RSEJ - Railservice Drift ApS


 Railservice Drift ApS blev etableret i Rødekro i 2007 af Erik Hamer Jessen. Railservice udfører vedligeholdelsesarbejder som underentreprenør for bl.a. Banedanmark og andre, som laver vedligeholdelsesarbejde på jernbanenettet i Danmark. Railservice råder over rangertraktorer, godsvogne, maskiner m.v. og Railservice kan stilles med personale til lokomotivkørsel, lods, togklargøring m.v.
Railservice tilbydes kurser og uddannelser indenfor jernbanen f.eks. SR-kursus, rangerlederkursus, vognklargøringskursus, litrakursus samt materiel- & infrastrukturuddannelser.