Fortegnelse over driftsmateriellet - april 1933


Fortegnelse over driftsmateriellet - april 1933
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fortegnelse over driftsmateriellet - april 1933
Bruun-Petersen
1933
608

Bane Bøger
9788788632958

DSB udgav til internt brug gennem årene en række fortegnelser over det rullende materiel, med tekniske data og illustreret med tegninger. Dette genoptryk er af 1933-udgaven med alle tillæg frem til 1938. Denne udgave var den sidste der udover person-, post- og godsvognstyper også rummede gods- og specialvogne samt private godsvogne. Bogen indeholder også en "nøgle" til "oversættelse" mellem vognenes litra før og efter 1941.