Banedanmark


Banedanmark er en selvstændig offentlig virksomhed under Transport- og Boligministeriet, der har ansvaret for den statslige jernbaneinfrastruktur i Danmark. Siden etableringen i 1997 har Banedanmark spillet en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af det danske jernbanenet, som er afgørende for både person- og godstransport.

Banedanmark har en række kerneopgaver, som sikrer en velfungerende og effektiv jernbaneinfrastruktur:

  1. Drift og Vedligeholdelse: Banedanmark er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af jernbanenettet, herunder spor, broer, tunneler, signalanlæg og køreledninger. Dette indebærer løbende inspektioner, reparationer og udskiftning af slidte dele for at sikre sikkerheden og punktligheden i togtrafikken.
  2. Udvikling og Modernisering: Banedanmark arbejder kontinuerligt på at modernisere jernbanenettet gennem store infrastrukturprojekter. Dette inkluderer elektrificering af spor, implementering af nye signalteknologier som ERTMS (European Rail Traffic Management System), og udbygning af kapaciteten på travle strækninger.
  3. Trafikstyring: En vigtig del af Banedanmarks arbejde er trafikstyring, hvor de overvåger og koordinerer togtrafikken på det statslige netværk. Dette sikrer, at togene kører efter planen og at eventuelle forsinkelser eller driftsforstyrrelser håndteres effektivt.
  4. Planlægning og Koordinering: Banedanmark har også ansvaret for langtidsplanlægning og koordinering af jernbaneinfrastrukturen. De arbejder tæt sammen med togoperatører, andre infrastrukturejere og myndigheder for at sikre en samlet og integreret udvikling af jernbanenettet.
 

Banedanmark er involveret i flere store infrastrukturprojekter, der har til formål at forbedre og udvide jernbanenettet. Nogle af de mest markante projekter inkluderer:
  • Elektrificering af Jernbanenettet: For at reducere CO2-udledningen og øge effektiviteten arbejder Banedanmark på at elektrificere store dele af jernbanenettet. Dette projekt inkluderer opførsel af køreledninger og opgradering af eksisterende infrastruktur.
  • Signalprogrammet: Implementeringen af det nye ERTMS signalsystem er en af Banedanmarks største satsninger. Dette moderne signalsystem skal erstatte de gamle signalanlæg og sikre en mere pålidelig og sikker togdrift.
  • Kapacitetsudvidelser: For at imødekomme stigende trafikmængder udfører Banedanmark kapacitetsudvidelser på flere strækninger, herunder nye dobbeltspor, forbedrede stationsfaciliteter og optimerede baneforløb.
 

Banedanmark arbejder tæt sammen med både nationale og internationale partnere for at fremme bæredygtig transport. De deltager i forskellige EU-projekter og internationale samarbejder, som bidrager til udviklingen af en grøn og effektiv jernbaneinfrastruktur.

Bæredygtighed er en central del af Banedanmarks strategi, og de har indført flere initiativer for at reducere miljøpåvirkningen. Dette inkluderer energieffektive løsninger, genanvendelse af materialer og naturbeskyttelsesprojekter langs jernbanenettet.

Med en vision om at skabe en effektiv, sikker og bæredygtig jernbaneinfrastruktur fortsætter Banedanmark med at investere i udviklingen af det danske jernbanenet. Deres langsigtede mål inkluderer yderligere elektrificering, implementering af avancerede teknologier og forbedring af kapaciteten på nøglestrækninger for at imødekomme fremtidens transportbehov.

Banedanmark spiller en afgørende rolle i Danmarks infrastruktur og økonomi ved at sikre, at jernbanenettet kan håndtere både nutidens og fremtidens krav til transport. Med deres engagement i bæredygtighed og innovation er Banedanmark godt positioneret til at lede an i udviklingen af moderne og miljøvenlige transportløsninger.


Banedanmark (Banedanmark) har eller har haft følgende materiel


FotoMaterielAnskaffelsesdatoIbrug til
DSB MZ 141920022005.08.05