LNJ - Nærum-Lyngby Jernbane


NærumBanen blev åbnet for drift den 25. august 1900 med strækningen Vedbæk - Lyngby. Trafikken på strækningen mellem Vedbæk og Nærum blev indstillet den 1. april 1921 og med loven af 10. maj 1922 fik banen tilladelse til at nedlægge strækningen. I 1936 ændredes banen atter. Denne gang blev strækningen forlænget fra Lyngby til Jægersborg. I 1953 kom der endnu en ændring af linieføringen da NærumBanen blev afkortet på grund af Helsingørmotorvejens anlæg.

Som følge af statens overdragelse af sin ejerandel i privatbanerne har også NærumBanen fået ændrede ejerforhold. Således er selskabet i dag en del af HURs lokalbaneselskab "Lokalbanen A/S" - der dog foreløbig mest findes på papiret.


Nærum-Lyngby Jernbane (LNJ) havde følgende banemærker