Rømøbanen


Et konsortium ledet af pastor Johannes C. Jacobsen, der var præst i Skærbæk, anlagde i 1897-1898 en skinnebane, som udgik fra Kongsmark Færgebro. Banen gik tværs over Rømø, ud til de store klitarealer, konsortiet havde opkøbt på øens vestkyst. Skinnevejen endte i Lakolks klitrække, hvor der var opført en jernbanestation af træ. Badehotellet i Lakolk åbnedes den 15. juli 1898, og da vejen tværs over Rømø var vanskeligt farbar, blev den en ca. 4 km lang "turistbane" anlagt mellem færgebroen Kongsmark og badehotellet ved Lakolk. Banen anlagdes med et meget let spor med kun 750 mm sporvidde: Rømøbanen åbnede i 1899.

Planen var oprindelig at anskaffe et damplokomotiv, men sandet under skinnerne kunne imidlertid ikke bære lokomotiverne og man måtte nøjes med to heste til trækkraft.

Den ret store trafik i sommertiden foretoges med heste som trækkraft. To vogne kunne klares med én hest, men i højsæsonen kørtes der ofte med tre eller flere vogne, men så gik den ikke med kun én hest.

Bager fra Kongsmark kørte på en motoriseret skinnecykel, når han bragte morgenbrød til badehotellet i Lakolk.

Udenfor badesæsonen kunne banen benyttes til andre formål, og det var her vinden kom ind som drivmiddel. Kørsel med sejl var blevet legalt, og fandt sted i et vist omfang. På grund af den fremherskende vestenvind måtte man stage sig frem den ene vej, men kunne så slappe af den anden vej.

Den officielle hastighed for banen var sat til 15 km/t, og det passede fint til hestetrafik, men denne hastighed blev ofte overskredet ganske kraftigt, når der kørtes for sejl.

Banens sidste driftsår var 1940, og herefter blev sporene taget op i 1941. De -sporene- blev efterfølgende solgt til et brunkulsleje på Brande-egnen.


Rømøbanen (Rømøbanen) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Rømøbanen Rømøbanen 4,518981940

Litteratur for: Rømøbanen - Rømøbanen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Klosterbanen og Rømøbanen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Klosterbanen og Rømøbanen
P. Thomassen
1982
68

pt BØGER