Randers-Hadsund Jernbane - (RHJ)


Anlæggelsen af Randers Hadsund jernbane var med formålet at knytte opland nord for Randers tættere på Randers. Man ønskede også at få mere handel i Randers og derfor valgte man bevidst at der ikke skulle være forbindelse mellem Hadsundbanegården og Statsbanegården i Randers, for det kunne måske kaste lidt handel af sig.

Banens endestation i Hadsund lå på sydsiden af Mariager Fjord og man kunne kun kommer over fjorden med færge for at komme ind til selve Hadsund by. Da Aalborg-Hadsund Jernbane åbnede d. 1. december 1900 blev det med station nord for Mariager Fjord. Herefter var der et stort ønske om at forbinde Randers-Hadsund banen med Aalborg-Hadsund. Dette ønske blev efterkommet og d. 16. december 1904 blev Hadsundbroen taget i brug.

Jernbanesporets opbygning afveg fra det øvrige jernbanenet, idet banen blev anlagt med en såkaldt broskinne - et omvendt U-profil, og svellerne var placeret som længdesveller under hver af de 2 skinnestrenge. For at fastholde sporvidden anvendtes fladjern som afstandsstykker. Skinnerne, der var fremstillet i Skotland, vejede kun 13 kg/m, hvilket er den letteste skinnetype brugt ved nogen dansk, normalsporet jernbane.

Ejeren af vognfabrikken Scandia havde i 1876 konstrueret en dampvogn til brug på meget lette jernbaner. Scandias dampvogne var godt indrettet, men efter 15 år drift var de udslidte. Dampvognene kunne heller ikke trække de tog, der efterhånden blev brug for, så i 1898 blev de ombygget til personvogne og erstattet med damplokomotiver.

De lette skinner holdt frem til ca. 1920 men men var her så nedslidte, at statens tilsynsførende truede med at lukke banen. Grundet banens ringe økonomi havde man ikke råd til at udskifte skinnerne. Staten, amt og kommuner gik derfor ind i et nyt selskab, og over de næste 2-3 år blev der (uden afbrydelse af trafikken) lagt normale skinner på 24,4 kg/m.

Scandia levede i 1927 to lange benzindrevne kielervogne, som var i drift helt til nedlæggelsen af banen i 1969. Banen var også en af de første privatbaner, som købte Scandias skinnebusser i 1947.


Vigtige stamdata for Randers-Hadsund Jernbane (RHJ) jernbanen

Jernbanens længde i km41,8
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 25. maj 1881
Statstilskud i %0 %
Dato for Koncession1881.09.16
Jernbanen åbnet1883.10.09
Persontrafik nedlagt1969.03.31
Godstrafik nedlagt1969.03.31
Jernbanen nedlagt1969.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Randers-Hadsund Jernbane (RHJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Randers P Station 0,0 km
Dronningborg Trinbræt 2,3 km
Gimming Trinbræt 4,7 km
Lem Trinbræt 6,8 km
Vejlagervejen Trinbræt 9,0 km
Spentrup Station 10,9 km
Hald Station 15,1 km
Gjerlev Station 18,8 km
Gjerlev Østermark Trinbræt 20,9 km
Øster Tørslev Station 21,7 km
Vinstrupvejen Trinbræt 24,9 km
Dalbyover Station 25,8 km
Dalbyneder Trinbræt 26,7 km
Havndal Station 30,3 km
Trudsholm Trinbræt 31,8 km
Nebstrup Trinbræt 33,9 km
Norup Station 36,7 km
Åmølle Trinbræt 38,2 km
Hadsund Syd Station (Hs)40,8 km
Hadsund Nord Station (Hds)41,8 km

Randers P Station var Randers-Hadsund Jernbane banens første station

Byggeår1952
Åbnet1952
Nedlagt1969.31.03
GPS koordinater56.460920, 10.044185

Randers Privatbanestation (Randers P) blev bygget i 1952 som erstatning for Hadsundbanegården. Randers P lå øst for Rosenørnsgade, på den gamle remise grund.

Google maps over Randers P Station

Historisk kort over Randers P StationRanders P Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dronningborg Trinbræt lå 2,3 km. fra første station.

Byggeår1904
Åbnet1904
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.472855, 10.068575

Dronningborg trinbræt blev etableret i 1904, men flyttede i 1952 fra Dronningborg Alle til hjørnet mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej.

Google maps over Dronningborg Trinbræt

Historisk kort over Dronningborg TrinbrætDronningborg Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gimming Trinbræt lå 4,7 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.490945, 10.076082

Gimming trinbræt var med sidespor. Trinbrætteter i dag nedrevet, men den gamle perronkant ses stadig.

Google maps over Gimming Trinbræt

Historisk kort over Gimming TrinbrætGimming Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lem Trinbræt lå 6,8 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
GPS koordinater56.501553, 10.051725

Lem trinbræt var med sidespor.

Google maps over Lem Trinbræt

Historisk kort over Lem TrinbrætLem Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejlagervejen Trinbræt lå 9,0 km. fra første station.

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969.31.03
GPS koordinater56.520848, 10.050388

Vejlagervejen trinbræt blev først anlagt i 1926.

Google maps over Vejlagervejen Trinbræt

Historisk kort over Vejlagervejen TrinbrætVejlagervejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Spentrup Station lå 10,9 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
ArkitektThomas Arboe
AdresseBane Alle 2B, 8981 Spentrup
GPS koordinater56.536704, 10.043920

Spentrup station var med læssespor og krydsningsspor.

