Odense-Middelfart - operatør: OMB

Den nordvestfynske jernbane blev forkortet OMB for Odense – Middelfart og Bogense. Den blev også kaldet Brenderupbanen, da sidelinjen gik fra Brenderup til Bogense. Ruten var cirka 48 kilometer fra Odense til Middelfart, og sideruten fra Brenderup til Bogense var 12,6 kilometer.

Toget kørte med en maksimal hastighed på 45 kilometer i timen i starten, men hastigheden blev opjusteret til 70 kilometer i timen i 1949. I Odense var der stoppesteder i Snestrup, Villestofte, Korup og Slukefter. De fleste passagerer fra Odense brugte især banen til udflugtstrafik, når turen gik til naturomgivelserne i Langesø.

Planerne om banebyggeri på Fyn går faktisk helt tilbage til 1840'erne, men det blev først alvor tyve år senere. I 1865 åbnede Nyborg-Strib banen, og i 1876 fulgte åbningen af Svendborgbanen. I 1874 begyndte man at se på, hvordan Nordfyn bedst kunne betjenes med baneanlæg.

Banen blev stort set finansieret med lokale midler; statens tilskud udgjorde kun 6,8%, den mindste statsandel for en fynsk privatbane. Det lykkedes dog at rejse pengene, endda med så stor succes, at anlægsbudgettet var større end for de fleste andre fynske baner. Det rigelige budget ses bl.a. af de mange og flotte stationer med glaserede tagsten. Man valgte også at anlægge banen med "svævende stød", altså uden sveller under skinneenderne. Det gav en mere behagelig kørsel, men også mere slid på skinnerne.

Brenderupbanen var en af de første baner i Danmark, der fik buebroer af beton i stedet for de tidligere anvendte stenkister af granitkvadre. Banen havde en mere direkte linjeføring end mange tidligere privatbaner, så afstanden mellem Odense og Middelfart var stort set den samme som med statsbanen via Tommerup.

Den nordvestfynske jernbane havde primært det formål at være landsbrugsbane for transporter fra egnens frugtplantager og samlecentraler. Der kørte også toge med landbrugsredskaber, grus, tegl og roer.

Allerede i 1939 begyndte man at overveje banens fremtid, da konkurrencen fra blandt andet bilerne var stor, men anden Verdenskrig endte med at redde banen, da der blev åbnet for et statstilskud, som tillod banernes fortsatte drift.

Det begyndte igen at gå ned ad bakke for jernbanen i 1960'erne, hvor underskuddet voksede. I 1956 meddelte amtsrådene, at tiden var knap, og i 1962 nedjusterede staten sit tilskud. Derfor blev banen nedlagt den 31. marts i 1966, hvorefter også Kertemindebanen, Bogensebanen og mange andre af landets privatbaner lukkede.

Sporet blev taget op i perioden fra juli til december i 1966, hvor Odense købstad og Pårup sognekommune købte den oprindelige 7,5 km lange tracéet mellem Odense og Langesø, hvor man valgte at anlægge cykel- og gangstien: Langesøstien.

Vigtige stamdata for Odense-Middelfart


Jernbanens længde i km 48,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
BaneforkortelseOMB
Statstilskud i %6,8 %
Dato for Koncession1909.06.22
Jernbanen åbnet1911.12.05
Persontrafik nedlagt1966.03.31
Godstrafik nedlagt1966.03.31
Jernbanen nedlagt1966.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,37 kg/m
BallastGrus
Max stigning10 ‰
Kurveradius500 meter
Hastighed maxFra starten: 45 km/t og fra 1949 70 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Odense-Middelfart havde følgende stoppestederBanekort over Odense-Middelfart

Kort over benestrækningen: Odense-Middelfart (OMB)
Kort over benestrækningen: Odense-Middelfart (OMB)
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 28. juli 2011 - LINK til kilde.


Odense Banegård (Od) [1914-1995] var Odense-Middelfart banens første station

Odenses første banegård blev opført i 1865 ifm. etableringen af den fynske hovedbane Nyborg-Middelfart. Placeringen af banegården, var nord for den statslige ejede kongens have i Odense.

