NTJ - Nørre Nebel-Tarm Jernbane


(NTJ) Nørre Nebel til Tarm kom åbnede i 1913, også kaldet Tarmbanen, og var en forlængelse af Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ), også kaldet Nebelbanen, som åbnet i 1903.

Behovet for mergel til de magre jorder var et vigtigt argument for at forlænge banen fra Nørre Nebel til Tarm. Denne strækning var med i den store jernbanelov fra 1908. Loven krævede, at Nørre Nebel-Tarm Jernbane (NTJ) skulle drives sammen med VNJ, så det blev aftalt at have fælles materiel, driftsbestyrer, banemester og togpersonale, mens stations- og banepersonale blev ansat i hvert af de to selskaber. Tarmbanens 6 stationer blev alle betjent af ekspeditricer, baneformændenes koner.

Tarmbanen gav ikke nævneværdig ekstra trafik på VNJ, og banen gav i sig selv underskud, så Trafikkommissionen, der aflagde betænkning i 1939, frarådede yderligere statsstøtte til den.

Det lovmæssige krav gjorde at Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbane (VNTJ) blev en endelig fusion mellem Varde-Nørre Nebel Jernbane (VNJ) og forlænget fra Nørre Nebel til Tarm (NTJ).