LB - Lokalbanen A/S


HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) er blevet ejer af lokalbanerne i Hovedstadsområdet.

Det har medført en ønske om en forenkling af strukturer og samtidig en forsøg på at opnå yderligere besparelserne på driften. Derfor er de hidtidige selskaber den 17. maj 2002 fusioneret ind i et samlet selskab, Lokalbanen A/S. De selskaber der indgår er HHGB, GDS, HFHJ, LNB og ØSJS.

Efter planen og de retningslinier der er gældende efter aftalen mellem de daværende regering og amterne vil der tilflyde HUR midler til videreudvikling af lokalbanerne. Det betyder at HUR, og dermed Lokalbanen A/S, kan se frem til et samlet tilskud til investeringer på 24,1 millioner kroner.

Lokalbanen A/S har som opgaver at forestå drift og vedligehold af de 5 lokalbaner i Hovedstadsområdet. Det vil sige kørsel og styring af togene, for renholdning og vedligehold og for kundebetjening og billetsalg. Det nye selskab har fået hovedkontor i Hillerød og lokalkontorer på hver af de strækninger der indgår. Lokalkontorerne er således: Frederiksværk, Gilleleje, Helsingør, Hundested, Hårlev, Lyngby samt Nærum.

Selskabet har fået midlertidig tilladelse af Jernbanetilsynet der gælder frem til den 1. jul 2002. Herefter skal der formentlig udstedes en fornyet tilladelse. Ejerforholdet i Østbanen og Østtrafik mellem Storstrøms Amt og HUR er afklaret og det fortsætter uændret i en periode. Storstrøms Amt indtræder i HUR på linie med de øvrige aktionærer og vil ved stemmeafgivningen følge HURs anbefalinger. Ser man på de enkelte selskabers websites er Østbanens website ikke længere aktivt, eller i alle fald ude af drift i lange perioder. På de øvrige selskaber nævnes den nye ejerstruktur ikke med et ord, ej heller fordelinger af opgaver og fremtidig struktur. Lokalbanens eget website er i øjeblikket en tom skal næsten uden information.

Lokalbanen AS fremstår nu som et samlet selskab med egen profil (se lokalbanens hjemmeside) og de enkelte selskaber profileres nu i stigende omfang via deres tilhørsforhold til Lokalbanen. I forbindelse med overvejelse om anskaffelser om materiel er det nu Lokalbanen der fremlægger planer og ønsker på vegne af de enkelte selskaber. Dog er det stadig således, at der ikke på banens hjemmeside eller i det materiale der er tilgængeligt på banens stationer eller i togene, nævnes noget konkret om ejerforholdet, den overordnede struktur eller ansvarsfordeling (infrastruktur og togdrift).

Hovedindtrykket er stadig at selskabet fungerer som en flok sammenbragte børn der ikke har det fornødne råderum til at udvikle en fælles vision for fremtiden.


Lokalbanen A/S (LB) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Jægersborg-Nærum LT (Oprindelig: LNJ) 7,81954.10.03I drift