Rønne-Allinge Jernbane - (RAJ)


Efter anlægget af Nexøbanen var man på Bornholm overbevist om de muligheder der var forbundet med anlægget af jernbaner på øen. Derfor blev der taget initiativ til anlæg af en nordlig bane fra Rønne mod Allinge og Sandvig. Banen blev optaget på jernbaneloven af 27. maj 1908. Staten ydede et tilskud til dækning af anlægsudgifterne på 50 procent. Der blev tildelt koncession til banen den 26. juni 1909. Selve anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1910 og i følge kontrakten med entreprenøren skulle arbejdet være afsluttet den 15. april 1912.

Men to problemer forhindrede dette:
(1) Der kunne ikke skaffes tilstrækkelig arbejdskraft (arbejdere måtte rekrutteres fra Tyskland!)
(2) Store problemer med terrænet.

Derfor blev indvielsen forsinket helt frem til den 5. maj 1913. Den ordinære drift startede dagen efter med fire tog dagligt i hver retning. Indtil sammenlægningen af de bornholmske baner i 1935 var banen ejet af aktieselskabet Rønne Allinge Jernbaneselskab A/S. Allingebanen var først og fremmest et personbane, der var i perioder godstrafik på banen, men i forhold til persontrafikken var den ubetydelig. Banen havde en forholdsvis stabil persontrafik til og med årene omkring 2. verdenskrig men også på Bornholm kunne man omkring 1950'erne mærke den stigende konkurrence fra landevejen. I starten forsøgte man at undvige de faldende passagertal ved at indsætte busser men lige lidt hjalp det. Da man i turistsæsonen ikke kunne indhente det tabte var voksende underskud resultatet. I august 1953 blev det vedtaget at nedlægge Allingebanen og den 15. september samme år blev banen nedlagt.


Vigtige stamdata for Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) jernbanen

Jernbanens længde i km31,2
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1909.06.26
Jernbanen åbnet1913.05.06
Persontrafik nedlagt1953.09.15
Godstrafik nedlagt1953.09.15
Jernbanen nedlagt1953.09.15
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.000 mm
Skinnevægt20 kg/m, med en længde på 10 meter
BalastGrus
Max stigning13,4 ‰ - dog 27 ‰ på Allinge havnebane
Kurveradius250 meter
Hastighed max35 km/t, fra 1927 45 km/t og fra 1950 70 km/t.
El driftNej
TogkontrolsystemNej
Bane statusPrivatbane

Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Rønne H Station (Rnn)0,0 km
Rønne Nord Billetsalgssted1,5 km
Blykobbe Trinbræt4,5 km
Nyker Station7,2 km
Mæby Trinbræt9,7 km
Klemensker Station12,1 km
Splidsgård Trinbræt med Sidespor14,3 km
Spellingmose Sidespor17,6 km
Rø Station19,3 km
Helligdommen Trinbræt20,0 km
Humledal Station23,2 km
Tejn Station25,0 km
Sandkås Trinbræt27,7 km
Allinge Station28,9 km
Korsbjerg Havnespor30,6 km
Hammershus (Sandvig) Station (Sav)31,2 km

Rønne H Station (Rnn) var Rønne-Allinge Jernbane banens første station

Byggeår1900
Åbnet1900.12.13
Nedlagt1968.09.28
ArkitektMathias Bidstrup
AdresseMunch Petersens Vej 3, 3700 Rønne
StednavneforkortelseRnn
Højde placering over havet2,5 meter
GPS koordinater55.101185,14.691892
Kort over Rønne H Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rønne H Station

Historisk kort over Rønne H Station
Rønne H Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rønne Nord Billetsalgssted lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.12.13
Nedlagt1968.09.28
Nedrevet1969
ArkitektJoachim M. E. Fagerlund
GPS koordinater55.111055,14.705652

Rønne Nord billetsalgssted blev ombygget til togfølgestation, da Allingebanen blev tilsluttet i 1913.

Kort over Rønne Nord Billetsalgssted
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rønne Nord Billetsalgssted

Historisk kort over Rønne Nord Billetsalgssted
Rønne Nord Billetsalgssted - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Blykobbe Trinbræt lå 4,5 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.133479,14.726554

Blykobbe trinbræt havde et 4-sidede læskur.

Kort over Blykobbe Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Blykobbe Trinbræt

Historisk kort over Blykobbe Trinbræt
Blykobbe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nyker Station lå 7,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseStationsvej 11, 3700 Rønne
Højde placering over havet50,8 meter
GPS koordinater55.140544,14.765455
Kort over Nyker Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nyker Station

Historisk kort over Nyker Station
Nyker Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Mæby Trinbræt lå 9,7 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.159165,14.786294

Mæby trinbræts 4-sidet læskur er blevet restaureret i 1990 og genopført ved idrætspladsen på Bornholms Frie Idrætsskole (tidligere Nyker Skole).

