Nakskov-Kragenæs Jernbane - (NKJ)


Der var en del initiativer der gik ud på at forbinde Nakskov med det nordvestlige Lolland og blandt disse var der også et forslag der nærmest kunne betragtes som en lollandsk pendant til det sønderjyske amtsbaner. Forslaget indebar anlægget af tre strækninger anlagt som lette baner med en sporvidde på 700 mm. Selv om det i dag kan se lettere tåbeligt ud var der dog mening med galskaben idet man på Lolland havde et vidt forgrenet net af roebaner. Den kvikke læser vil dog være opmærksom og konstatere at der for roebanernes vedkommende er tale om 600 mm sporvidde. Derfor gik der en del tid med at diskutere sporvidden og hvorvidt 600. 700 eller 1435 mm var den mest fornuftige sporvidde. Med loven af 27. maj 1908 blev det imidlertid fastslået at der skulle anlægges en normalsporet banen. Statens andel af anlægsudgifterne til denne bane androg 40 procent, hvilket var lidt mindre en for de fleste andre baner på samme lov.

Efter en hel del problemer af bureaukratisk herkomst lykkedes det endeligt at få udstedt enretsbevilling den 16. september 1912. Der gik atter lidt tid inden man i foråret 1913, nærmere betegnet april, kunne gå i gang med arbejdet i terrænet. Det var egentlig planen at banen skulle have været færdig den 1. november 1914 men blandt andet problemer med færdiggørelsen af en banedæmning mellem Svinsbjerg og Torrig gjorde at det hele trak noget ud. Indvielsen af banen fandt sted den 5. marts 1915 og den nye bane startede med 3 damplokomotiver og omkring 45 vogne. Dette blev dog hurtigt suppleret med yderligere 20 godsvogne. Senere gik man som mange andre over til skinnebusser fra Skandia. Fra indvielsen benyttede NKJ i Nakskov Lollandsbanens station og på denne havde man fået tildelt spor 2. Som en lollandsk specialitet blev sporet et stykke ud fra Nakskov til Tårsvej benyttet af roebanerne. Dette foregik ved at der blev nedlagt et tredie spor i Kragenæsbanens spor. Strækningen I nærheden af Tårsvej var der iøvrigt i en årrække et uofficielt trinbræt der blev benyttet af skolebørn. Lidt længere ude lå et andet ikke autoriseret stoppested på det sted hvor roebanen krydsede ind mod Nakskov Ladegård.

Den første egentlige station lå i Sandby og hed Harpelunde for ikke at blive forvekslet med stationen af samme navn i Odsherred. Cirka 4 kilometer fra Sandby lå Købelev station og derfra igen 3 kilometer mod nord i retning Vindeby hvor Onsevig station var beliggende. Stationen havde et lille læssespor der dog kun i mindre omfang blev benyttet af fiskerne fra Onsevig. Fra Onsevig tog banen et sving mod øst og nåede efter et par kilometer Kastager station - 15 kilometer fra stationen i Nakskov. Horslunde station lå kun 2 kilometer fra Kastager og var en lidt større station med krydsningsspor, læssespor med stikspor og enderampe. Fra Horslunde gik det videre i retning øst mod Svinsbjerg (20,1 km fra Nakskov) og Torrig. Torrig lå 24,1 kilometer fra Nakskov og 24 kilometer fra Maribo. Den lille landsby var i en årrække fra 1924 priviligeret ved at have endestation for Maribo - Torrig Jernbane og ved siden af dette også station på NKJ. Dette betød naturligvis at den lille station havde et forholdsvis stort skinnenet. Fra Torrig var der blot 5 kilometer ud til endestationen ved Kragenæs og færgerne til Fejø og Femø.