Google maps over Spentrup Station

Historisk kort over Spentrup StationSpentrup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hald Station lå 15,1 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
ArkitektThomas Arboe
AdresseKærbyvej 29, 8983 Gjerlev J
GPS koordinater56.565999, 10.085546

Hald station blev anlagt ca. 1½ km nordvest for byen.

Google maps over Hald Station

Historisk kort over Hald StationHald Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gjerlev Station lå 18,8 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
ArkitektThomas Arboe
AdresseVestergade 31, 8983 Gjerlev J
GPS koordinater56.585960, 10.125190

Gjerlev station lå ca. helvejs mellem Randers og Hadsund og var derfor en vigtig station med læssespor, krydsningsspor, sidespor og vandtårn.

Google maps over Gjerlev Station

Historisk kort over Gjerlev StationGjerlev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Gjerlev Østermark Trinbræt lå 20,9 km. fra første station.

Byggeår1933
Åbnet1933
Nedlagt1969.31.03
GPS koordinater56.585869, 10.158437

Gjerlev Østermark blev først anlagt i 1933.

Google maps over Gjerlev Østermark Trinbræt

Historisk kort over Gjerlev Østermark TrinbrætGjerlev Østermark Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Øster Tørslev Station lå 21,7 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
ArkitektThomas Arboe
AdresseAlleen 9 8983, Gjerlev J
GPS koordinater56.586534, 10.170678

Øster Tørslev station var anlagt ca. 1 km nordvest for byen.

Google maps over Øster Tørslev Station

Historisk kort over Øster Tørslev StationØster Tørslev Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vinstrupvejen Trinbræt lå 24,9 km. fra første station.

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969.31.03
GPS koordinater56.611599, 10.193122

Vinstrupvejen trinbræt blev ført etableret i 1926.

Google maps over Vinstrupvejen Trinbræt

Historisk kort over Vinstrupvejen TrinbrætVinstrupvejen Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalbyover Station lå 25,8 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
ArkitektThomas Arboe
AdresseGl Stationsvej 6, 8970 Havndal
GPS koordinater56.617522, 10.203925
Google maps over Dalbyover Station

Historisk kort over Dalbyover StationDalbyover Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Dalbyneder Trinbræt lå 26,7 km. fra første station.

Byggeår1930
Åbnet1930
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.624660, 10.203043

Dalbyneder trinbræt ført længe efter banens åbning i 1930.

Google maps over Dalbyneder Trinbræt

Historisk kort over Dalbyneder TrinbrætDalbyneder Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Havndal Station lå 30,3 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
ArkitektThomas Arboe
GPS koordinater56.653257, 10.191827

Havndal station var med læssespor og krydsningsspor. Stationen er desværre i dag nedrevet.

Google maps over Havndal Station

Historisk kort over Havndal StationHavndal Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trudsholm Trinbræt lå 31,8 km. fra første station.

Byggeår1926
Åbnet1926
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.651409, 10.171719

Trudsholm trinbræt blev først åbnet længe efter banens åbning.

Google maps over Trudsholm Trinbræt

Historisk kort over Trudsholm TrinbrætTrudsholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Nebstrup Trinbræt lå 33,9 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.661292, 10.141812

Nebstrup trinbræt blev anlagt med sidespor. Trinbrættet er nedrevet, men man kan stadig se hvor trinbrættet og sidesporet har været.

Google maps over Nebstrup Trinbræt

Historisk kort over Nebstrup TrinbrætNebstrup Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Norup Station lå 36,7 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
AdresseNorupvej 53, 8970 Havndal
GPS koordinater56.675475, 10.106663

Norup startede som trinbræt med læssespor, men fra 1893 blev Norup station.

Google maps over Norup Station

Historisk kort over Norup StationNorup Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Åmølle Trinbræt lå 38,2 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.31.03
NedrevetNedrevet
GPS koordinater56.688765, 10.103301

Åmølle trinbræt blev i 1884 udvidet med sidespor.

Google maps over Åmølle Trinbræt

Historisk kort over Åmølle TrinbrætÅmølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hadsund Syd Station lå 40,8 km. fra første station.

Byggeår1883
Åbnet1883.10.10
Nedlagt1969.03.31
ArkitektThomas Arboe
AdresseMariagervej 3, 9560 Hadsund
Stations forkortelseHs
GPS koordinater56.708604, 10.119007

Hadsund Syd Station var beliggende på sydsiden af Mariager Fjord. Hadsund Syd blev åbnet som endestation d. 10. oktober 1883 Randers-Hadsund Jernbane (RHJ)

Stationen blev i starten kaldt for Hadsund Station, men dette blev ændret d. 29. november 1883 til Søndre Hadsund Station.

Efter Aalborg-Hadsund jernbane etablerede stationen Hadsund Nord d. 1. december 1900 skiftede Søndre Hadsund Station navn til Hadsund Syd Station.

Efter Hadsundbroens ombygning i 1927 videreførtes Randers-Hadsund banens tog fra sommerkøreplanen 1928 til Hadsund Nord Station. Hadsund Syd blev efterfølgende kun begrænset benyttet, og fra 1940 blev stationen nedsat til trinbræt.

Google maps over Hadsund Syd Station

Historisk kort over Hadsund Syd StationHadsund Syd Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hadsund Nord Station var Randers-Hadsund Jernbane's endestation og lå 41,8 km. fra første station.

Byggeår1900
Åbnet1900.12.01
Nedlagt1969.03.31
Nedrevet1985
ArkitektThomas Arboe
Stations forkortelseHds
GPS koordinater56.717203, 10.118296
Google maps over Hadsund Nord Station

Historisk kort over Hadsund Nord StationHadsund Nord Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 4.0.3 - build: 2019.11.26-19:31:37