Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane - operatør: OKMJ

Efter en række lokale initiativer lykkedes det at få Odense-Kerteminde-Dalby Jernbanen på jernbaneloven af den 8. maj 1894. Bag arbejdet stod en gruppe der kaldte sig Udvalget for Anlæg af Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane. Der blev efter nogen debat valgt en linjeføring syd om Kerteminde Nor gennem Dræby, Kölstrup og Rynkeby. Koncessionen til banen blev tildelt i to omgange. Den første den 6. maj 1896 var gældende for strækningen Odense - Kerteminde. Den anden koncession, tildelt den 22. april 1897, gik på strækningen Kerteminde-Dalby. Statens andel af denne første del bestod i 50% af anlægsomkostningerne.

Denne første del af banen, Odense-Kerteminde-Dalby Jernbanen, blev indviet den 4. april 1900 og dagen efter startede den regelmæssige drift på banen med fire tog i hver retning. Meget snart opstod der også et lokalt initiativ der ønskede en forlængelse af banen fra Dalby til Martofte. Denne forlængelse kom på jernbaneloven af den 27. maj 1908 og koncessionen blev givet den 29. marts 1913. Staten ydede ved denne lejlighed et bidrag på hele 60% af anlægsomkostningerne. Indvielsen af denne strækning fandt sted den 25. februar 1914 og den daglig drift på strækningen blev optaget dagen efter med fire daglige tog i hver retning. I forbindelse med forlængelsen skiftede banen navn fra OKDJ til OKMJ.

Selskabet drev også rutebilkørsel og havde helt tilbage fra 1904 fælles driftsbestyrere med det Sydfynske Jernbaneselskab. Her kunne man blandt andet drage fordel af SFJs store ekspertise på materielområdet. Da SFJ i 1949 blev overtaget af staten og gjort til en del af Statsbanerne etablerede OKMJ et driftsfælleskab med Nordvestfynske Jernbaneselskab. Fra 1962 blev dette samarbejde udvidet til også at omfatte Nordfynske Jernbane. OKMJ blev nedlagt i 1966 og der blev oprettet et likviditationsudvalg der stod for afhændelsen af aktiver m..m. Det blev en noget langtrukken affære og først i 1973 kunne man endeligt lukke bøgerne.

Vigtige stamdata for Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane


Jernbanens længde i km 35,6
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseOKMJ
Statstilskud i %50% (60% til forlængelse fra Dalby til Martofte)
Dato for Koncession1896.05.06 (OKDJ) 1913.03.29 (OKMJ)
Jernbanen indviet1900.04.04 (OKDJ) 1914.02.25 (OKMJ)
Jernbanen åbnet1900.04.05 (OKDJ) 1914.02.26 (OKMJ)
Persontrafik nedlagt1966.03.31
Godstrafik nedlagt1966.03.31
Jernbanen nedlagt1966.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt17,5 kg/m, i 1966 24,39 kg/m
BallastGrus
Max stigning8,3 ‰
Kurveradius628 meter - bortset fra et par steder i Kerteminde og ved Dalby
Hastighed max60 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1914.02.261966.03.31Odense-Kerteminde-Martofte JernbaneOKMJ
1900.04.051914.02.26Odense-Kjerteminde-Dalby Jernbane, senere OKMJOKDJ


Oversigt over de historiske ændringer af Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane OKMJ 35,61900.04.05 (OKDJ) 1914.02.26 (OKMJ)1966.03.31
Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane OKMJ (Oprindelig: OKDJ) 31,61900.04.051966.03.31

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane havde følgende stoppestederBanekort over Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane

Kort over benestrækningen: Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ)
Kort over benestrækningen: Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane (OKMJ)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 14. juli 2011 - LINK til kilde.