Vigtige stamdata for Nakskov-Kragenæs Jernbane (NKJ) jernbanen

Jernbanens længde i km26,7
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 27. maj 1908 - LOV nr 156
Dato for Koncession1912.09.16
Jernbanen åbnet1915.03.05
Persontrafik nedlagt1967.03.31
Godstrafik nedlagt1967.03.31
Jernbanen nedlagt1967.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
Skinnevægt22,45 kg/m
Hastighed max70 km/t
El driftNej

Nakskov-Kragenæs Jernbane (NKJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Nakskov Station (Nsk)0,0 km
Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt)1,0 km
Stedet er fotograferet Tårsvej Trinbræt (uofficielt)1,5 km
Stedet er fotograferet Branderslev Trinbræt (uofficielt)3,5 km
Stedet er fotograferet Harpelunde Station5,8 km
Stedet er fotograferet Tjørnevang Trinbræt7,3 km
Stedet er fotograferet Købelev Station9,5 km
Stedet er fotograferet Onsevig Station12,7 km
Stedet er fotograferet Kastager Station15,0 km
Stedet er fotograferet Horslunde Station17,0 km
Stedet er fotograferet Ørslykkevej Trinbræt18,0 km
Stedet er fotograferet Svinsbjerg Station20,1 km
Stedet er fotograferet Egholm Trinbræt22,0 km
Stedet er fotograferet Torrig Station (Trr)24,2 km
Stedet er fotograferet Kragenæs Station (Kgn)26,7 km

Nakskov Station (Nsk) var Nakskov-Kragenæs Jernbane banens første station

Byggeår1925
Åbnet1925.11.24
NedlagtI drift
ArkitektEinar Ørnsholt
AdresseNørrevold 29, 4900 Nakskov
StednavneforkortelseNsk
Højde placering over havet3,8 meter
GPS koordinater54.833269,11.138455

Nakskovs første station blev anlagt som endestation på Lollandsbanen, som blev indviet 1. juli 1874 og den blev endestation for Nakskov-Kragenæs Jernbane (1915-67) den 5. maj 1915.

Da Nakskov-Rødby banen (1926-53) skulle have endestation i Nakskov blev den oprindelige station vurderet for lille og utilsvarende, hvorefter den blev revet ned i 1925 og den nuværende stationsbygning bygget. Den nuværende stationsbygning er tegnet af Nakskov-arkitekten Einar Ørnsholt og blev indviet 24. november 1925. Einar Ørnsholt tegnede også de andre stationer på Nakskov-Rødby banen.

Samtidig med etablering af Nakskovs første station blev havnesporet udbygget i Nakskov fra 1874 og frem. Den første havnebane var en spinkelt hestetrukket bane via Nørrevold ud til havnen. Efterhånden kom roebanerne til og der hvor der både var almindelig havnebane sport kombineret med roebanespor var sporet anlagt som trestrenget med både normal- og smalsporede skinner, hvor den 3. skinne til smalsporet var placeret i midten. I 1918-19 blev havnebanen flyttet fra Nørrevold og længere mod vest, så den gik gennem mælkekondenseringsfabrikken "Kondensen".

Havnebanen blev senere forlænget igennem Nakskov Sukkerfabrik og med tilslutning til Rødbybanen vest for Løjtoftevej og nord for sukkerfabrikken. På denne måde blev havnebanen til en ringbane, der løb fra Nakskov station, via havnen, gennem sukkerfabrikken tilbage til Nakskovstation. Havnesporets tilslutning til Rødbybanens spor var lidt kringlet for banen kom ud fra Sukkerfabrikken i en nord østlig spids vinkel, der gjorde at rangeringen foregik ved at man skulle køre hele godstoget øst ud af Rødbybanen indtil sidste godsvogn havde kørt igennem sporskiftet. Herefter standsede toget og sporskiftet blev stillet om til retning mod Nakskov station og godstoget rangerede nu mod vest ind på Nakskov station. Denne proces gjorde at Løjtoftevej var spærret for trafik i 10-15 minutter hver gang toget skulle rangeret igennem.

Omkring år 1990 blev det rangerlokomotiv, som rangerede "sukkertoget" fra Sukkerfabrikken til Nakskov station udskiftet med en Ford County traktor. Sukkertoget har kørt frem til omkring år 2000.

