Sorø-Vedde - operatør: DSB (Oprindelig: SVJS)

På jernbaneloven af 18. maj 1894 figurerer der en jernbane mellem Sorø og Vedde. Jernbanen nåede aldrig den store popularitet i lokalsamfundet. Dette til trods for at man gjorde sig den umage at anlægge en station tættere på Sorø (Sorø By). Statsbanestationen ligger et stykke fra byen og dette faktum burde have bidraget til en smule lokal trafik. Munke Bjergby tog bedre imod jernbanen, men også her forsvandt entusiasmen hurtigt. Sorø - Vedde banen levede et forholdsvis stille liv og afgik lige så stille ved døden i små diskrete afdrag. Persontrafikken blev indstillet i 1933. Strækningen mellem Sorø By og Vedde blev indstillet i 1950 og de tilbageværende cirka 3 kilometer mellem Sorø og Sorø By blev nedlagt i 1970.

Jernbaneloven af 20. marts 1918 indeholder en påtænkt forlængelse af jernbanen mellem Sorø og Vedde helt op til Holbæk. Sorø - Vedde strækningen var på omkring 16 kilometer. Den foreslåede linjeføring ville have forlænget banen med yderligere 23 kilometer i retning Holbæk. Som ved de fleste andre strækninger på denne lov var det hensigten at staten skulle yde et tilskud på 50 procent af anlægsomkostningerne.

Strækningen var tænkt således:
Den foreslåede linjeføring var:
Vedde (0 km)
Langtved (3 km)
Undløse (9 km)
Søndersted (11 km)
Sønder Jernløse (14 km)
Hellestrup (20 km)
Holbæk (23 km)

En forholdsvis direkte linjeføring der ikke på forsøgte at drage nytte af allerede eksisterende strækninger.

Den påtænkte forlængelse af jernbanen blev dog aldrig gennemført. Alle strækninger på loven af 20. marts 1918 fik en meget omhyggelig granskning og den jernbanekommissionen af 1923 satte en hel del af projekterne på sin liste over projekter der ikke kunne anbefales. Således også SVJS forlængelse i retning Holbæk.

Det ville givetvis i vore dage have været en berigelse for Vestsjælland hvis denne linje havde eksisteret men det er nok mindst lige så sandsynligt at den ville have fortsat med et betydeligt underskud op til vore dage. Med mindre andre forhold ville have påvirket udviklingen ville det næppe have været rentabelt, ej heller i vore dage.

FAKTA
Lov: 20. marts 1918
Statsstøtte: 50 procent
Længde i km: 23
Forkastet: omkring midten af 1920'erne

Vigtige stamdata for Sorø-Vedde


Jernbanens længde i km 15,9
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 18. maj 1894
BaneforkortelseSVJS
Statstilskud i %50%
Dato for Koncession1900.05.01
Jernbanen åbnet1903.02.01
Persontrafik nedlagt1933.06.30
Godstrafik nedlagt1950.10.07
Jernbanen nedlagt1950.10.07
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,5 kg/m
BallastGrus
Max stigning10 ‰
Kurveradius280 meter
Hastighed max45 km/t
El driftNej
TogkontrolsystemNej

Sorø-Vedde har haft følgende jernbaneoperatører igennem banens levetid


Start datoSlut datoJernbaneselskabEjendomsmærke
1902.11.201950.10.07Danske StatsbanerDSB
1900.05.011902.11.20Sorø Vedde Jernbane SelskabSVJS

Sorø-Vedde havde følgende stoppestederBanekort over Sorø-Vedde

Banekort fra Sorø-Vedde Jernbane Selskab (SVJS).
Banekort fra Sorø-Vedde Jernbane Selskab (SVJS).
Kilde: © wikipedia.org og OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 3.0 - artikler og andre medier under frie og åbne licenser. - Dato: den 14. juni 2011 - LINK til kilde.


Sorø Station (So) var Sorø-Vedde banens første station

Sorø Station bliver også kaldt Sorø Landstation.