Odense Banegård (Od) [1914-1995] var Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane banens første station

Odenses første banegård blev opført i 1865 ifm. etableringen af den fynske hovedbane Nyborg-Middelfart. Placeringen af banegården, var nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Banegården var bygget i den typiske stil fra N.P.C. Holsøe banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

Udvidedes foregik fra 1883 til 1884, og Odenses første banegård blev ombygget til uigenkendelighed, idet man nærmest byggede en ny bygning udenom den gamle. I efteråret 1885 stod Odenses "nye" banegård færdig. Selv om N.P.C. Holsøe stadig var aktiv som banegårdsarkitekt, fik N.P.C. Holsøe ikke opgaven og udvidelsen blev udarbejdet på overbaneingeniør, oberst W. A. Thulstrups kontor, med assistance af arkitekt Thomas Arboe.

Den "nye" banegård blev efterhånden for lille pga. da Sydfynske Jernbane krævede bedre sporforhold fra 1876. Ligeledes var der tilkommet flere privatbanertil: Nordfynske Jernbane i 1882, Kertemindebanen i 1900 og den Nordvestfynske Jernbane i 1911.

Ved åbningen af Odense-Middelfart-Bogense i 1911 var Odense anden Banegård under opførelse, så Nordvestfynske Jernbane måtte bygge en midlertidig træbygning ved siden af deres perron - Odense OMB Station, men Odenses anden Banegården afløste i 1914 Odense første Banegård, hvor Odenses første Banegård fortsatte som ilgodsekspedition og blev sammensat med den lange lave godsbanegård.

Odenses første Banegård nedbrændte i 1955, og i forbindelse med opførelsen af den afløsende godsbanegård, som blev ibrugtaget i 1957, blev den gamle stationsbygning nedrevet.

Odense anden Banegård blev et trafikalt knudepunkt i Odense, hvor bybusser, rutebiler, tog, taxa og biler til tider skabte kaotiske forhold omkring stationen. Ligeledes var godstrafikken og fragtterminalen blevet et problematisk knudepunkt og skabte store trafikale udfordringer. Op igennem 1980'erne kom der derfor større og større ønske om at lave en helt ny redesignet banegårdsløsning, hvor man først ville lave et nyt banegårdscenter og senere flytte fragtcentralen ud på det tidspunkt nyetablerede Tietgen Parken.

Odense Banegård Center stod klar den 15. september 1995 og er opført som en trefløjet bygning. Mod syd langs med Østre Stationsvej ligger Borgernes Hus og en 7-Eleven. Hovedbygningen i Odense Banegård Center ligger på tværs over bybusterminalen og jernbanesporene. Odense Banegård Center rummer bl.a. Nordisk Film Biografer, Det Grønne Køkken, et apotek og Espresso House og et DSB-billetsalg med DSB 1' lounge. Odense Banegård Center har en tredje fløj mod nord ud mod Dannebrogsgade, som er et parkeringshus og, hvor det regionale busselskab FynBus har kundeservicecenter. Derudover er der en rutebilterminal på denne side af sporene.

Odense Banegård Center er et moderne og multifunktionelt transport- og oplevelsescenter, der hver dag besøges af ca. 25.000 gæster. I Odense Banegård Center er der mulighed for at spise, shoppe, gå i biografen, på biblioteket eller skifte transportform.

Odense Banegård Center ejes af ATP Ejendomme, DSB og Odense Kommune.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1995.09.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstre Stationsvej 31, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højdeplacering over havet13,4 meter
GPS koordinater55.401247,10.385481

Billede af Odense Banegård.
Billede af Odense Banegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård
Odense Banegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Biskorup Trinbræt lå 4,0 km. fra første station.

Biskorup Trinbræt blev nedlagt lige efter 2. verdenskrig. Biskorup Trinbræt lå syd for bebyggelsen Biskorup og lå på dæmningen, hvor der var en lille udgravning i. Det kan virke underligt at lægge et trinbræt så tæt op ad Seden station, men man må huske på, at broen over åen, hvor landevejen går i dag først kom ca. 10 år efter Biskorup Trinbræts nedlæggelse. Før broen, skulle beboere i Biskorup gå et længere stykke for at komme over Odense å.


Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1945.10.11
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet9,0 meter
GPS koordinater55.41844469546917,10.433690043961233

Billede af Biskorup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Biskorup Trinbræt har ligget her.
Billede af Biskorup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Biskorup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. maj 2009
Download billede

Historisk kort over Biskorup Trinbræt
Biskorup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Seden Station (Sed) lå 4,8 km. fra første station.

