Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane - (RGGJ)


Denne bane er resultatet af en række initiativer i perioden 1881 til 1902. Af disse forslag var det mest interessante nok forslaget om en bane fra Grenå til Fornæs hvorfra der efter planen skulle etableres en dampskibsrute til Helsingør. I årene mellem 1900 og 1902 blev en række forslag diskuteret i området og det endte med at man sluttede op om forslaget det foreslog en bane mellem Ryomgård - Gjerrild. Forslaget blev fremsendt til Rigsdagen i samlingen 1900 - 1901. Men der lå det og samlede støv inden der med den store jernbanelov af 27. maj 1908, hvor banen stod opført som nr. 29, kom der gang i sagerne. Staten fik halvdelen af aktierne i det nye selskab der som øvrige aktionærer havde Randers amt og sognekommunerne i området. Private aktionærer tegnede aktier for henved 120.000 kroner.

Den 15. juni 1909 blev der udstedt eneretsbevilling for banen og anlægsarbejderne startede i 1910 efter at man i sommeren 1909 havde udstukket linieføringen. Den 4. december 1911 kørte en række honoratiores strækningen i gennem med et særtog og dagen efter åbnede for regulær drift med tre tog dagligt i hver retning. Kort efter åbningen af den oprindelige Ryomgård - Gjerrild Bane blev det diskuteret at forlænge banen helt til Grenå. Drivende bag dette initiativ var Grenå der mærkede hvordan jernbanen trak trafik væk fra byens naturlige opland. Den 16. juli 1914 blev der givet eneretsbevilling til Gjerrild - Grenå banen. Arbejdet skulle have været afsluttet i juli 1916 men blev forsinkede på grund af mangel på arbejdskraft. Indvielsen af Gjerrild - Grenå banen fandt sted den 26. juni 1917. Specielt i Grenå gjorde man meget ud af indvielsen med optog og flagning. Efterfølgende blev de to baner slået sammen til Ryomgaard - Gjerrild - Grenå Jernbane A/S. Selskabet havde en aktiekapital på 2.071.818 kroner. I starten gik det nogenlunde for banen med at få det hele til at løbe rundt. Men specielt fra 1930'erne begyndte det at gå ned ad bakke. Som andre baner fik RGGJ overskud på driften under 2. verdenskrig men det var dyrekøbt i form af stort slid på materiel og anlæg. Banen ønskede ikke at modtage statshjælp til modernisering efter 2. verdenskrig og dette var nok medvirkende til banens hurtige bortgang. Privatbanekommissionen af 1954 var ikke af den opfattelse af RGGJ havde nogen realistisk overlevelsesmulighed. Anderledes var det med banens opland der var mere positive. Men da staten var storaktionær med halvdelen af aktierne og desuden skulle dække en fjerdedel af driftsunderskuddet, har dens stemme nok vejet tungt ved generalforsamlingen den 25. maj 1956.
Her blev det efter nogen debat besluttet at endlægge banen med virkning fra 30. juni samme år.


Vigtige stamdata for Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane (RGGJ) jernbanen

Jernbanens længde i km43,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Dato for Koncession1909.06.15
Jernbanen åbnet1911.12.05
Persontrafik nedlagt1956.06.30
Godstrafik nedlagt1956.06.30
Jernbanen nedlagt1956.06.30
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane (RGGJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Ryomgård Station (Rå)0,0 km
Roligheden Trinbræt 2,9 km
Kærende Trinbræt 5,0 km
Nimtofte Station 6,5 km
Mogenstrup Trinbræt 8,0 km
Ramten Station 11,6 km
Dystrup Trinbræt 13,2 km
Stenvad Station 15,2 km
Hytten Trinbræt 17,4 km
Tranehuse Station 19,2 km
Glesborg Kær Trinbræt 22,8 km
Tustrup Trinbræt 23,6 km
Stedet er fotograferet Glesborg Station 24,8 km
Albæk Trinbræt 27,4 km
Brøndstrup Trinbræt 29,1 km
Gjerrild Station 30,8 km
Sostrup Trinbræt 31,8 km
Tornled Station 33,7 km
Stedet er fotograferet Voldby Station 37,0 km
Robstrup Trinbræt 38,0 km
Hammelev Trinbræt 40,0 km
Stedet er fotograferet Grenaa Vest Station 43,2 km

Ryomgård Station var Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane banens første station

Byggeår1876
Åbnet1876.08.26
Nedlagt1971.05.02
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseJernbanegade 12, 8550 Ryomgård
Stations forkortelse
GPS koordinater56.380187,10.500533
Ryomgård Station.
Ryomgård Station. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2016.08.04 20:44:50

Krak kort over Ryomgård Station

Historisk kort over Ryomgård Station
Kilde: StyrelsenRyomgård Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Roligheden Trinbræt lå 2,9 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.389034,10.532784
Krak kort over Roligheden Trinbræt

Historisk kort over Roligheden Trinbræt
Kilde: StyrelsenRoligheden Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kærende Trinbræt lå 5,0 km. fra første station.

Byggeår1922
Åbnet1922.12.05
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.403835,10.541074

Kærende Trinbræt var med sidespor.

