Jernbaneloven af 24. april 1868 - LOV nr 17501


Lov om anlæg af en havn ved EsbjergIndenrigs-Min. (Rigsdags-Tid. 1867. Folketh.Tid. S. 463-66,
801-44, 46-47, 2892-2946, 3349-80. Landsth.Tid. S. 2206-15, 2428-72,
2677-83. Tillæg A S. 1275-78, 2549-50, Tillæg B S.
263-70. Dep.Tid. f. 1868 S. 222-23, 338-39).


Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, etc.
etc. Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
Samtykke stadfæstet følgende Lov: § 1. Ved
Indenrigsministerens Foranstaltning anlægges i Nærheden
af Esbjerg en Dok-Havn for Statskassens Regning. § 2. Til det i
§ 1 omhandlede Anlæg kan anvendes et Beløb af
600,000 Rd., hvoraf kommer til anvendelse i Finansaaret 1868-69
indtil 200,000 Rd. Herunder er ikke indbefattet Indførselstold
af de til Anlæget anvendte Materialer. - Anlæget skal
være fuldført senest den 1ste Januar 1871. § 3. De
i Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i Kongeriget af 10de
Marts 1861 §§ 5, 9, 10 og 11 indeholdte Bestemmelser finde
også anvendelse paa dette Anlæg. § 4.
Indenrigsministeren fastsætter de nærmere Bestemmelser
om Havnens Benyttelse og Bestyrelse samt Opkrævning af
Havneafgifter, hvilke indflyde i Statskassen. Hvorefter alle
Vedkommende sig have at rette.


Information på de jernbaner som var med på Jernbaneloven af 24. april 1868 - LOV nr 17501

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Esbjerg-Struer-Banen (Den vestjyske længdebane) DSB 146,61874.10.03 - 1875.08.08I drift
Lunderskov-Esbjerg-Varde DSB 73,01874.10.03I drift
Skanderborg-Silkeborg DSB 30,1I drift
Skanderborg-Skjern DSB 111,9I drift
Aalborg-Frederikshavn NJJ (Oprindelig: DSB) 84,41871.08.15I drift