Seden station havde omløbsspor og sidespor til cikorietørreriet i Seden.


Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSvendsagervej 6A, 5240 Odense NØ
StednavneforkortelseSed
Højdeplacering over havet6,5 meter
GPS koordinater55.422135,10.444998

Billede af Seden Station.
Billede af Seden Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. maj 2009
Download billede

Historisk kort over Seden Station
Seden Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bullerup Station lå 6,5 km. fra første station.

Bullerup Station på Kertemindebanen stammer ikke fra banens åbning i 1900, da var der kun et trinbræt ved et vogterhus og først i 1907 opførtes en lille ekspeditionsbygning. I banens sidste år indtil nedlæggelsen i 1966 var her kun trinbræt. Få år efter Kertemindebanens nedlæggelsen blev bygningen delvist nedrevet og er i dag ombygget til garage.


Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEkspeditionsbygningen er delvist nedrevet og er i dag ombygget til garage.
AdresseKærhaven 2, 5320 Agedrup
Højdeplacering over havet4,6 meter
GPS koordinater55.425635,10.471036

Ekspeditionsbygningen som blev bygget til Bullerup Station i 1907 i forbindelse med at Bullerup blev holdeplads med billetsalg.
Ekspeditionsbygningen som blev bygget til Bullerup Station i 1907 i forbindelse med at Bullerup blev holdeplads med billetsalg.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. oktober 2010
Download billede

Historisk kort over Bullerup Station
Bullerup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Agedrup Station lå 7,8 km. fra første station.

Agedrup Holdeplads med sidespor åbnede sammen med Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane den 5. april 1900. Trods status som Holdeplads med sidespor, havde Agedrup fuld person- og godsekspedition.

Agedrup Holdeplads fik aldrig et større trafikgrundlag og persontransporten var også begrænset da oplandet var maget tyndt befolket.

Agedrup Holdeplads blev ophøjet til station i 1913 og fortsatte som station frem til Kertemindebanens lukning den 31. marts 1966.

Agedrup Station blev nedrevet i 1971 for at gøre plads til parcelhusene sydøst for Sportoften. Parcelhusene på Sportoften 1-17 er placeret på det "gamle" stations- og sporareal.


Byggeår1900
Åbnet1913
Nedlagt1966.03.31
Nedrevet1971
ArkitektHeinrich Wenck
Højdeplacering over havet4,0 meter
GPS koordinater55.429704,10.488886

Billede af Agedrup Station.
Billede af Agedrup Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1951 - Agedrup Station
Sted:Danmark, Fyn, Agedrup
Vejnavn:Sportoften
Husnummer:7
Postnummer:5320
By:Agedrup
Ophav:Odense Luftfoto
År:1951

Id:OD00293_027.tif


Historisk kort over Agedrup Station
Agedrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1929
Åbnet1929.11.20
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet4,0 meter
GPS koordinater55.436712,10.507277

Billede af Vester Kærby Trinbræt.
Billede af Vester Kærby Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1951 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1951 - Vester Kærby Trinbræt
Sted:Danmark, Fyn, Agedrup
Vejnavn:Kærbygade
Lokalitet:Vester Kærby
Postnummer:5320
By:Agedrup
Ophav:Odense Luftfoto
År:1951

Id:OD00293_012.tif


Historisk kort over Vester Kærby Trinbræt
Vester Kærby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseMunkebovej 10, 5330 Munkebo
Højdeplacering over havet2,9 meter
GPS koordinater55.440448,10.517939

Billede af Dræby Station.
Billede af Dræby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Dræby Station
Dræby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trellerup Trinbræt med Sidespor lå 11,7 km. fra første station.

Trellerup trinbræt åbnede den 6. oktober 1924 og havde venteskur. Fra starten var der et privat sidespor men fra 1. maj 1932 blev sidesporet overtaget af banen og åbnet som offentligt sidespor med ekspedition fra Dræby station.