Kort over Mæby Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Mæby Trinbræt

Historisk kort over Mæby Trinbræt
Mæby Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Klemensker Station lå 12,1 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
AdresseJernbanevej 5, 3782 Klemensker
Højde placering over havet104,7 meter
GPS koordinater55.176027,14.807781
Kort over Klemensker Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Klemensker Station

Historisk kort over Klemensker Station
Klemensker Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Splidsgård Trinbræt med Sidespor lå 14,3 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.189227,14.833724

Splidsgård også stavet Splitsgård trinbræt havde sidespor.

Kort over Splidsgård Trinbræt med Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Splidsgård Trinbræt med Sidespor

Historisk kort over Splidsgård Trinbræt med Sidespor
Splidsgård Trinbræt med Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spellingmose Sidespor lå 17,6 km. fra første station.

Byggeår1913
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.205427,14.870686
Kort over Spellingmose Sidespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Spellingmose Sidespor

Historisk kort over Spellingmose Sidespor
Spellingmose Sidespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Rø Station lå 19,3 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseRø Stationsvej 5, 3760 Gudhjem
Højde placering over havet90,8 meter
GPS koordinater55.213672,14.892516

Helligdommen station skiftede navn til Rø station i 1914.

Kort over Rø Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Rø Station

Historisk kort over Rø Station
Rø Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Helligdommen Trinbræt lå 20,0 km. fra første station.

NedlagtNedlagt
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.217365,14.892423

I en periode var der et Helligdommen trinbræt nord for Rø.

Kort over Helligdommen Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Helligdommen Trinbræt

Historisk kort over Helligdommen Trinbræt
Helligdommen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Humledal Station lå 23,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektJoachim M. E. Fagerlund
AdresseKåsevej 8, 3760 Gudhjem
Højde placering over havet67,6 meter
GPS koordinater55.233512,14.849156

Humledal trinbræt startede med et 4-sidet læskur, men i 1927 blev der bygget en rigtig stationsbygning tegnet af Joachim Maltha Elias Fagerlund.

Kort over Humledal Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Humledal Station

Historisk kort over Humledal Station
Humledal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tejn Station lå 25,0 km. fra første station.

Byggeår1911
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseKildesgårdsvej 17, 3770 Allinge
Højde placering over havet55,9 meter
GPS koordinater55.241419,14.825473
Kort over Tejn Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tejn Station

Historisk kort over Tejn Station
Tejn Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Sandkås Trinbræt lå 27,7 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
ArkitektOve Funch-Espersen
GPS koordinater55.262966,14.809034

Sandkås trinbræt havde et 4-sidet læskur.

Kort over Sandkås Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Sandkås Trinbræt

Historisk kort over Sandkås Trinbræt
Sandkås Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Allinge Station lå 28,9 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseTejnvej 2, 3770 Allinge
Højde placering over havet32,5 meter
GPS koordinater55.271457,14.800006
Kort over Allinge Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Allinge Station

Historisk kort over Allinge Station
Allinge Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Korsbjerg Havnespor lå 30,6 km. fra første station.

Byggeår1913
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.284723,14.786866

Korsbjerg var afgrening til Allinge Havnebane.

Kort over Korsbjerg Havnespor
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Korsbjerg Havnespor

Historisk kort over Korsbjerg Havnespor
Korsbjerg Havnespor - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hammershus (Sandvig) Station (Sav) var Rønne-Allinge Jernbane's endestation og lå 31,2 km. fra første station.

Byggeår1912
Åbnet1913.05.06
Nedlagt1953.09.15
ArkitektOve Funch-Espersen
AdresseLangebjergvej 7A, 3770 Allinge
StednavneforkortelseSav
Højde placering over havet22,3 meter
GPS koordinater55.286935,14.777749

Hammershus station blev i 1914 omdøbt til Sandvig station.

Kort over Hammershus (Sandvig) Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Hammershus (Sandvig) Station

Historisk kort over Hammershus (Sandvig) Station
Hammershus (Sandvig) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Rønne-Allinge Jernbane (RAJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6
Holdestederne ved de bornholmske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Holdestederne ved de bornholmske jernbaner
Bent Boesen
2017
172
Rønne
William Dam
9788793286153
Fra min tid ved banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fra min tid ved banen
Ove Nielsen
2019
128

William Dam
978-87-93286-12-2

Lige nu er der: 122 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23