Vejle-Vandel Jernbane - (VVJ)


Vejle og Kolding var allerede dengang i konkurrence om at blive det dominerende trafikknudepunkt i området. Med loven af 8. maj 1894 blev der åbnet mulighed for Anlæg af en Jernbane fra Vejle gennem Vejledalen til Vandel. Der blev udstedt eneretsbevilling til Vejle Vandel Jernbaneselskab den 6. november 1894.

Staten skulle dække 50 procent af anlægsudgifterne der var udliciteret til entreprenør Lauritz Petersen. Arbejderne blev påbegyndt i 1895 og en af de store udfordringer bestod i opfyldningen af et område ved Ravning Enge. Den 9. september 1897 kunne banen mellem Vejle og Vandel indvies efter 2 års anlægsarbejde. Dagen efter begyndte den ordinære drift med 3 tog daglig i hver retning. Det nye VVJ selskab fik fælles driftbestyrer med Vejle - Give Jernbane. Samarbejdet med VGJ omfattede også brug af stationen i Vejle, herunder også brug af sporet til Statsbanen. Ved statens overtagelse af Vejle - Give Jernbane 1. januar 1914 blev disse overenskomster justeret så de passede til de ændrede forhold. Banen blev forlænget med strækningen Vandel - Grindsted der åbnedes den 21. maj 1914 og selskabet ændrede samtidigt navn til VVGJ.


Vigtige stamdata for Vejle-Vandel Jernbane (VVJ) jernbanen

Jernbanens længde i km28,3
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 8. maj 1894 - LOV nr 88
Statstilskud i %50 %
Dato for Koncession1894.11.06
Jernbanen åbnet1897.09.10
Persontrafik nedlagt1957.03.31
Godstrafik nedlagt1957.03.31
Jernbanen nedlagt1957.03.31
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Vejle-Vandel Jernbane (VVJ) jernbanen havde følgende stationer

StationAfstand fra første station
Stedet er fotograferet Vejle (1868-1998) Station (Vj)-1,2 km
Vejle Nordbanegård (Vé)0,0 km
Svanholm Trinbræt 1,5 km
Trædballe Trinbræt 3,0 km
Skibet Holdeplads (Sb)6,0 km
Kvak Mølle Trinbræt 7,0 km
Haraldskær Fabrik Holdeplads (Hk)10,0 km
Vingsted Mølle Holdeplads (Vs)12,0 km
Teglgård Trinbræt 13,1 km
Ravning Holdeplads 14,0 km
Søgård (VVJ) Trinbræt 15,7 km
Lihmskov Holdeplads (Ls)17,0 km
Stedet er fotograferet Bindeballe Holdeplads (Bd)20,7 km
Hofmansfeld Trinbræt 23,4 km
Skærhølgård Holdeplads 25,4 km
Randbøl Holdeplads (Rd)26,0 km
Vandel Station (Vd)28,0 km

Vejle (1868-1998) Station lå -1,2 km. fra første station.

Byggeår1868
Åbnet1868.10.04
Nedlagt1998.06.15
Nedrevet1997
AdresseBanegårdspladsen 13, 7100 Vejle
Stations forkortelseVj
GPS koordinater55.707249,9.536828
Vejles nye station her fotograferet fra banegårdspladsen.
Vejles nye station her fotograferet fra banegårdspladsen. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2010.07.24

Krak kort over Vejle (1868-1998) Station

Historisk kort over Vejle (1868-1998) Station
Kilde: StyrelsenVejle (1868-1998) Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vejle Nordbanegård var Vejle-Vandel Jernbane banens første station

Byggeår1894
Åbnet1894.08.02
Nedlagt1970
Nedrevet1984.05.01
ArkitektThomas Arboe
Stations forkortelse
GPS koordinater55.716717,9.536295

I 1894 åbnede privatbanen mellem Vejle og Give, som fik sit udgangspunkt fra Vejle Nordbanegård. Indkørslen til denne lå nogenlunde hvor trinbrættet Vejle Sygehus ligger i dag.
Banen til Give blev overtaget af staten i 1914, og i samme forbindelse forlænget til Herning. Banen mellem Vejle og Grindsted fra 1897 havde også udgangspunkt fra Vejle Nord denne bane lukkede i 1957.
Vejle Nordbanegård blev lukket i 1970.