Sorø Station blev opført i 1856 til Det Sjællandske Jernbaneselskab (DSJS) af Fox, Henderson & Co. Sorø Station er senere ombygget en del i perioden 1888-1899 af den store jernbanearkitekt N. P. C. Holsøe. Vandtårn til Sorø Station er tilføjet i 1922 af K. T. Seest.

På grund af landskabet og Sorø Sø, blev Sorøs Station placeret et godt stykke uden for Sorø i området Frederiksberg. I mange andre Stationsbyer voksede byen typisk ud til og omkring Stationen, men det kom aldrig til at ske for Sorø Station. Trods dette har Sorø i modsætning til flertallet af de andre sjællandske købstæder, bevaret sin oprindelige Station. Af de ca. 50 købstæder på statsbanenettet har under halvdelen bevaret den oprindelige bygning. Sorø Station overgås kun af Roskilde Station i alder.

Det usædvanligt og for tiden meget store vandtårn, er et af de største af sin slags, der nogensinde er opført her i landet: Grunden til denne størrelse skyldes områdes kalkfrie vand, som var særligt attraktivt som kedelvand til damplokomotiverne.

Sorø Station og vandtårn blev fredet i 1993.


Byggeår1856
Åbnet1856.04.27
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektFox, Henderson & Co.
Arkitekt, som har stået for ombygningenN.P.C. Holsøe
AdresseStationspladsen 2A, 4180 Sorø
StednavneforkortelseSo
Højdeplacering over havet42,1 meter
GPS koordinater55.419273,11.569277

Billede af Sorø Station.
Billede af Sorø Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 29. april 2022
Download billede

Historisk kort over Sorø Station
Sorø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Koksbangs Trinbræt lå 2,1 km. fra første station.

Koksbang Trinbræt eller Koksbangs (med et "s") Trinbræt, som det også blev kaldt, fulgte ikke traditionen med at et stoppested typisk blev opkaldt efter en nærliggende by, egn eller gård – men er opkaldt efter stationsforstander Otto Knudsen Koksbang fra Sorø Station. Otto Knudsen Koksbang var stationsforstander ved DSB's Sorø Station fra 1951 - 1961. Stationsforstander Otto Knudsen Koksbang var ophavsmanden til den lille beskedne plankeperron, som udgjorde trinbrættet - og derved blev trinbrættet opkaldt efter ham.

Koksbang Trinbræt blev primært benyttet til udflugtstog og gæsterne til den lokale restaurant "Parnas", som lå på den modsatte side af Sorø sø. For at komme fra trinbrættet og til Parnas, gik man af en lille sti ned til Sorø sø, hvor der var en udflugtsbåd, der bragte gæsterne over til restaurant Parnas.

Turen til Parnas gik som oftest nemt, hvor turen tilbage og på toget ofte var i en noget mere løftet stemning, hvor man med besvær forsøgte at læsse gæster ind i toget fra den ene side medens andre gæster gik ud på den anden side for lige at "lade vandet".


Byggeår1951 - 1961
Åbnet1951 - 1961
Nedlagt1970
NedrevetNedrevet
Højdeplacering over havet37,9 meter
GPS koordinater55.43114675500299,11.563783887056962

Billede af Koksbangs Trinbræt.
Billede af Koksbangs Trinbræt.
Fotograf: Det Kgl. Bibliotek, Aerokort - Dato: 1965 - LINK til kilde.


Noter:

Titel:- 1965 -
Sted:Danmark, Sjælland, Sorø
Ophav:Aerokort
År:1965

Id:AEK65-0018_097.tif


Historisk kort over Koksbangs Trinbræt
Koksbangs Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Andre navne og stavemåderFør 01.11.1943 Sorø Bystation.
Byggeår1900
Åbnet1903.02.01
Nedlagt1933.06.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseRådhusvej 8, 4180 Sorø
StednavneforkortelseBy
Højdeplacering over havet41,9 meter
GPS koordinater55.434946,11.561309

Billede af Sorø By Station.
Billede af Sorø By Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 17. marts 2022
Download billede

