OKDJ - Odense-Kjerteminde-Dalby Jernbane, senere OKMJ


Efter en række lokale initiativer lykkedes det at få Odense - Kerteminde - Dalby jernbanen på jernbaneloven af 8. maj 1894. Bag arbejdet stod en gruppe der kaldte sig Udvalget for Anlæg af Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane. Der blev efter nogen debat valgt en linieføring syd om Kerteminde Nor gennem Dræby, Kölstrup og Rynkeby. Koncessionen til banen blev tildelt i to omgange. Den første den 6. maj 1896 var gældende for strækningen Odense - Kerteminde. Den anden koncession, tildelt den 22. april 1897, gik på strækningen Kerteminde - Dalby. Statens andel af denne første del bestod i 50 procent af anlægsomkostningerne.

Denne første del af banen, OKDJ, blev indviet den 4. april 1900 og dagen efter startede den regelmæssige drift på banen med fire tog i hver retning. Meget snart opstod der også et lokalt initiativ der ønskede en forlængelse af banen fra Dalby til Martofte. Denne forlængelse kom på jernbaneloven af 27. maj 1908 og koncessionen blev givet den 29. marts 1913. Staten ydede ved denne lejlighed et bidrag på hele 60 procent af anlægsomkostningerne. Indvielsen af denne strækning fandt sted den 25. februar 1914 og den daglig drift på strækningen blev optaget dagen efter med fire daglige tog i hver retning. I forbindelse med forlængelsen skiftede banen navn fra OKDJ til OKMJ.

Selskabet drev også rutebilkørsel og havde helt tilbage fra 1904 fælles driftsbestyrere med det Sydfynske Jernbaneselskab. Her kunne man blandt andet drage fordel af SFJs store ekspertise på materielområdet. Da SFJ i 1949 blev overtaget af staten og gjort til en del af Statsbanerne etablerede OKMJ et driftsfælleskab med Nordvestfynske Jernbaneselskab. Fra 1962 blev dette samarbejde udvidet til også at omfatte Nordfynske Jernbane. OKMJ blev nedlagt i 1966 og der blev oprettet et likviditationsudvalg der stod for afhændelsen af aktiver m..m. Det blev en noget langtrukken affære og først i 1973 kunne man endeligt lukke bøgerne.


Odense-Kjerteminde-Dalby Jernbane, senere OKMJ (OKDJ) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Odense-Kerteminde-Dalby Jernbane OKMJ (Oprindelig: OKDJ) 31,61900.04.051966.03.31
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane OKMJ 35,61900.04.05 (OKDJ) 1914.02.26 (OKMJ)1966.03.31

Odense-Kjerteminde-Dalby Jernbane, senere OKMJ (OKDJ) havde følgende banemærker