Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner


Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fra Skagen til De Bornholmske Jernbaner
Nils Pedersen, John Poulsen
2015
112

Bornholms Tidendes Forlag og DBJ museum
9788777992544

Bogen omhandler følgende jernbaneoperatører

EjendomsmærkeJernbaneselskab
DBJDe Bornholmske Jernbaner
SBSkagensbanen