Byggeår1924
Åbnet1924.10.06
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet (læsserampe er tilbage)
Højdeplacering over havet7,2 meter
GPS koordinater55.433147,10.540336

Billede af Trellerup Trinbræt med Sidespor.
Billede af Trellerup Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1961 - Trellerup Trinbræt
Person:Jensen, Knud, chauffør
Sted:Danmark, Fyn, Trællerup
Vejnavn:Kølstrupvej
Lokalitet:Trellerup
Postnummer:5330
By:Munkebo
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1961

Id:H10645_005.tif


Historisk kort over Trellerup Trinbræt med Sidespor
Trellerup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseVægterbakken 30, 5300 Kerteminde
Højdeplacering over havet12,1 meter
GPS koordinater55.419070,10.571504

Billede af Kølstrup Station.
Billede af Kølstrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Kølstrup Station
Kølstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1965.10.01
Nedlagt1966.03.31
NedrevetTrinbræt er nedrevet, men Stationsbygningen eksisterer stadig
AdresseOdensevej, 5300 Kerteminde
Højdeplacering over havet11,5 meter
GPS koordinater55.419084509028956,10.613443629749893

Billede af Banen af Ladby (Fyn) Trinbræt med Sidespor.
Billede af Banen af Ladby (Fyn) Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Ladby (Fyn) Trinbræt med Sidespor
Ladby (Fyn) Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseRynkebyvej 199, 5350 Rynkeby
StednavneforkortelseRyp
Højdeplacering over havet10,7 meter
GPS koordinater55.410628,10.629441

Billede af Rynkeby Station.
Billede af Rynkeby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Rynkeby Station
Rynkeby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseRevninge Bygade 50, 5300 Kerteminde
Højdeplacering over havet11,8 meter
GPS koordinater55.418524,10.651877

Billede af Revninge Station.
Billede af Revninge Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Revninge Station
Revninge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kerteminde Station (Ktm) lå 23,0 km. fra første station.

Kerteminde Station åbnede den 5. april 1900 sammen med Odense-Kerteminde-Dalby banen. Kerteminde Station var den største mellemstation på banen og havde både drejeskive, vandtårn, varehus og remise.

Kerteminde Station var en af Danmarks smukkest beliggende købstadsstationer i det nordøstfynske landskab ved fjord og bugt og i mange år var Kerteminde Station begunstiget af de udflugtsrejsende der om sommeren rejste fra Odense til Kertemindes berømte badestrande.

Trods det at Odense-Kerteminde-Dalby banen blev forlængedes til Martofte i 1914 fik det hele fik desværre en ende, da banen sammen med de øvrige nordfynske privatbaner måtte lukke den 31. marts 1966.

DSB overtog nogle af forpligtigelserne på Kerteminde Station, men nu som en rute- og lastbilstation.

Kerteminde Station blev nedrevet i 1982.


Andre navne og stavemåderFør 15.05.1931 Kjerteminde.
Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
Nedrevet1982 (stationsbygningerne) - det store pakhus blev nedrevet i 1972.
ArkitektHeinrich Wenck
StednavneforkortelseKtm
Højdeplacering over havet1,7 meter
GPS koordinater55.450204,10.659802

Billede af Kerteminde Station.
Billede af Kerteminde Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1956 - Kerteminde Station
Bygningsnavn:Kerteminde Station
Sted:Danmark, Fyn, Kerteminde
Postnummer:5300
By:Kerteminde
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1956

Id:B01999_p_016.tif


Historisk kort over Kerteminde Station
Kerteminde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tårup Trinbræt med Sidespor lå 27,4 km. fra første station.

Tårup trinbræt blev anlagt i 1901 med venteskur. Venteskuret blev senere udskiftet med samme betonmodel, som benyttes på Langelandsbanen.
Tårup trinbræt fik den 27. august 1930 sidespor med ekspedition fra Mesinge station.