Banegården var bygget i den typiske stil fra N.P.C. Holsøe banegårdsbygning blev for lille, og i begyndelsen af 1880'erne blev det besluttet, at den skulle udvides. Det antal passagerer, der benyttede banegården, var mere end fordoblet i forhold til banegårdens første år. Da man ville beholde banegården på den hidtidige plads, blev der ikke tale om at bygge en helt ny, og i stedet udvidede man bygning i begge ender og midtpå. Den gamle banegård skulle på en eller anden måde bruges under byggearbejderne, så det hele kom til at foregå ad flere omgange.

Udvidedes foregik fra 1883 til 1884, og Odenses første banegård blev ombygget til uigenkendelighed, idet man nærmest byggede en ny bygning udenom den gamle. I efteråret 1885 stod Odenses "nye" banegård færdig. Selv om N.P.C. Holsøe stadig var aktiv som banegårdsarkitekt, fik N.P.C. Holsøe ikke opgaven og udvidelsen blev udarbejdet på overbaneingeniør, oberst W. A. Thulstrups kontor, med assistance af arkitekt Thomas Arboe.

Den "nye" banegård blev efterhånden for lille pga. da Sydfynske Jernbane krævede bedre sporforhold fra 1876. Ligeledes var der tilkommet flere privatbanertil: Nordfynske Jernbane i 1882, Kertemindebanen i 1900 og den Nordvestfynske Jernbane i 1911.

Ved åbningen af Odense-Middelfart-Bogense i 1911 var Odense anden Banegård under opførelse, så Nordvestfynske Jernbane måtte bygge en midlertidig træbygning ved siden af deres perron - Odense OMB Station, men Odenses anden Banegården afløste i 1914 Odense første Banegård, hvor Odenses første Banegård fortsatte som ilgodsekspedition og blev sammensat med den lange lave godsbanegård.

Odenses første Banegård nedbrændte i 1955, og i forbindelse med opførelsen af den afløsende godsbanegård, som blev ibrugtaget i 1957, blev den gamle stationsbygning nedrevet.

Odense anden Banegård blev et trafikalt knudepunkt i Odense, hvor bybusser, rutebiler, tog, taxa og biler til tider skabte kaotiske forhold omkring stationen. Ligeledes var godstrafikken og fragtterminalen blevet et problematisk knudepunkt og skabte store trafikale udfordringer. Op igennem 1980'erne kom der derfor større og større ønske om at lave en helt ny redesignet banegårdsløsning, hvor man først ville lave et nyt banegårdscenter og senere flytte fragtcentralen ud på det tidspunkt nyetablerede Tietgen Parken.

Odense Banegård Center stod klar den 15. september 1995 og er opført som en trefløjet bygning. Mod syd langs med Østre Stationsvej ligger Borgernes Hus og en 7-Eleven. Hovedbygningen i Odense Banegård Center ligger på tværs over bybusterminalen og jernbanesporene. Odense Banegård Center rummer bl.a. Nordisk Film Biografer, Det Grønne Køkken, et apotek og Espresso House og et DSB-billetsalg med DSB 1' lounge. Odense Banegård Center har en tredje fløj mod nord ud mod Dannebrogsgade, som er et parkeringshus og, hvor det regionale busselskab FynBus har kundeservicecenter. Derudover er der en rutebilterminal på denne side af sporene.

Odense Banegård Center er et moderne og multifunktionelt transport- og oplevelsescenter, der hver dag besøges af ca. 25.000 gæster. I Odense Banegård Center er der mulighed for at spise, shoppe, gå i biografen, på biblioteket eller skifte transportform.

Odense Banegård Center ejes af ATP Ejendomme, DSB og Odense Kommune.


Byggeår1914
Åbnet1914
Nedlagt1995.09.15
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseØstre Stationsvej 31, 5000 Odense C
StednavneforkortelseOd
Højdeplacering over havet13,4 meter
GPS koordinater55.401247,10.385481

Billede af Odense Banegård.
Billede af Odense Banegård. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. maj 2022
Download billede

Historisk kort over Odense Banegård
Odense Banegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Snestrup Trinbræt lå 4,7 km. fra første station.

Snestrup Trinbræt var med en 90 meter lang perron. I 1919 fik Snestrup Trinbræt et 44 meter lang privat sidespor og i 1922 et lille venteskur.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet19,6 meter
GPS koordinater55.408699,10.319842

Billede af Snestrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Snestrup Trinbræt har ligget her.
Billede af Snestrup Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Snestrup Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. august 2009
Download billede

Historisk kort over Snestrup Trinbræt
Snestrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Villestofte Station lå 6,0 km. fra første station.

