Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane - (ONFJ)


Odense - Nørre Broby - Faaborg banen var som Svendborg - Nyborg banen oprettet som et selvstændigt selskab med egen drift. SFJ var dog dybt engageret i banen idet man i et vist omfang stod for banens anlæg og overtog forpagtningen af banen fra starten. Banen var kun i en kort periode et aktiv for SFJ og således blev banen anført af SFJ som en direkte tabsgivende aktivitet da man i 1933 henvendte sig til trafikministeren. Efter at have granske sagen via et udvalg anbefalde ministeriet at nedlægge ONFJ over en periode. I et vist omfang betød restriktionerne i rejsemulighederne under 2. verdenskrig således en kunstig forlængelse af levetiden for denne bane. En revision af økonomien i 1947-48 forud for Statens overtagelse af SFJ påviste dog at ONFJ havdet et underskud på godt og vel 157.000 kroner. I forbindelse med statens (DSB) overtagelse af SFJ i 1949 fortsatte banen med at være i privat eje. Der blev dog indgået en aftale hvorefter DSB forpagtede banen i 5 år fra 1949 og frem.

Da forpagtningsperiode udløb blev det besluttet at nedlægge banen. Beslutningen om nedlæggelsen blev ganske vist truffet i København hos Statsbanerne men årsagerne hidrørte fra lokale fynske forhold. Ved overtagelsen af SFJ overtog Statsbanerne også forpligtelsen til vedligehold af banen i samarbejde med de lokale kommuner der var med ejere af det selskab der ejede strækningen. Kommunerne var dog uvillige til at skyde flere penge i banen og dermed lå det i kortene at banen skulle nedlægges når den 5-årige aftale udløb. SFJ havde til denne bane anskaffet 4 2B0-T2 lokomotiver der var lidt mindre end Statsbanernes litra A. Ved overtagelse af SFJ blev disse maskiner benævnt litra AF.


Vigtige stamdata for Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ) jernbanen

Jernbanens længde i km51,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 24. april 1903
Dato for Koncession1903.11.14
Jernbanen åbnet1906.10.03
Persontrafik nedlagt1954.05.22
Godstrafik nedlagt1954.05.22
Jernbanen nedlagt1954.05.22
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
BalastGrus
El driftNej

Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Odense Statsbanegård (Od) [1914-1995]0,0 km
Stedet er fotograferet Odense Sydbanegård1,0 km
Stedet er fotograferet Fruens Bøge Station (Frs)4,0 km
Stedet er fotograferet Dalum Billetsalgssted (Dls)6,0 km
Stedet er fotograferet Sankt Klemens Station (Scs)8,0 km
Stedet er fotograferet Bellinge Station (Bls)10,0 km
Stedet er fotograferet Fangel Station (Fas)12,0 km
Stedet er fotograferet Tuemose Trinbræt (Tus)14,0 km
Stedet er fotograferet Nørre Søby Station (Nss)16,0 km
Stedet er fotograferet Allested Station (Ald)19,0 km
Stedet er fotograferet Ståby Station (Sys)22,0 km
Stedet er fotograferet Brobyværk Station (Bbv)25,0 km
Stedet er fotograferet Nørre Broby Station (Nøs)27,0 km
Stedet er fotograferet Ernebjerg Holdeplads29,0 km
Stedet er fotograferet Trunderup Station (Tps)32,0 km
Stedet er fotograferet Jordløse Station (Jos)36,0 km
Stedet er fotograferet Håstrup Station (Hås)39,0 km
Stedet er fotograferet Stensgaard Station (Sss)44,0 km
Stedet er fotograferet Millinge Station (Mis)46,0 km
Stedet er fotograferet Faaborg Station (Få)51,3 km

Odense Statsbanegård (Od) [1914-1995] var Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane banens første station

Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1995.09.15
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstre Stationsvej 31, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højde placering over havet13,4 meter
GPS koordinater55.401247,10.385481
Den gamle Odense banegård.
Den gamle Odense banegård. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.16

Kort over Odense Statsbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Odense Statsbanegård

Historisk kort over Odense Statsbanegård
Odense Statsbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Odense Sydbanegård lå 1,0 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
Nedlagt1954.05.22
ArkitektH.A.W. Haugsted
AdresseVestre Stationsvej 5, 5000 Odense C
Højde placering over havet13,7 meter
GPS koordinater55.398188,10.376740

Odense sydbanegård åbnede 12. juli 1876 ifm. svendborgbanen - Odense-Svendborg (12. juli 1876 - I drift). I 1906 tilkom Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (3. oktober 1906 - 22. maj 1954).

Odense sydbanegård blev nedlagt d. 22. maj 1954 sammen med Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane, og Svendborgbanen blev ved denne lejlighed ført ind på Odense statsbanegård.

Odense Sydbanegård set fra vejsiden.
Odense Sydbanegård set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.16

Kort over Odense Sydbanegård
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Odense Sydbanegård

Historisk kort over Odense Sydbanegård
Odense Sydbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fruens Bøge Station (Frs) lå 4,0 km. fra første station.

