Jernbaneloven af 17. marts 1856 - LOV nr 17332


Lov ang. Bevilling af en Jernbanes Anlæg
fra Faxøe Kalkbrud til et udskibningssted ved Faxøe
StrandIndenrigs-Min. (Initiativet til denne Lov er taget af
Landstinget. Rigsdags-Tid. f. 1855, 7de Session. landsth. Tid. S.
642, 734-35, 819-20, 921; 1284-85. Folketh. Tid. S. 2536, 2659-60,
2768, 2948-66, 3140-51; Anhang. S. 591-92, 623-24. Dep. Tid. f. 1856
S. 321.)


Kongen gjør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved
Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov; Regjeringen
bemyndiges til at bevilge Anlæget af en Jernbane fra
kalkbruddet ved Faxøe til et udskibningssted ved Faxøe
Strand, under de for slige Baners Anlæg sædvanlige
Betingelser, navnlig Fritagelse for Brug af stemplet papir m.m.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.