Villestofte Station blev nedsat til Trinbræt i 1937.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseVesterløkken 29, 5210 Odense NV
Højdeplacering over havet15,2 meter
GPS koordinater55.415267,10.301737

Villestofte Station set fra banesiden.
Villestofte Station set fra banesiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 9. oktober 2008
Download billede

Historisk kort over Villestofte Station
Villestofte Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korup Station (Kor) lå 7,9 km. fra første station.

Korup Station havde et 116 meter lang læssespor.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseÅbakkevej 52, 5210 Odense NV
StednavneforkortelseKor
Højdeplacering over havet17,4 meter
GPS koordinater55.417785,10.273009

Billede af Korup Station.
Billede af Korup Station. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. april 2023
Download billede

Historisk kort over Korup Station
Korup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Slukefter Trinbræt lå 9,2 km. fra første station.

Bydelen Slukefter er opkaldt efter Slukefter Kro, der blev bygget i 1808 som en fritliggende landevejskro på Rugårdsvej. Kroen og dens store have var et yndet udflugtsmål for odenseanerne. Kroen brændte i 1928, men blev genopført. Den hed i mange år Frederik VI's Kro og nu Frederik VI's Hotel.

Når gæsterne ankom til Slukefter Kro foregik det til fods, til hest, på cykel, i karet eller i bil. Med Slukefter Trinbræt fik Slukefter Kro toget i baghaven den 5. december 1911, da kroen fik eget trinbræt til den nyoprettede nordvestfynske jernbane.

Slukefter Trinbræt blev et af banens mest benyttede trinbrætter, hvor man på søndage og helligdage i sommerperioden kunne købe billetter fra et lille skur.

I 1915 blev den midlertidig træbygning (Odense OMB Station) flyttet til Slukefter Trinbræt for at være ventesal her. Slukefter Trinbræt var et yndet udflugtssted på Nordvestfynske Jernbanes Odense-Middelfart strækning, hvor træbygning tjente som ventesal frem til 1939, hvor Slukefter Trinbræt fik en ny ventesal.

I 1912 blev der anlagt sidespor til et entreprenørfirmas grusgrav. Det blev forlænget i 1918, så det også kunne anvendes til roetransporter og til kroens transporter. Godsvogne blev ekspederet på Korup Station, og her opførte Slukefter Savværk i 1943 en kran til tømmertransport.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet20,7 meter
GPS koordinater55.420704,10.254173

Billede af Slukefter Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Slukefter Trinbræt har ligget her.
Billede af Slukefter Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Slukefter Trinbræt har ligget her.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 19. maj 2009
Download billede

Historisk kort over Slukefter Trinbræt
Slukefter Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1930
Åbnet1930 (maj måned)
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet21,7 meter
GPS koordinater55.426348,10.236866

Billede af Bredbjerg Trinbræt.
Billede af Bredbjerg Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Sylvest Jensen Luftfoto - Dato: 1961 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:Hansen, Åge, gartner - 1961 -
Person:Hansen, Åge, gartner
Sted:Danmark, Fyn, Peterstrupvej
Ophav:Sylvest Jensen Luftfoto
År:1961

Id:H10897_008.tif


Historisk kort over Bredbjerg Trinbræt
Bredbjerg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Langesø Station lå 12,4 km. fra første station.

Langesø Station havde et 198 meter langt krydsningsspor og et 114 meter langt læssespor.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseLangesøvej 149, 5462 Morud
Højdeplacering over havet29,9 meter
GPS koordinater55.435619,10.210774

Billede af Langesø Station.
Billede af Langesø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. juli 2021
Download billede

Historisk kort over Langesø Station
Langesø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Morud Station lå 14,0 km. fra første station.

Morud Station havde et 108 meter langt læssespor og et 25 meter langt blindspor, som førte hen til en enderampe.


