EAJ - Esbjerg - Agerbæk Jernbane


Omkring 1900 begynder Esbjerg og opland at vokse betydeligt. Men samtidigt står det klart for en række af de mindre sognekommuner at de landsbyer der ligger langs jernbanerne til og fra Esbjerg stille og roligt bliver større og større mens mange andre landsbysogne nærmest går i stå. Udviklingen begynder at kræve bedre og bedre infrastruktur. Omkring århundredeskiftet er der også den første verdenskrig at tage hensyn til. Med våbenstilstanden og udsigten til bedre adgang til sønderjylland kræves både veje og jernbaner. Derfor tages der på lokalt plan initiativ til en jernbane i østlig retning fra Esbjerg mod Agerbæk. Formålet er at binde denne del af oplandet tættere til Esbjerg og derved at få andel i byens rivende udvikling.

Som altid dannes der en kommite drevet af en gruppe ildsjæle. Det lykkedes rimelig hurtigt at blive enige om linieføringen. Denne enighed er dog som ved alle anlæg relativ. Den lineføring kommiteen foreslår er kun under protest accepteret af visse af de omkringliggende sognekommuner. Men man kommer dog frem med en samlet pakke, inklusive finansiering, der bliver præsenteret for myndighederne og som optages på jernbanelove af 20. marts 1918. Og det er på dette tidspunkt at ting begynder at gå trægere.

Kommissionen af 1923:
Den generelle holdning ved omkring 1908 da jernbaneloven af 1908 blev vedtaget var, at jernbaner at en uomgåelig nødvendighed for at fremme udviklingen i randområderne. Men siden loven af 1908 havde forholdene forandret sig for nye jernbaneprojekter. Det var efterhånden begyndt at gå op for staten at mange jernbaner var i hæftig konkurrence med den tiltagende landevejstrafik og specielt med rutebilerne. Staten var nu også i stigende grad af den mængde af tilskud der skulle giver for at holde disse mange små jernbaner i live. Med andre ord var hver ny jernbane med til at dræne statskassen for likvide midler. Man nedsatte en kommission der skulle undersøge hvorvidt eksisterende og planlagte jernbaner var driftsøkonomisk forsvarlige. Kommissionen nåede i løbet af sin levetid at tynde godt ud i antallet af gennemførte jernbaner på 1918 loven.

Efter kommissionens opfattelses kunne en hel del af de foreslåede jernbaner med langt bedre økonomi omdannes til busruter mens andre igen blev forkastet fordi de ville udgøre en trussel mod allerede etablerede baner. Esjerg - Agerbæk Jernbane faldt også i for kommissionens strenge blik. For det første anså kommissionen det for givet at den påtænkte jernbane ville udgøre en trussel mod den eksisterende bane mellem Esbjerg og Bramminge og desuden ville man for langt færre midler kunne etablere en velfungerende busdrift der kunne knyttes til den allerede eksisterende jernbane.


Esbjerg - Agerbæk Jernbane (EAJ) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Esbjerg-Agerbæk Jernbane EAJ 30,3Ikke anlagtIkke anlagt

Litteratur for: EAJ - Esbjerg - Agerbæk Jernbane

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Vestjyske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Vestjyske jernbaner
Niels Jensen
1977
110
København
J. Fr. Clausen
87-11-03821-7