Stationsforkortelsen for Vejle Nordbanegård har være både Vl og Vé

Krak kort over Vejle Nordbanegård

Historisk kort over Vejle Nordbanegård
Kilde: StyrelsenVejle Nordbanegård - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Svanholm Trinbræt lå 1,5 km. fra første station.

Byggeår1929
Åbnet1929.08.17
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.714917,9.516261
Krak kort over Svanholm Trinbræt

Historisk kort over Svanholm Trinbræt
Kilde: StyrelsenSvanholm Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Trædballe Trinbræt lå 3,0 km. fra første station.

Byggeår1931
Åbnet1931.07.15
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.711146,9.498667

Trædballe blev officielt trinbræt fra 15. juli 1931, men inden da standsede toget (hvis dette var anmeldt i forvejen) med selskaber, der skulle til det landskendte forlystelsessted Trædballehus.

Krak kort over Trædballe Trinbræt

Historisk kort over Trædballe Trinbræt
Kilde: StyrelsenTrædballe Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skibet Holdeplads lå 6,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
Stations forkortelseSb
GPS koordinater55.705660,9.444537

Skibet Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Krak kort over Skibet Holdeplads

Historisk kort over Skibet Holdeplads
Kilde: StyrelsenSkibet Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Kvak Mølle Trinbræt lå 7,0 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.12.22
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.700946,9.431056
Krak kort over Kvak Mølle Trinbræt

Historisk kort over Kvak Mølle Trinbræt
Kilde: StyrelsenKvak Mølle Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Haraldskær Fabrik Holdeplads lå 10,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseKærbøllingvej 106, 7182 Bredsten
Stations forkortelseHk
GPS koordinater55.688752,9.403940

Haraldskær Fabrik Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Krak kort over Haraldskær Fabrik Holdeplads

Historisk kort over Haraldskær Fabrik Holdeplads
Kilde: StyrelsenHaraldskær Fabrik Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vingsted Mølle Holdeplads lå 12,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseSkyttevej 4, 7182 Bredsten
Stations forkortelseVs
GPS koordinater55.675979,9.382903

Vingsted Mølle Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Krak kort over Vingsted Mølle Holdeplads

Historisk kort over Vingsted Mølle Holdeplads
Kilde: StyrelsenVingsted Mølle Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Teglgård Trinbræt lå 13,1 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.679310,9.366668
Krak kort over Teglgård Trinbræt

Historisk kort over Teglgård Trinbræt
Kilde: StyrelsenTeglgård Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Ravning Holdeplads lå 14,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseRavningvej 25, 7182 Bredsten
GPS koordinater55.674975,9.347408

Ravning holdeplads var fra starten kun med et stikspor - men fra 1901 med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Krak kort over Ravning Holdeplads

Historisk kort over Ravning Holdeplads
Kilde: StyrelsenRavning Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Søgård (VVJ) Trinbræt lå 15,7 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.09.24
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.666363,9.326435

Søgård Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Krak kort over Søgård (VVJ) Trinbræt

Historisk kort over Søgård (VVJ) Trinbræt
Kilde: StyrelsenSøgård (VVJ) Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Lihmskov Holdeplads lå 17,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseTørskindvej 89, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseLs
GPS koordinater55.662038,9.305851
Krak kort over Lihmskov Holdeplads

Historisk kort over Lihmskov Holdeplads
Kilde: StyrelsenLihmskov Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Bindeballe Holdeplads lå 20,7 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseBindeballevej 101, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseBd
GPS koordinater55.656951,9.260857

Bindeballe Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Bindeballe holdeplads blev anlagt efter en lang og sej stigning dert førte banen fra ådalen ved Lihmskov op til Randbøl Hede. Bindeballe Holdeplads blev passet af et ægtetepar, hvor konen tog sig af holdepladsen, mendens manden stod for eftersynet af banestrækningen.

