Jernbaneloven af 21. april 1914 - LOV nr 91


Lov om Ændring i Lov Nr 156 af 27de Maj
1908 om ny Jernbaneanlæg m.v. (* 1)VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og
Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet
følgende Lov:§ 1


Det i § 6 under Nr. 1 anførte Jernbaneanlæg
ændres til:


»Forlængelse af Helsingør-Hornbæk-Banen
til Gilleleje.«
§ 2


I § 9, 1ste Linie, indsættes foran »5«:
»1,».


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 21de April 1914.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


Hassing Jørgensen.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 21. april 1914 - LOV nr 91

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt

Lige nu er der: 18 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk

Copyright © 1999-2020 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.3.0 - build: 2020.06.30-20:22:38