HB - Hirtshalsbanen, senere HP


HA (Hjørring-Aalbæk Jernbane) De ældste planer for etablering af en jernbane nord for Hjørring var fra statsbanestationen Tolne til Tuen. Disse planer blev droppet til fordel for en bane mellem Hjørring og Aalbæk med en sidebane fra den nuværende Vellingshøj Station til Hirtshals. Hovedstrækningen på 36 km skulle have linjeføringen Hjørring Vestbanegård-Skibsby-Vestermark-Bjergby-Mygdal-Uggerby-Tversted-Tuen-Sørig-Kyllesbæk-Aalbæk.

Hjørring-Aalbæk/Hirtshals kom med i den store jernbanelov af 27. maj 1908, men da den indeholdt hele 51 baneforslag og der maksimalt måtte gives 4 eneretsbevillinger om året, lod denne bane vente på sig. Først den 28. maj 1915 kom der en eneretsbevilling.

I 1919 begyndte man at anlægge Hirtshals Havn, så "sidebanen" til Hirtshals blev opprioriteret, i starten også som beskæftigelsesprojekt. Efter 1. verdenskrig var der stor arbejdsløshed, så Hjørring-Aalbæk Jernbane og Hjørring købstad sendte arbejdsløse i gang med forarbejdet. I 1923 blev resten af arbejdet udliciteret, og anlægget af banen startede for alvor i april 1924. Strækningen blev indviet 19. december 1925. Hirtshalsbanen blev en succes bl.a. fordi der blev åbnet færgefart fra Hirtshals til Kristiansand i 1927. Foruden biler kunne der overføres 2 jernbanevogne.

1. april 1933 skiftede Hjørring-Aalbæk (HA) Jernbane navn til Hirtshalsbanen (HB). "Hovedstrækningen" til Aalbæk spøgte flere gange, men blev endeligt droppet i 1954.

Hirtshalsbanen havde fra starten fælles drift med Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane, Hjørring-Hørby Jernbane og Vodskov-Østervrå Jernbane, idet de havde fælles driftsbestyrer, hovedkontor, værksted og maskindepot samt fælles ledelse af baneafdelingen og gensidig overenskomst om vognbenyttelse. De 4 baner sluttede sig 1. april 1939 sammen til ét selskab: Hjørring Privatbaner. Efter de store privatbanenedlæggelser i 50'erne og 60'erne var kun Hirtshalsbanen tilbage i Hjørring Privatbaner (HP).