Havnebanens største kunder var Nakskov Skibsværft og sukkerfabrikken. En underleverandør til Vestas modtog de sidste godsvogne omkring 2004. Havnebestyrelsen besluttede 2. september 2008, at jernbanesporene kunne nedlægges. Havnebanens tracé er for det meste bevaret, og skinnerne ligger stadig på en stor del af banen. I efteråret 2017 blev skinnerne taget op langs Winchellsgade, og enkelte stykker blev lagt tilbage for at markere tracéet.

Nakskov stations placering op ad sukkerfabrikken gjorden den til en af Lollands vigtigste stationer.

Nakskov Station.
Nakskov Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.05.16

Kort over Nakskov Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Nakskov Station

Historisk kort over Nakskov Station
Nakskov Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt) lå 1,0 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.839505,11.127851
Kort over Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt)
Christiansdalsvej Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tårsvej Trinbræt (uofficielt) lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.843095,11.123512

I nærheden af Tårsvej var der i mange år et uofficielt trinbræt der primært blev benyttet af skolebørn.

Billede af Tårsvej Trinbræt er nedrevet, men Tårsvej Trinbræt har ligget her.
Billede af Tårsvej Trinbræt er nedrevet, men Tårsvej Trinbræt har ligget her. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.03.30 17:34:07

Kort over Tårsvej Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tårsvej Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Tårsvej Trinbræt (uofficielt)
Tårsvej Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Branderslev Trinbræt (uofficielt) lå 3,5 km. fra første station.

Byggeår1913
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
AdresseLadegårdsvej 50, 4900 Nakskov
Højde placering over havet5,1 meter
GPS koordinater54.857864,11.104523

Efter Tårsvej trinbræt var der på Nakskov - Kragenæs banen et andet stoppested, Branderslev. Branderslev trinbræt var uofficielt, men med trinbrætsignal ved vejen til Nakskov Ladegård, hvor der var et roebanespor der krydsede banen i niveau.

Her lå Nakskov Ladegård trinbræt også kaldt Branderslev trinbræt.
Her lå Nakskov Ladegård trinbræt også kaldt Branderslev trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2010.03.30

Kort over Branderslev Trinbræt (uofficielt)
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Branderslev Trinbræt (uofficielt)

Historisk kort over Branderslev Trinbræt (uofficielt)
Branderslev Trinbræt (uofficielt) - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Harpelunde Station lå 5,8 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseStations Alleen 7, 4912 Harpelunde
Højde placering over havet9,7 meter
GPS koordinater54.875878,11.087731

Den første egentlige station på Nakskov Kragenæs banen lå i Sandby og hed Harpelunde for ikke at blive forvekslet med stationen af samme navn i Odsherred.

Harpelunde Station.
Harpelunde Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.08

Kort over Harpelunde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Harpelunde Station

Historisk kort over Harpelunde Station
Harpelunde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Tjørnevang Trinbræt lå 7,3 km. fra første station.

Byggeår1934
Åbnet1934.05.15
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.885913,11.092528

Først uofficielt, men blev officielt fra 15. maj 1934.

Tjørnevang trinbræt krydsede vejen ved vandhullet.
Tjørnevang trinbræt krydsede vejen ved vandhullet. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.08

Kort over Tjørnevang Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Tjørnevang Trinbræt

Historisk kort over Tjørnevang Trinbræt
Tjørnevang Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Købelev Station lå 9,5 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseProvstegårdsvej 1, 4900 Nakskov
Højde placering over havet10,9 meter
GPS koordinater54.905013,11.112384
Købelev Station.
Købelev Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.08

Kort over Købelev Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Købelev Station

Historisk kort over Købelev Station
Købelev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Onsevig Station lå 12,7 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseToftevej 122, 4913 Horslunde
Højde placering over havet6,5 meter
GPS koordinater54.919342,11.154028
Onsevig Station.
Onsevig Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.11.04

Kort over Onsevig Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Onsevig Station

Historisk kort over Onsevig Station
Onsevig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kastager Station lå 15,0 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseJernbanevej 9, 4913 Horslunde
Højde placering over havet10,2 meter
GPS koordinater54.922076,11.190830
Kastager Station.
Kastager Station. - Fotograf: Sylvest Jensen (Luftfoto) - Dato: 1949

Kort over Kastager Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kastager Station

Historisk kort over Kastager Station
Kastager Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Horslunde Station lå 17,0 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseStationsvej 6, 4913 Horslunde
Højde placering over havet18,0 meter
GPS koordinater54.912129,11.214911

Horslunde station var Nakskov Kragenæs banens største mellemstation.