Krak kort over Kærende Trinbræt

Historisk kort over Kærende Trinbræt
Kilde: StyrelsenKærende Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nimtofte Station lå 6,5 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseNyvej 4, 8581 Nimtofte
GPS koordinater56.413311,10.562738
Krak kort over Nimtofte Station

Historisk kort over Nimtofte Station
Kilde: StyrelsenNimtofte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mogenstrup Trinbræt lå 8,0 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.428706,10.606068
Krak kort over Mogenstrup Trinbræt

Historisk kort over Mogenstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenMogenstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ramten Station lå 11,6 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseVesterled 1, 8586 Ørum
GPS koordinater56.436725,10.631210
Krak kort over Ramten Station

Historisk kort over Ramten Station
Kilde: StyrelsenRamten Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dystrup Trinbræt lå 13,2 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.446675,10.648357
Krak kort over Dystrup Trinbræt

Historisk kort over Dystrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenDystrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Stenvad Station lå 15,2 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseElmestien 9, 8586 Ørum
GPS koordinater56.460539,10.637904

Stenvad Station var med sidespor til tørvefabrikken - det nuværende Stenvad Mosebrugscenter. Stenvad Station blev senere nedsat til trinbræt.

Krak kort over Stenvad Station

Historisk kort over Stenvad Station
Kilde: StyrelsenStenvad Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hytten Trinbræt lå 17,4 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.479424,10.641613
Krak kort over Hytten Trinbræt

Historisk kort over Hytten Trinbræt
Kilde: StyrelsenHytten Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tranehuse Station lå 19,2 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseGl. Banevej 6, 8585 Glesborg
GPS koordinater56.491944,10.648977

Tranehuse Station var med ekstra læssespor.

Krak kort over Tranehuse Station

Historisk kort over Tranehuse Station
Kilde: StyrelsenTranehuse Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glesborg Kær Trinbræt lå 22,8 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.495425,10.703050

Glesborg Kær startede som mergelsidespor i 1924, men blev officielt trinbræt fra 1933.

Krak kort over Glesborg Kær Trinbræt

Historisk kort over Glesborg Kær Trinbræt
Kilde: StyrelsenGlesborg Kær Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tustrup Trinbræt lå 23,6 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.495685,10.716244
Krak kort over Tustrup Trinbræt

Historisk kort over Tustrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenTustrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Glesborg Station lå 24,8 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseHemmedvej 21, 8585 Glesborg
GPS koordinater56.494882,10.736791

Glesborg station lå nord for landsbyen Hemmed og var med sidespor til grusgraven.

Glesborg Station.
Glesborg Station. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1946-1969

Krak kort over Glesborg Station

Historisk kort over Glesborg Station
Kilde: StyrelsenGlesborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Albæk Trinbræt lå 27,4 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.503648,10.774433
Krak kort over Albæk Trinbræt

Historisk kort over Albæk Trinbræt
Kilde: StyrelsenAlbæk Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brøndstrup Trinbræt lå 29,1 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.511103,10.796489
Krak kort over Brøndstrup Trinbræt

Historisk kort over Brøndstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenBrøndstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gjerrild Station lå 30,8 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseDyrehavevej 11, 8500 Grenå
GPS koordinater56.504696,10.816339

Gjerrild station var endestation frem til 1917 og her lå banens hovedkontor frem til 1949. Gjerrild Station havde tosporet remise, drejeskive, kulgård, værksted og dræsineskur.

Krak kort over Gjerrild Station

Historisk kort over Gjerrild Station
Kilde: StyrelsenGjerrild Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sostrup Trinbræt lå 31,8 km. fra første station.

Byggeår1917
Åbnet1917.06.27
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.496034,10.817752
Krak kort over Sostrup Trinbræt

Historisk kort over Sostrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenSostrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tornled Station lå 33,7 km. fra første station.

Byggeår1917
Åbnet1917.06.27
Nedlagt1956.07.30
ArkitektAxel Preisler
AdresseGrenaavej 30, 8500 Grenå
GPS koordinater56.480677,10.827438

Tornled station var placeret meget ensomt beliggende 1 km nord / nord-vest for Veggerslev landsby.

Krak kort over Tornled Station

Historisk kort over Tornled Station
Kilde: StyrelsenTornled Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Voldby Station lå 37,0 km. fra første station.

Byggeår1917
Åbnet1917.06.27
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
ArkitektAxel Preisler
GPS koordinater56.463509,10.871495
Voldby Station.
Voldby Station. - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1946-1969

Krak kort over Voldby Station

Historisk kort over Voldby Station
Kilde: StyrelsenVoldby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Robstrup Trinbræt lå 38,0 km. fra første station.

Byggeår1917
Åbnet1917.06.27
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.440374,10.887166
Krak kort over Robstrup Trinbræt

Historisk kort over Robstrup Trinbræt
Kilde: StyrelsenRobstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammelev Trinbræt lå 40,0 km. fra første station.

Byggeår1924
Åbnet1924
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.426017,10.885527
Krak kort over Hammelev Trinbræt

Historisk kort over Hammelev Trinbræt
Kilde: StyrelsenHammelev Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Grenaa Vest Station var Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane's endestation og lå 43,2 km. fra første station.

Byggeår1917
Åbnet1917.06.27
Nedlagt1956.07.30
NedrevetNedrevet
ArkitektAxel Preisler
GPS koordinater56.417490,10.871259

Grenaa Vestbanegård – eller Grenaa Vest havde spor til Grenaa Statsbanestation og havnebane.
Den monumentale stationsbygning er desværre nedrevet, men den tosporede remise er bevaret.

Grenaa Vest banegård ses lidt til venstre for midten i billedet. Sporet der drejer mod venstre er sporet mod Gjerrild, medens sporet der går mod billedet øverste højre hjørne er sporet, som forband banen med havnen og Statsbanestationen.
Grenaa Vest banegård ses lidt til venstre for midten i billedet. Sporet der drejer mod ven.... - fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - dato: 1956

Krak kort over Grenaa Vest Station

Historisk kort over Grenaa Vest Station
Kilde: StyrelsenGrenaa Vest Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44