LFJS - Lolland Falsterske Jernbaneselskab


Lolland-Falsterske Jernbane Selskab (LFJS), der var kontrolleret af C.F. Tietgen, overtog i 1873 Falsterbanen (Orehoved–Nykøbing F), som Det Sjællandske Jernbaneselskab ikke magtede at gøre færdig til tiden. 29. marts 1873 fik LFJS koncession på driften af Falsterbanen i 80 år.

Samme koncession gjaldt også anlæg af jernbanen Nykøbing F-Nakskov med en sidebane Maribo-Rødby. Både hovedstrækningen og sidebanen blev indviet 1. juli 1874. Rødbybanen blev 27. juli 1912 forlænget til Rødbyhavn.

Gedserbanen (Nykøbing F-Gedser) blev vedtaget i lov af 23. maj 1873. Den skulle anlægges uden Statens medvirken, men det kneb med at skaffe kapital, så Tietgen kom igen ind i billedet. Hans Gjedser Jernbane fik koncession i maj 1879, og Gedserbanen blev indviet 1. juli 1886. Den havde eget materiel, men blev drevet sammen med de andre strækninger i LFJS.

I 1890 havde LFJS ikke økonomi til en nødvendig ombygning af jernbanebroen over Guldborg Sund. Løsningen blev, at Staten betalte ombygningen mod at overtage forpagtningen af både Falsterbanen og Gedserbanen, og i 1893 overgik begge baner til DSB.

Maribo-Bandholm Jernbane (MBJ), der var startet allerede i 1869, gik i driftsfællesskab med Lollandsbanen, da den åbnede i 1874. Da LFJS blev erstattet af A/S Lollandsbanen 1. juli 1954, kom Bandholmbanen med i det nye selskab. Den er sidespor til Maribo Station og drives som veteranbane.

Også Nakskov-Kragenæs Jernbane (1915-67), Maribo-Torrig Jernbane (1924-41) og Nakskov-Rødby Jernbane (1926-53) var mere eller mindre i driftsfællesskab med Lollandsbanen.

Lollandsbanens egen sidebane Maribo-Rødbyhavn Jernbane indstillede persontrafikken 28. maj 1963 og godstrafikken 1. november 1989, så der kun er hovedstrækningen Nykøbing F-Nakskov tilbage.

Selskabets aktier, som alle blev indløst i 1954, findes blandt samlere i følgende værdier: Litra A med pålydende kr. 2.000, Litra B med pålydende kr. 1.000 og Litra C med pålydende kr. 50. Som et kuriosum lyder kuponerne i kuponarket ikke på udbytte, som var normalt for aktier, men på et fast beløb, svarende til en rente på 4% p.a. Det blev udbetalt halvårligt hver 2. januar og 1. juli. Sidste rentekupon – før talon – var nr. 31 pr. 2. januar 1967.


Lolland Falsterske Jernbaneselskab (LFJS) servicerede følgende jernbaner


Litteratur for: LFJS - Lolland Falsterske Jernbaneselskab

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Med jernbanen gennem hverdag og arbejde
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Med jernbanen gennem hverdag og arbejde
Anders Madsen
2014
117

Skinne bøger
978-87-983192-6-9
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bestyrrelsen for Gjedser Jernbaneselskab angaaende Tilslutningsaftale
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bestyrrelsen for Gjedser Jernbaneselskab angaaende Tilslutningsaftale

1892
8
Maribo
Typ. Johan Dein
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bevillingshaverne for Maribo-Torring Jernbane angaaende delvis Driftsfælleskab
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bevillingshaverne for Maribo-Torring Jernbane angaaende delvis Driftsfælleskab

1914
8
Maribo
Martin Andersens Bogtrykkeri
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bevillingshaverne for Nakskov-Kragenæs Banen angaaende delvis Driftsfælleskab
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Overenskomst mellem det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab og Bevillingshaverne for Nakskov-Kragenæs Banen angaaende delvis Driftsfælleskab

1914
8
Maribo
Martin Andersens Bogtrykkeri