Byggeår1910
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseCentret 6A, 5462 Morud
Højdeplacering over havet28,2 meter
GPS koordinater55.444210,10.188679

Billede af Morud Station.
Billede af Morud Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2009
Download billede

Historisk kort over Morud Station
Morud Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1910
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseBanevej 69, 5471 Søndersø
StednavneforkortelseFst
Højdeplacering over havet33,5 meter
GPS koordinater55.465626,10.190787

Billede af Farstrup Station set fra vejsiden.
Billede af Farstrup Station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Farstrup Station
Farstrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Veflinge Station (Vef) lå 19,0 km. fra første station.

Veflinge Station var med et 114 meter langt læssespor og et 30 meter langt blindspor.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseLindevej 34, 5474 Veflinge
StednavneforkortelseVef
Højdeplacering over havet35,2 meter
GPS koordinater55.468371,10.155680

Billede af Veflinge Station set fra vejsiden.
Billede af Veflinge Station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 24. oktober 2021
Download billede

Historisk kort over Veflinge Station
Veflinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gamby Station (Gam) lå 22,5 km. fra første station.

Gamby Station havde et 200 meter langt krydsningsspor og et 92 meter langt læssespor med et 17 meter langt blindspor, der førte til en enderampe.


Byggeår1910
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseFarsbøllevej 4, 5471 Søndersø
StednavneforkortelseGam
Højdeplacering over havet34,1 meter
GPS koordinater55.479464,10.102131

Gamby station set fra tilkørslen til stationen.
Gamby station set fra tilkørslen til stationen.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2009
Download billede

Historisk kort over Gamby Station
Gamby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nymark Station lå 24,9 km. fra første station.

Nymark Station havde et 116 meter lang læssespor.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseMøllegyden 91, 5471 Søndersø
Højdeplacering over havet28,8 meter
GPS koordinater55.478323,10.065776

Billede af Nymark Station.
Billede af Nymark Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 10. april 2009
Download billede

Historisk kort over Nymark Station
Nymark Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harndrup Station (Hrn) lå 27,8 km. fra første station.

Harndrup Station havde et 144 meter langt krydsningsspor og et 117 meter langt læssespor med blindspor i begge ender, hvor det østligste førte til en enderampe.


Byggeår1910
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseOvergade 4, 5463 Harndrup
StednavneforkortelseHrn
Højdeplacering over havet18,2 meter
GPS koordinater55.469416,10.022813

Billede af Harndrup Station set fra vejsiden.
Billede af Harndrup Station set fra vejsiden.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. september 2020
Download billede

Historisk kort over Harndrup Station
Harndrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Brenderup Station (Brp) lå 31,9 km. fra første station.

Brenderup Station var den største station på Odense-Middelfart (OMB) jernbanen. Fra Brenderup Station gik der en sidebane til Bogense.

Brenderup Station havde Remiser, drejeskive, vandtårn, læssespor, 3 hovedspor og der var 550 meter mellem de yderste sporskifter på sporarealet.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseStationsvej 25, 5464 Brenderup Fyn
StednavneforkortelseBrp
Højdeplacering over havet22,0 meter
GPS koordinater55.490738,9.972917

Billede af Brenderup Station.
Billede af Brenderup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 5. juli 2020
Download billede

Historisk kort over Brenderup Station
Brenderup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Asperup Station (Asp) lå 36,6 km. fra første station.

Asperup Station havde et 108 meter langt læssespor og et kort blindspor, der førte til en enderampe. I 1915 fik Asperup Station et 204 meter langt krydsningsspor, som blev taget fra Kustrup Station, da det blev vurderet overflødig her efter 4 års drift.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseLindegaardsvej 7, 5466 Asperup
StednavneforkortelseAsp
Højdeplacering over havet37,5 meter
GPS koordinater55.484842,9.903994

Asperup Station.
Asperup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2009
Download billede

Historisk kort over Asperup Station
Asperup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Blanke Station lå 38,8 km. fra første station.

Blanke Station havde et 116 meter langt læssespor. Den 1. oktober 1965 blev Blanke Station nedsat til Trinbræt.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseBlankegaardvænget 10, 5466 Asperup
Højdeplacering over havet22,6 meter
GPS koordinater55.490991,9.872328

Blanke Station.
Blanke Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 27. august 2009
Download billede

Historisk kort over Blanke Station
Blanke Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kustrup Station lå 41,3 km. fra første station.

Kustrup Station havde et 118 meter langt læssespor og et 200 meter langt krydsningsspor. I 1915 blev det vurderet at krydsningssporet var overflødig efter 4 års drift og
krydsningssporet blev taget fra Kustrup Station og overført til Asperup Station.

