Jernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89


Lov om Forandring i Lov Nr. 88 af 8de Maj 1894 om
Anlæg og Drift af private Jernbaner (* 1).    VI CHRISTIAN DEN NIENDE, af Guds Naade
Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre
vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi Ved Vort Samtykke
stadfæstet følgende Lov:


Lov Nr. 88 af 8de Maj 1894 § 9 B., Nr. 21, saalydende:


»En Jærnbane fra Nymindegab over Billum til Varde med
Sidebane fra Billum til Esbjerg,» forandres til:


»En Jærnbane fra Nørre-Nebel over Billum til
Varde.«


Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.Givet paa Amalienborg, den 27de April 1900.


Under Vor Kongelige Haand og Segl.


Christian R.


(L.S.)


    / L. Bramsen.Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 27. april 1900 - LOV nr 89

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Herning-Holstebro DSB 41,11904.10.12I drift
Herning-Viborg DSB 47,81906.06.251977.05.22
Laurbjerg-Silkeborg DSB 40,01908.11.121971.09.25
Vejle-Holstebro DSB 114,01904.10.11I drift