ude i al slags vejr for at vente på toget. I 1910 blev huset forsynet med en tilbygning ud mod banen, hvor der blev plads til de ønskede lokaler.


Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseAssensvej 23, 5672 Broby
Højdeplacering over havet35,8 meter
GPS koordinater55.232945,10.194941

Billede af Ernebjerg Holdeplads.
Billede af Ernebjerg Holdeplads.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 11. juni 2005


Historisk kort over Ernebjerg Holdeplads
Ernebjerg Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseTrunderupvej 40, 5683 Haarby
StednavneforkortelseTps
Højdeplacering over havet57,6 meter
GPS koordinater55.218717,10.162794

Billede af Trunderup Station.
Billede af Trunderup Station.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 11. juni 2005


Historisk kort over Trunderup Station
Trunderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseStationsvej 17, 5683 Haarby
StednavneforkortelseJos
Højdeplacering over havet70,5 meter
GPS koordinater55.196837,10.151561

Billede af Jordløse Station.
Billede af Jordløse Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Jordløse Station
Jordløse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Håstrup Station (Hås) lå 39,0 km. fra første station.

Bygningen var af den mindre type som i Millinge og Stensgård. Læssesporet lå på den samme side af banen som stationsbygningen.

Stationen er i dag en af de bedst bevarede stationer på strækningen.


Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseBanevej 8, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseHås
Højdeplacering over havet46,0 meter
GPS koordinater55.172814,10.186857

Billede af Håstrup Station.
Billede af Håstrup Station.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 9. juni 2005


Historisk kort over Håstrup Station
Håstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1904
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseAssensvej 371, 5642 Millinge
StednavneforkortelseSss
Højdeplacering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.137791,10.175808

Billede af Stensgaard Station.
Billede af Stensgaard Station.
Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: den 12. juni 2005


Historisk kort over Stensgaard Station
Stensgaard Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektChristen Emanuel Kjær Monberg
AdresseStålbjergvænget 1, 5642 Millinge
StednavneforkortelseMis
Højdeplacering over havet23,8 meter
GPS koordinater55.129719,10.211529

Billede af Millinge Station.
Billede af Millinge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. oktober 2023
Download billede

Historisk kort over Millinge Station
Millinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane's endestation og lå 51,3 km. fra første station.

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).


Andre navne og stavemåderFør 02.06.1957 Faaborg, hvor navnet skiftede til Fåborg - i dag staves byden både Faaborg og Fåborg.
Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højdeplacering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 1. september 2020
Download billede

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Lars Viinholt-Nielsen
1993
128
Århus
SFJ-bøger
87-984810-0-2