Byggeår1876
Åbnet1876.07.12
NedlagtI drift
ArkitektH.A.W. Haugsted
AdresseFruens Bøge Skov 4, 5250 Odense SV
StednavneforkortelseFrs
Højde placering over havet15,0 meter
GPS koordinater55.369699,10.377683

Fruens Bøge station er i dag kun trinbræt. Stationen blev fredet i 1992.

I starten var stationen kun benyttet til udflugtsmål for området i og omkring Fruens Bøge. Derfor var stationen kun åben fra 1. april til 30. september. Fra 1885 blev stationen åben året rundt.

Stationen servicere i dag Svendborgbanen, men har førhen serviceret Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (3. oktober 1906 - 22. maj 1954) også.

Fruens Bøge Station.
Fruens Bøge Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.05.21 18:46:57

Kort over Fruens Bøge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fruens Bøge Station

Historisk kort over Fruens Bøge Station
Fruens Bøge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalum Billetsalgssted (Dls) lå 6,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseHjallesegade 2, 5260 Odense S
StednavneforkortelseDls
Højde placering over havet18,5 meter
GPS koordinater55.357301,10.379295
Dalum billetsalgssted set fra den gamle overskæring.
Dalum billetsalgssted set fra den gamle overskæring. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.08.19

Kort over Dalum Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Dalum Billetsalgssted

Historisk kort over Dalum Billetsalgssted
Dalum Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sankt Klemens Station (Scs) lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseSvenstrupvej 29B, 5260 Odense S
StednavneforkortelseScs
Højde placering over havet29,6 meter
GPS koordinater55.341552,10.350767
Sankt Klemens station set fra vejsiden.
Sankt Klemens station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.09.15

Kort over Sankt Klemens Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sankt Klemens Station

Historisk kort over Sankt Klemens Station
Sankt Klemens Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bellinge Station (Bls) lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseKratholmvej 25, 5260 Odense S
StednavneforkortelseBls
Højde placering over havet28,5 meter
GPS koordinater55.328995,10.330794
Bellinge station set fra vej siden
Bellinge station set fra vej siden - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2006.03.12

Kort over Bellinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Bellinge Station

Historisk kort over Bellinge Station
Bellinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Fangel Station (Fas) lå 12,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
ArkitektEmanuel Monberg
StednavneforkortelseFas
GPS koordinater55.311429,10.323685

Bygningsdelene fra Fangel station har gennem mange år været opmagasineret på Elsesminde i Odense. Under orkanen i 1999 væltede det halvtag, hvorunder bygningsdelene befandt sig, så mursten, brædder, vinduer mv. lå udsat for vind og vejr. Efter en del misforståelser blev der i 2001 opført et nyt halvtag, men med en anden placering. Dette betød, at mange tons byggematerialer måtte ompakkes og flyttes. En opgave, der betød fast arbejde i tre uger for fire medarbejdere i Landsbyen.

Odense museum vil genopføre gamle station i Den Fynske Landsby, men grundet økonomiske årsager, er projektet ikke kommet videre. Det var meningen, man ville lave en stationsby med veterantogskørsel fra Jernbanemuseet ud til Fangel station med udgangspunkt i Svendborgbanen. Men da museet heller ikke har kunnet købe jorden til det, er alle gode planer strandede.

Fangel Station har ligget på denne side af den gamle træallé.
Fangel Station har ligget på denne side af den gamle træallé. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.27

Kort over Fangel Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Fangel Station

Historisk kort over Fangel Station
Fangel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tuemose Trinbræt (Tus) lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
NedrevetNedrevet
StednavneforkortelseTus
GPS koordinater55.297838,10.337659
Tuemose Trinbræt.
Tuemose Trinbræt. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1954

Kort over Tuemose Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tuemose Trinbræt

Historisk kort over Tuemose Trinbræt
Tuemose Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Søby Station (Nss) lå 16,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseRadbyvej 21, 5792 Årslev
StednavneforkortelseNss
Højde placering over havet41,0 meter
GPS koordinater55.284848,10.357136
Nørre Søby station set fra Vejsiden.
Nørre Søby station set fra Vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.10.27

Kort over Nørre Søby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Søby Station

Historisk kort over Nørre Søby Station
Nørre Søby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Allested Station (Ald) lå 19,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseBanevænget 10, 5672 Broby
StednavneforkortelseAld
Højde placering over havet35,9 meter
GPS koordinater55.268183,10.324347
Allested station - set fra vejsiden.
Allested station - set fra vejsiden. - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2006.03.12

Kort over Allested Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Allested Station

Historisk kort over Allested Station
Allested Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ståby Station (Sys) lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseKærhaven 10, 5672 Broby
StednavneforkortelseSys
Højde placering over havet27,9 meter
GPS koordinater55.250550,10.279153
Ståby station set fra banesiden.
Ståby station set fra banesiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.26

Kort over Ståby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ståby Station

Historisk kort over Ståby Station
Ståby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brobyværk Station (Bbv) lå 25,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseKastanievej 8, 5672 Broby
StednavneforkortelseBbv
Højde placering over havet27,9 meter
GPS koordinater55.236153,10.256630
Brobyværk station.
Brobyværk station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.26

Kort over Brobyværk Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Brobyværk Station

Historisk kort over Brobyværk Station
Brobyværk Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nørre Broby Station (Nøs) lå 27,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
Nedrevet1983
ArkitektEmanuel Monberg
StednavneforkortelseNøs
GPS koordinater55.250112,10.228950

Nørre Broby station er nedrevet, men stationen lå omtrent midt på strækningen, hvorfor den havde vandtårn til forsyning af damplokomotiverne. Vandtårnet var opført i samme byggestil som banens bygninger og vandet kom fra en brønd ved tårnet.

