Motor Materiel 6: Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932


Motor Materiel 6: Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Motor Materiel 6: Motormateriellet fra danske fabrikker før 1932
Peter Christensen og John Poulsen
2005
128

Bane Bøger
9788791434044

Dette bind behandler den samlede produktion af motormateriel fra Nakskov Skibsværft og fra B&W, samt Scandia og Frichs' produktion frem til omkring 1932. Såvel DSB's første erfaringer med dieselmateriel som privatbanernes træbyggede motormateriel, herunder de danske Kieler-vogne, behandles i bogen. For første gang fortælles hele historien om DSB's tidlige dieselmaterielanskaffelser, og om B&Ws produktion af motormateriel også til udlandet.