Bindeballe var, en meget øde og den mest stille holdepladser på banestrækningen, mder var dog en rimelig trafik af gods bl.a. kunstgødning, tørv, fiskefoder og grangrønt.

Bindeballe var en meget stille Holdeplads, men stilheden blev imidlertid brudt d. 2. maj 1944, da to tog stødte sammen på stationen. Takket være personalets snarrådige indsats blev den store katastrofe undgået. Fem måneder efter var der problemer med løbske vogne, der lavede ravage på holdepladsen. Derefter sænkede stilheden sig atter over Bindeballe.

Den gamle station Stationen blev købt af det offentlige i 1985, og banestrækningen fra Vejle til Bindeballe blev herefter genetableret og døbt Bindeballestien. En rekreativ sti med samme føring som den gamle Vandelbanes. Den gamle station i Bindeballe blev sat i stand i 1987, og samme år dannede en gruppe lokale togentusiaster foreningen Vandelbanegruppen. Bindeballe er blevet tilført et par gamle togvogne på skinner, og signalmasten er blev rejst. Drømmene om at rekonstruere den gamle station blev realiseret i samarbejde med amtet, statsskovvæsenet og museet. I 1995 blev stationens billetkontor og ventesal genskabt, med mange originale effekter fundet frem af personer med relation til banen, fra Vandelbanegruppens arkiver og fra Egnsmuseets. Sammen med købmandsgården ved stationen står stationen i dag som et vidnesbyrd om privatbanens tid.

I 1996 blev Bindeballe station genåbnet som museum for Vandel-banen. Banestrækningen fungerer i dag som vandre- og cykelsti.

Bindeballe Holdeplads.
Bindeballe Holdeplads. - fotograf: Jacob Laursen - dato: 2016.08.27 15:24:46

Krak kort over Bindeballe Holdeplads

Historisk kort over Bindeballe Holdeplads
Kilde: StyrelsenBindeballe Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Hofmansfeld Trinbræt lå 23,4 km. fra første station.

Byggeår1927
Åbnet1927.03.27
Nedlagt1957.03.31
NedrevetNedrevet
GPS koordinater55.677123,9.239609

Hofmansfeld Trinbræt blev oprettet som følge af at banen fik motordrift.

Krak kort over Hofmansfeld Trinbræt

Historisk kort over Hofmansfeld Trinbræt
Kilde: StyrelsenHofmansfeld Trinbræt - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Skærhølgård Holdeplads lå 25,4 km. fra første station.

Byggeår1956
Åbnet1956
Nedlagt1956
Nedrevet1956
GPS koordinater55.690115,9.248072

Skærhølgård Holdeplads blev kun brugt under strejken i 1956 til læsning af olie på fri bane.

Krak kort over Skærhølgård Holdeplads

Historisk kort over Skærhølgård Holdeplads
Kilde: StyrelsenSkærhølgård Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Randbøl Holdeplads lå 26,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseHærvejen 45, 7183 Randbøldal
Stations forkortelseRd
GPS koordinater55.694900,9.248704

Randbøl Holdeplads var med med 160 m omløbsspor som de andre holdepladser.

Krak kort over Randbøl Holdeplads

Historisk kort over Randbøl Holdeplads
Kilde: StyrelsenRandbøl Holdeplads - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Vandel Station var Vejle-Vandel Jernbane's endestation og lå 28,0 km. fra første station.

Byggeår1897
Åbnet1897.09.10
Nedlagt1957.03.31
AdresseGamle Stationsvej 8, 7184 Vandel
Stations forkortelseVd
GPS koordinater55.707916,9.214088

Vandel Station blev oprettet ifm. Vejle-Vandel jernbane d. 10. september 1897. Senere blev banen forlænget fra Vandel-Grindsted d. 21. maj 1914.

Vanden Station fik et sidespor til Flyvestation Vandel.

Krak kort over Vandel Station

Historisk kort over Vandel Station
Kilde: StyrelsenVandel Station - Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (Lave Målebordsblade 1901-1971)

Copyright © 2006-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.0.4 - build: 2020.03.21-11:18:44