Danmarks Jernbanemiljøer: Spor af jernbanens fysiske kulturarv


Danmarks Jernbanemiljøer: Spor af jernbanens fysiske kulturarv
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Danmarks Jernbanemiljøer: Spor af jernbanens fysiske kulturarv
René Schrøder Christensen og Lars Bjarke Christensen
2022.06.17
288
Odense
Syddansk Universitetsforlag
978-87-408-3430-7