Historisk kort over Sorø By Station
Sorø By Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1902
Åbnet1903.02.01
Nedlagt1933.06.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseFulbyvej 3, 4180 Sorø
StednavneforkortelsePb
Højdeplacering over havet43,1 meter
GPS koordinater55.458302,11.565084

Billede af Pedersborg Station.
Billede af Pedersborg Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Pedersborg Station
Pedersborg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Byggeår1903
Åbnet1903.02.01
Nedlagt1933.06.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseDyssevej 3, 4180 Sorø
Højdeplacering over havet36,4 meter
GPS koordinater55.487889,11.569424

Billede af Døjringe Station.
Billede af Døjringe Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Døjringe Station
Døjringe Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Munke Bjergby Station lå 12,3 km. fra første station.

Munke Bjergby Station har skiftet navn flere gange. Før den 15. maj 1933 hed stationen Munkebjergby men skiftede navn til Munke-Bjærgby, som den hed frem til den 15. maj 1949, hvor den skiftede navn til Munke Bjergby.


Andre navne og stavemåderFør den 15. maj 1949 Munke-Bjærgby og før den 15. maj 1933 Munkebjergby.
Byggeår1902
Åbnet1903.02.01
Nedlagt1933.06.30
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseKirkebakkevej 8A, 4190 Munke Bjergby
Højdeplacering over havet32,7 meter
GPS koordinater55.505551,11.526706

Billede af Munke Bjergby Station.
Billede af Munke Bjergby Station.
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 15. oktober 2009
Download billede

Historisk kort over Munke Bjergby Station
Munke Bjergby Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vedde Trinbræt (Ved) var Sorø-Vedde's endestation og lå 15,9 km. fra første station.

Vedde Station blev etableret af DSB som endestation for Sorø-Vedde-banen. Vedde Station var tegnet af tegnet af DSB's chefarkitekt Heinrich Wenck og stod klar i 1902. DSB overtog Sorø-Vedde-banen og stationerne den 20. november 1902 og bane og Vedde Station åbnede den 1. februar 1903. Vedde Station blev et jernbaneknudepunkt da den kom til at betjene både Sorø-Vedde-banen og Høng-Tølløse, som åbnede den 22. december 1901.

Da Vedde Station var en statsbanestation, var statsbanesporet nærmest hovedbygningen og de nordligste spor (og længst væk) var privatbanens (Høng-Tølløse). Øst for Vedde Station var der fire opstillings- og læssespor og i den østligste ende af sporarealet var der en lille remise med én lokomotivplads, men remisen blev dog forlænget i 1903 med træbygning. Ud for remisen var der en lille drejeskive med en effektiv længde på 11,2 meter, samt kul- og vandforsyningsanlæg.

Den 30. juni 1933 ophørte persontrafikken på Sorø-Vedde-banen og driften af Vedde Station overgik fra DSB til Høng-Tølløse banen, men Vedde Station var stadig DSB ejet. Sorø-Vedde-banen blev nedlagt den 7. oktober 1950 og trods det faktum DSB ikke havde en aktiv bane forblev stationen i DSB eje frem til 1958, hvor Høng-Tølløse banen købte Vedde Station af DSB.

Stationsbetjeningen på Vedde Station blev indstillet og Vedde Station blev nedsat til Trinbræt, hvor de resterende bygninger blev frasolgt til privat beboelse i 1983.


Byggeår1902
Åbnet1982.06.12
NedlagtI drift
NedrevetEksisterer stadig
ArkitektHeinrich Wenck
AdresseSværdsholtevej, 4295 Stenlille
StednavneforkortelseVed
Højdeplacering over havet37,8 meter
GPS koordinater55.53253411963163,11.547231626591417

Billede af Vedde Trinbræt.
Billede af Vedde Trinbræt. Prioriteret materiale Prioriteret materiale Prioriteret materiale
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 25. juli 2022
Download billede

Historisk kort over Vedde Trinbræt
Vedde Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Sorø-Vedde

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Sorø-Vedde Banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sorø-Vedde Banen
P. Thomassen
1976
80


Vestsjællandske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestsjællandske jernbaner
Niels Jensen
1978
103
København
J. Fr. Clausen
87-11-03879-9