Mols Jernbaner - operatør: MJ

Et af de mange projekter, der opstod i denne periode, var Mols Jernbaner – et ambitiøst, men ultimativt ufuldført projekt, der skulle have forbundet det sydvestlige Mols med det østjyske jernbanenetværk.

Visionen for Mols Jernbaner var klar: at forbinde Hornslet, beliggende på Århus-Grenå banen, med Torup ved Knebel Vig, og dermed bringe jernbanens fremskridt til en region, der følte sig forsømt af det eksisterende jernbanenet. Projektet var ikke blot en transportmæssig ambition, men også et udtryk for lokalbefolkningens ønske om økonomisk udvikling og bedre tilgængelighed.

Den foreslåede rute skulle navigere gennem det kuperede terræn af Mols Bjerge, en opgave, der i sig selv var både en ingeniørmæssig og økonomisk udfordring. Fra udgangspunktet i Hornslet skulle banen gå omkring syv kilometer i retning sydøst mod den lille by Ugelbølle. Herfra videre stik øst mod Rønde, en lidt større by med højskole og blandt andet derfor med et potentielt godt trafikunderlag. Fra Rønde atter 5 kilometer i retning syd og ud til Egens helt oppe i bunden af Kalvø Vig. Videre mod syd de næste syv kilometer til Knebel ved viget af samme navn og med Mols Bjerge i ryggen. Herfra var det meningen at banen skulle fortsætte yderligere to kilometer i sydlig retning langs Knebel vig til den lille by Torup. Som det fremgår hvis man følger linieføringen på et kort med højdeangivelser ville det være en del arbejde forbundet med at anlægge denne bane.

Projektets ambitioner stødte dog hurtigt på alvorlige udfordringer. Tidens skiftende økonomiske klima, med fokus der gradvist flyttede sig fra jernbaner til landevejstransport, gjorde finansieringen af nye jernbaneprojekter stadig mere besværlig. Statens villighed til at finansiere halvdelen af anlægsudgifterne, som lovet i Jernbaneloven af 1918, var ikke længere en garanti for projektets realisering.

I 1923 blev der nedsat en kommission for at vurdere de mange jernbaneprojekter, der var vedtaget, men endnu ikke realiseret. Kommissionens rapport fra 1926 var en dødsdom for mange af disse projekter, inklusive Mols Jernbaner. Rapporten pegede på de høje anlægsudgifter og det forventede årlige driftsunderskud som afgørende faktorer, der gjorde projektet uholdbart. Mols Jernbaner var en af de baner der ikke fandt nåde for kommissionen, dette blandt andet fordi man på lokalt plan nærmest havde mistet interessen for banen samtidig med at der var opstået en god dækning af området ved hjælp af eksisterende baner og nye rutebilslinier. En ikke uvæsentlig faktor har sikkert også været anlægsudgifterne på 3,8 millioner kroner eller 100.000 kroner pr. kilometer. Et beløb der ville være investeret i en bane man anså ville få et underskud på driften på 30.000 kroner om året. Medregnes en afskrivning af anlægsudgiverne ender man et sted mellem 60.000 - 70.000 kroner i underskud om året.

Skæbnen for Mols Jernbaner afspejler et vigtigt vendepunkt i dansk infrastrukturhistorie. Mens jernbanen havde været rygraden i det 19. århundredes industrielle og økonomiske udvikling, begyndte bilen og landevejstrafikken at tage over i det 20. århundrede. Dette skift afspejles i statens og offentlighedens skiftende prioriteringer, fra en ambition om at dække landet med et tæt net af jernbaner, til en erkendelse af, at fremtidens transportbehov måske lå andetsteds.

Mols Jernbaner står som et monument over en æra af dristige infrastrukturdrømme og de barske realiteter, der ofte fulgte med dem. Mens banen aldrig blev bygget, og de landskaber, den skulle have krydset, forblev urørte af jernbanespor, fortæller dens historie meget om den tid, den udsprang af.

Strækningen var tænkt således:
Hornslet (0 km) - Ugelbølle (7 km) - Følle (9 km) - Rønde (11 km) - Egens (16 km) - Vrinners (19 km) - Knebel (23 km) - Torup (25 km)

Vigtige stamdata for Mols Jernbaner


Jernbanens længde i km 38,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseMJ
Statstilskud i %50 %
Dato for KoncessionIkke tildelt
Jernbanen åbnetIkke anlagt
Persontrafik nedlagtIkke anlagt
Godstrafik nedlagtIkke anlagt
Jernbanen nedlagtIkke anlagt
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Litteratur for: Mols Jernbaner

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Østjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Østjyske jernbaner
Niels Jensen
1978
154
København
J. Fr. Clausen
87-11-03852-7