RDK - Railion Denmark A/S


DSB Gods A/S var i magen år et problembarn for DSB og skiftende trafikministre. Der var derfor ikke uden lettelse at man overlod problembarnet til den internationale koncern Railion. Forhåbningerne til dette samarbejde er store, ikke mindst i det tidligere DSB Gods. Der investeres store beløb i tostrømslokomotiver, der kan køre overalt i Europa, hvilket medvirker til at reducere transporttid samt gøre jernbanerne langt mere konkurrencedygtige, uafhængigt af de tekniske forskelle i de nationale netværk.

Railion er i virkeligheden holdingselskabet for DB (Deutsche Bahn) Cargo's internationale aktiviteter. På den danske website hedder det sig ganske vist at der er tale om en fusion, men ejerforholdene gør det tydeligt at såvel DSB som NS er juniorpartnere i dette selskab. I Holland, opererer Railion under navnet Railion Benelux, i Danmark under navnet Railion Denmark A/S, mens man i Tyskland fortsat anvender navnet DB Cargo. Det er målet med dannelsen af Railion at opnå væsentlige synergieffekter. Man arbejder hovedsagelig på at forbedre kvaliteten i transporter over grænserne.

Railion vil på det liberaliserede europæiske transportmarked tilbyde transportydelser der svarer til tidens krav. Det vil sige at selskabet vil agere mere offensivt i forhold til transportører på landevejen og i luften. For kunder med meget store transportmængder tilbyder Railion også at udvikle integrerede logistikløsninger. Dette vil kræve tæt samarbejde med tredjeparts-aktører som vognmænd, speditører, rederier og havne. 

Ejerforhold Railion Denmark A/S
DB AG (92%)
NV Nederlandse Spoorwegen (6%)
DSB (2%).