Nørre Broby station er nedrevet, men der har ligget her.
Nørre Broby station er nedrevet, men der har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.07.26

Kort over Nørre Broby Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nørre Broby Station

Historisk kort over Nørre Broby Station
Nørre Broby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ernebjerg Holdeplads lå 29,0 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseAssensvej 23, 5672 Broby
Højde placering over havet35,8 meter
GPS koordinater55.232945,10.194941

Ernebjerg holdeplads opførtes som vogterhus (DSB-type) ved banens åbning. Fra starten solgte baneformandens kone billetter i begrænset omfang. Der var ingen ventesal og kontor, de rejsende måtte stå ude i al slags vejr for at vente på toget. I 1910 blev huset forsynet med en tilbygning ud mod banen, hvor der blev plads til de ønskede lokaler.

Ernebjerg holdeplads.
Ernebjerg holdeplads. - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2005.08.01

Kort over Ernebjerg Holdeplads
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ernebjerg Holdeplads

Historisk kort over Ernebjerg Holdeplads
Ernebjerg Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trunderup Station (Tps) lå 32,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseTrunderupvej 40, 5683 Haarby
StednavneforkortelseTps
Højde placering over havet57,6 meter
GPS koordinater55.218717,10.162794
Trunderup station
Trunderup station - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2005.08.01

Kort over Trunderup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Trunderup Station

Historisk kort over Trunderup Station
Trunderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Jordløse Station (Jos) lå 36,0 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseStationsvej 17, 5683 Haarby
StednavneforkortelseJos
Højde placering over havet70,5 meter
GPS koordinater55.196837,10.151561
Jordløse station set fra vejsiden.
Jordløse station set fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.10

Kort over Jordløse Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Jordløse Station

Historisk kort over Jordløse Station
Jordløse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Håstrup Station (Hås) lå 39,0 km. fra første station.

Byggeår1905
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseBanevej 8, 5600 Faaborg
StednavneforkortelseHås
Højde placering over havet46,0 meter
GPS koordinater55.172814,10.186857

Bygningen var af den mindre type som i Millinge og Stensgård. Læssesporet lå på den samme side af banen som stationsbygningen.

Stationen er i dag en af de bedst bevarede stationer på strækningen.

Håstrup station
Håstrup station - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2005.08.01

Kort over Håstrup Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Håstrup Station

Historisk kort over Håstrup Station
Håstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stensgaard Station (Sss) lå 44,0 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseAssensvej 371, 5642 Millinge
StednavneforkortelseSss
Højde placering over havet14,1 meter
GPS koordinater55.137791,10.175808
Stensgård station
Stensgård station - Fotograf: Mathias Dyhr © - Dato: 2008.03.16

Kort over Stensgaard Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Stensgaard Station

Historisk kort over Stensgaard Station
Stensgaard Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Millinge Station (Mis) lå 46,0 km. fra første station.

Byggeår1906
Åbnet1906.10.06
Nedlagt1954.05.22
ArkitektEmanuel Monberg
AdresseStålbjergvænget 1, 5642 Millinge
StednavneforkortelseMis
Højde placering over havet23,8 meter
GPS koordinater55.129719,10.211529
Millinge station set fra tilkørslen.
Millinge station set fra tilkørslen. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.04.10

Kort over Millinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Millinge Station

Historisk kort over Millinge Station
Millinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Faaborg Station (Få) var Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane's endestation og lå 51,3 km. fra første station.

Byggeår1882
Åbnet1882.04.01
Nedlagt1962.05.27
ArkitektN.P.C. Holsøe
AdresseBanegårdspladsen 2A, 5600 Faaborg
Stednavneforkortelse
Højde placering over havet1,8 meter
GPS koordinater55.093784,10.245330

Faaborg station fungerede som endestation for de 3 jernbaner: Odense-Nørre Broby-Faaborg (ONFJ), Svendborg-Faaborg (SFB) og Ringe-Faaborg Banen (RFB).

Faaborg Station er tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe og blev opført i 1882, bygget efter lettere tilpassede tegninger af Aarhus Østbanegård (Aarhus Ø).

Billede af Faaborg Station.
Billede af Faaborg Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2020.09.01 10:43:52

Kort over Faaborg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Faaborg Station

Historisk kort over Faaborg Station
Faaborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane (ONFJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Nr. Broby-Fåborg banen
Lars Viinholt-Nielsen
1993
128
Århus
SFJ-bøger
87-984810-0-2
Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9

Lige nu er der: 139 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14