Danmarks Jernbanemuseum - Danmarks Jernbanemuseum


Danmarks Jernbanemuseum er et tilbud til alle med interesse for jernbaner, kulturhistorie og samfundsforhold, historisk, aktuelt og i fremtiden. Med lege- og læringsområder, med foredrag, udstillinger, veterantogkørsel, en stor genstandssamling og et Videncenter for jernbanehistorie er der nok at opleve, at se på, høre om og arbejde med for både børn og voksne, for jernbaneentusiasten, for forskeren og den kulturhistorisk interesserede.

Formålet er at drive museumsvirksomhed for jernbanernes historie i Danmark, og hertil regnes også færge- og rutebildrift.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse tilstande og forandring inden for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og virke for sikringen af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv.

Museet skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre samlinger og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.