Byggeår1901
Åbnet1901
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet1,4 meter
GPS koordinater55.480014,10.651231

Billede af Tårup Trinbræt med Sidespor.
Billede af Tårup Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1958 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1958 - Taarup Trinbræt
Person:Rasmussen, Hj. Krüger, gårdejer
Sted:Danmark, Fyn, Tårup
Vejnavn:Tårup Østergyde
Lokalitet:Tårup
Postnummer:5370
By:Mesinge
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1958

Id:B03187__016.tif


Historisk kort over Tårup Trinbræt med Sidespor
Tårup Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1899
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseStationsvej 17, 5370 Mesinge
Højdeplacering over havet10,9 meter
GPS koordinater55.496781,10.645727

Billede af Mesinge Station.
Billede af Mesinge Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1950 - Mesinge Station
Person:Christensen, S., Stationsforstander
Sted:Danmark, Fyn, Mesinge
Vejnavn:Stationsvej
Husnummer:17
Postnummer:5370
By:Mesinge
Ophav:Odense Luftfoto
År:1950

Id:OD00269_007.tif


Historisk kort over Mesinge Station
Mesinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalby Station (Dal) lå 31,8 km. fra første station.

Dalby stationvar oprindelig endestation med privat pakhus og svinefold. Ved forlængelsen af banen til Martofte i 1914 blev sporet forlagt fra vestsiden af stationsbygningen til østsiden. Ved denne sporflytning blev retiradebygningen afkortet på østsiden. Varehuset var også i vejen for den nye bane, og blev derfor nedrevet og et nyt genopført.


Byggeår1900
Åbnet1900.04.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseDalby Bygade 44, 5380 Dalby
StednavneforkortelseDal
Højdeplacering over havet10,1 meter
GPS koordinater55.515302,10.661092

Billede af Dalby Station.
Billede af Dalby Station.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1955 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Dalby station - 1955 -
Bygningsnavn:Dalby station
Sted:Danmark, Fyn, Dalby
Vejnavn:Dalby Bygade
Husnummer:44
Postnummer:5380
By:Dalby
Ophav:Odense Luftfoto
År:1955

Id:OD01790_102.tif


Historisk kort over Dalby Station
Dalby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hersnap Trinbræt med Sidespor lå 33,0 km. fra første station.

Hersnap Trinbræt var med venteskur og sidespor med ekspedition fra Dalby station.

Hersnap Trinbræt havde også et varehus, som blev nedrevet ca. år 1951.


Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet (læsserampe er tilbage)
Højdeplacering over havet18,4 meter
GPS koordinater55.523199,10.673045

Billede af Hersnap Trinbræt med Sidespor.
Billede af Hersnap Trinbræt med Sidespor.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1950 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Hansen, Gerhard - 1950 -
Person:Hansen, Gerhard
Sted:Danmark, Fyn, Hersnap.
Ophav:Odense Luftfoto
År:1950

Id:OD00281_018.tif


Historisk kort over Hersnap Trinbræt med Sidespor
Hersnap Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kirkebro Trinbræt lå 34,0 km. fra første station.

Kirkebro trinbræt var med venteskur placeret i landsbyen Stubberup. Da Stubberup var optaget af en station Østbanen Sjælland (ØSJS) blev trinbrættet opkaldt efter den lokale gård.


Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet15,3 meter
GPS koordinater55.532139,10.670438

Billede af Kirkebro Trinbræt.
Billede af Kirkebro Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1952 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Hansen, Karl, gårdejer - 1952 -
Person:Hansen, Karl, gårdejer
Sted:Danmark, Fyn, Stubberup
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1952

Id:H02187_31.tif


Historisk kort over Kirkebro Trinbræt
Kirkebro Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Martofte Station (Mar) var Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane's endestation og lå 35,6 km. fra første station.

Martofte station havde remise, drejeskive, kulgård og vandkran.

Det er usikkert om Martofte Station er efter tegninger af Heinrich Wenck.


Byggeår1914
Åbnet1914.02.26
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseFynshovedvej 522, 5390 Martofte
StednavneforkortelseMar
Højdeplacering over havet14,8 meter
GPS koordinater55.545118,10.658246

Billede af Martofte Station.
Billede af Martofte Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 18. april 2009
Download billede

Historisk kort over Martofte Station
Martofte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane
Lars Viinholt-Nielsen
2020
180

Bane Bøger Aps
9788791434556
Sådan husker jeg - OKMJ
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sådan husker jeg - OKMJ
Hans Gerner Christiansen
1978
60

Dansk Jernbanearkiv
87-87499-03-7