TRX - TRAXION


Privatbanen Sønderjylland (PBS) var i en lang periode eneste konkurrent til DSB Gods. Efter at PBS har måttet opgive kampen mod statsmonopolet tog TraXion handsken op. I modsætning til PBS kom der lidt flere opgaver til og TraXion så ud til i langt højere grad at ville satse på transittrafik. Således blev der allerede indledt samarbejde med TGOJ og RAG Bahn & Hafen (RAG er en af Tysklands store industrigrupper).

De praktiske eksempler hed IKEA Rail AB og kølecontainere fra Tinglev til Hamborg. Man gik heller ikke af vejen for mindre infrastrukturopgaver for Banestyrelsen.

Men efter tabet af containertransporterne fra Tinglev forsvandt en væsentlig del af forretningsgrundlaget og virksomheden måtte i 2003 lukke.