Kustrup Station blev nedsat til trinbræt i 1937.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseVandmøllevej 9, 5500 Middelfart
Højdeplacering over havet11,6 meter
GPS koordinater55.498405,9.835008

Billede af Kustrup Station.
Billede af Kustrup Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. april 2009
Download billede

Historisk kort over Kustrup Station
Kustrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Røjle Station (Røj) lå 43,7 km. fra første station.

Røjle Station hed oprindelig Røgle Station. Røjle Station havde et 112 meter lange læssespor, hvorfra der i 1936 blev anlagt et 36 meter langt stikspor til en enderampe.


Byggeår1911
Åbnet1911.12.05
Nedlagt1966.03.31
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektJens Vilhelm Petersen
AdresseFabrikvej 12, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseRøj
Højdeplacering over havet22,1 meter
GPS koordinater55.514152,9.809918

Billede af Røjle Station.
Billede af Røjle Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 6. april 2009
Download billede

Historisk kort over Røjle Station
Røjle Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Staurbyskov Trinbræt lå 47,0 km. fra første station.

Staurbyskov Trinbræt var placeret i Staurby Skovens udkant, hvor banen skar kommunevejen fra Middelfart til Røjle. Staurbyskov Trinbræt blev til, da lokalbefolkningen havde et ønske om et trinbræt i starten af 1930'erne. Selv om skoven bar navnet Staurby Skov, kom trinbrættet til at hedde Staurbyskov Trinbræt og trinbrættet åbnede den 15. maj 1934.

Staurbyskov Trinbræt fik en fin træbygning, som i folkemunde fik tilnavnet "salonen". "salonens" træværk var malet i OMB's mørkegrønne farve, som gik igen på en stor del af OMB's skure, plankeværker m.m. OMB havde kun 2 faste farver OMB mørkegrøn og OMB svenskrødt, som bl.a. blev brugt på OMB's varehuse.

Staurbyskov Trinbræt fik den 18. april 1945 en plads i de danske frihedskæmperes historie. Skibsbygger Børge Larsen stod og ventede ved Staurbyskov Trinbræt. Den formodet stikker Gordon Torp drejer fra Strandvejen og går op ad Skærbæksmøllevej, hvor Gordon Torp krydser jernbanesporene og nærmer sig Børge Larsen ved Staurbyskov Trinbræt. Pludselig springer modstandsfolk frem med ladte pistoler og overmanden Gordon Torp. Modstandsfolkene fører deres fange ind i skoven til en nærliggende grusgrav, hvor de har en ventende bil klar. likvideringen af Gordon Torp sker torsdag den 19. april 1945 kl. 21.55 ved Båring Vig strand ud for gården "Klintholm".


Byggeår1934
Åbnet1934.05.15
Nedlagt1966.03.31
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet20,2 meter
GPS koordinater55.51451463214516,9.761694168203999

Billede af Staurbyskov Trinbræt.
Billede af Staurbyskov Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Odense Luftfoto - Dato: 1957 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1957 - Skærbæksmøllevej 11
Person:Rasmussen, Pastor
Sted:Danmark, Fyn, Middelfart, Skærbæksmøllevej
Vejnavn:Skærbæksmøllevej
Husnummer:11
Postnummer:5500
By:Middelfart
Ophav:Odense Luftfoto
År:1957

Id:OD02322_032.tif


Historisk kort over Staurbyskov Trinbræt
Staurbyskov Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1865
Åbnet1865.09.07
Nedlagt1935.05.14
NedrevetEksisterer stadig
AdresseIndustrivej 3A, 5500 Middelfart
StednavneforkortelseMd
Højdeplacering over havet11,1 meter
GPS koordinater55.505386,9.751091

Billede af Middelfart Station.
Billede af Middelfart Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 25. september 2022
Download billede

Historisk kort over Middelfart Station
Middelfart Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Odense-Middelfart

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Nordvestfyenske Jernbane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordvestfyenske Jernbane
Lars Viinholt-Nielsen
2011
168

Bane Bøger Aps
978-87-91434-31-0
Sådan husker jeg - OMB Nordvestfyenske jernbane
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sådan husker jeg - OMB Nordvestfyenske jernbane
H. G. Christiansen
1983
62


87-891-383-02