Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01


Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Danske lokomotiver og motorvogne 1991-01-01
Tom Lauritsen
1991
186

Frank Stenvalls Förlag

Bogen illustrerer dansk driftsmateriel inklusiv vognmateriellet med korte data om hver enkelt litra og vogntype pr. 1. januar 1991. Alle billeder i s/h.