Nykøbing Mors-Næssund - operatør: MoJ

På jernbaneloven af 20. marts 1918 marts finder man hele to jernbanestrækninger på øen Mors. Men på Mors så man nu ikke meget til disse jernbaner selv om der forud for vedtagelsen af loven havde været en særdeles heftig debat i området. Herom vidner de mange artikler man kan finde i Thisted Amts Tidende på den tid. Således var der tanker fremme om en forbindelsesbane Snedsted - Vildsund hvorefter Morsøbanerne skulle forbindes med denne bane. Også internt på Mors var der store diskussioner om banens linjeføring.

Omkring 1910 udgav Jernbaneudvalget på Mors et kort der viser en linjeføring i retning nord [strækningen Øster Assels - Feggesund] der har endestation ved Flade. Her er den påtænkte forbindelse mod Feggesund altså erstattet med en ikke fuldendt bane der kan forlænges enten til Feggesund eller Vildsund. Det bliver dog med vedtagelsen af 1918 loven Feggesund løsningen der trækker det længste strå. Det er rimeligt at antager at Privatbaneudvalgets rejse til Mors i maj 1917 har haft til formål at vurdere de forskellige forslag til linjeføring der er blevet fremlagt og ud af dette har man herefter vurderet at Feggesund løsningen var den mest realistiske.

Efter vedtagelse af loven går der yderligere et par år inden det lykkedes at opnå koncession til banen. Sådanne forsinkelser var ikke ualmindelige og havde for størstedelens vedkommende næsten altid deres udgangspunkt i problemer med at fremskaffe de fornødne økonomiske garantier. Koncessionen blev dog udstedt den 13. april 1920 og man er nu klar til etablering af jernbanen.

Kommissarius for Jylland tager fat på papirarbejde og åbner en sagsprotokol i 1920, men herefter sker der ikke mere. Banens videre skæbne fortaber sig lidt i det uvisse på grund af manglende adgang til relevant arkivmateriale men formentlig er det gået banen som alle andre på 1918 loven der ikke har kunnet rejse den fornødne kapital inden for en rimelig tidsfrist. Herefter er banen blevet gransket af 1923 kommissionen der som bekendt kun lod de færreste slippe igennem. Som yderligere komplikation for dette projekt kom, at der samtidigt var mindst et projekt i gang der arbejdede med en jernbane Nykøbing Mors - Thisted. Under tiden opføres denne bane som påtænkt statsbaneprojekt. Det har ikke været muligt at fremskaffe yderligere detaljer om denne bane.

Strækningen var tænkt således:
Nykøbing Mors (0 km) - Lødderup (4 km) - Frøslevvang (7 km) - Mollerup (10 km) - Ovtrup (13 km) - Rakkeby (15 km) - Øster Hvidbjerg (17 km) - Karby (20 km) - Næssund (24 km)

Og den anden strækningen var tænkt således:
Øster Assels (0 km) - Ørding (4 km) - Ljørslev (7 km) - Vils (10 km) - Frøslevvang (14 km) - Frøslev (17 km) - Erslev (22 km) - Bjergby (25 km) - Flade (28 km) - Sønder Dråby (31 km) - Sejerslev (36 km) - Feggesund (42 km)

Vigtige stamdata for Nykøbing Mors-Næssund


Jernbanens længde i km 24,0
Optaget på JernbanelovJernbaneloven af 20. marts 1918 - LOV nr 185
BaneforkortelseMoJ
Dato for Koncession1920.04.13
Jernbanen åbnetIkke anlagt
Persontrafik nedlagtIkke anlagt
Godstrafik nedlagtIkke anlagt
Jernbanen nedlagtIkke anlagt
SportypeEnkeltsporet
Sporvidde1.435 mm
El driftNej

Litteratur for: Nykøbing Mors-Næssund

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Nordjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Nordjyske jernbaner
Niels Jensen
1976
119
København
J. Fr. Clausen
87-11-03756-3