Horslunde Station.
Horslunde Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.20

Kort over Horslunde Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Horslunde Station

Historisk kort over Horslunde Station
Horslunde Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ørslykkevej Trinbræt lå 18,0 km. fra første station.

Byggeår1928
Åbnet1928.12.01
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.914838,11.238699
Her lå Ørslykkevej trinbræt.
Her lå Ørslykkevej trinbræt. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.20

Kort over Ørslykkevej Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Ørslykkevej Trinbræt

Historisk kort over Ørslykkevej Trinbræt
Ørslykkevej Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svinsbjerg Station lå 20,1 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseHøjlundsvej 11, 4913 Horslunde
Højde placering over havet8,4 meter
GPS koordinater54.919225,11.260745
Svinsbjerg station set fra bane siden.
Svinsbjerg station set fra bane siden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2009.05.16

Kort over Svinsbjerg Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Svinsbjerg Station

Historisk kort over Svinsbjerg Station
Svinsbjerg Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Egholm Trinbræt lå 22,0 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater54.914500,11.288802
Egholm trinbræt er væk der anes kun en forhøjning på vejen hvor det lå.
Egholm trinbræt er væk der anes kun en forhøjning på vejen hvor det lå. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.20

Kort over Egholm Trinbræt
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Egholm Trinbræt

Historisk kort over Egholm Trinbræt
Egholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Torrig Station (Trr) lå 24,2 km. fra første station.

Byggeår1915
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseBandholmvej 35, 4943 Torrig L
StednavneforkortelseTrr
Højde placering over havet10,2 meter
GPS koordinater54.907870,11.320559

Torrig station deltes mellem Maribo-Torrig banen og Nakskov-Kragenæs banen.

Torrig station fik, i forbindelse med anlægget af Maribo-Torrig banen banen, udvidet sporarealet på stationen. Endvidere opførtes der en remise til overnatning for en af Maribo-Torrig banens dieselvogne.

Torrig station fotograferet fra vejsiden.
Torrig station fotograferet fra vejsiden. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2006.10.20

Kort over Torrig Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Torrig Station

Historisk kort over Torrig Station
Torrig Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kragenæs Station (Kgn) var Nakskov-Kragenæs Jernbane's endestation og lå 26,7 km. fra første station.

Byggeår1914
Åbnet1915.03.05
Nedlagt1967.03.31
ArkitektAxel Preisler
AdresseRemisevej 4, 4943 Torrig L
StednavneforkortelseKgn
Højde placering over havet2,1 meter
GPS koordinater54.916657,11.354277

Kragenæs station var Nakskov Kragenæs banens endestation. Stationen var placeret med tæt på havnen, hvor der var færgeforbindelse til Femø og Fejø.

Kragenæs Station.
Kragenæs Station. - Fotograf: Jacob Laursen - Dato: 2008.08.16

Kort over Kragenæs Station
Copyright © 2018 MapQuest, Inc. All rights reserved - kort over: Kragenæs Station

Historisk kort over Kragenæs Station
Kragenæs Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Litteratur for: Nakskov-Kragenæs Jernbane (NKJ)

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nakskov-Kragenæs Jernbane (Dansk Jernbane-Klub : 11)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nakskov-Kragenæs Jernbane (Dansk Jernbane-Klub : 11)
B. Wilcke og P. Thomassen
1965
61

Dansk Jernbane-Klub
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm
Niels Jensen
1977
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03777-6

Lige nu er der: 83 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14