RGB - Ryomgaard-Gjerrild Banen, senere RGGJ


Ryomgård-Gjerrild (RGB) – eller Gjerrildbanen – var en dansk privatbane fra Ryomgård til Gjerrild, senere forlænget til Grenaa (RGGJ).

I starten af 1900'erede-tallet opstod der mange planer om elektrisk drevne jernbaner i Østjylland, bl.a. fra Grenaa over Gjerrild-Stenvad-Nørager-Vivild-Ørsted til Allingåbro. Denne bane kom med på den store jernbanelov af 1908 - dog delt op i to dele:

1. del) Fra Ryomgård til Gjerrild og evt. til Grenaa - ikke som elbane, men som konventionel bane. Den blev realiseret som Ryomgård-Gjerrild Banen (RGB) i 1911 og forlænget med Gjerrild-Grenaa (RGGJ) i 1917. I stedet for en bane til Allingåbro, som kun gav adgang til Randers, fik den nye bane for det nordøstlige Djursland forbindelse med jernbaneknudepunktet Ryomgård, hvor der var forbindelse både med Aarhus og Randers.

2. del) Elbanen gennem det nordvestlige Djursland skulle så kun gå fra Allingåbro til et punkt på Ryomgård-Gjerrild Banen. Den var også med i den næste store jernbanelov fra 1918, nu ikke som elbane, men som konventionel bane. Den blev dog aldrig realiseret.

Ryomgård-Gjerrild Banen (RGB) blev realiseret i 1911. I stedet for en bane til Allingåbro, som ensidigt pegede mod Randers, fik det nordøstlige Djursland altså forbindelse med jernbaneknudepunktet Ryomgård, hvor der var forbindelse både med Aarhus og Randers.

Eneretsbevilling blev udstedt 15. juni 1909, og anlægsarbejdet blev påbegyndt i april 1910. Ved Kærende måtte der graves en 300 m lang gennemskæring i en bakke. Nord for Stenvad anlagde man over Ørum Ådal banens største dæmning, der var 350 m lang, op til 10 m høj og 35 m bred på bundens bredeste sted.

Den 16. juli 1914 blev der udstedt eneretsbevilling til forlængelsen Gjerrild-Grenaa, der blev åbnet i 1917. De to strækninger havde fuldt driftsfællesskab, og navnet blev ændret til Ryomgård-Gjerrild-Grenaa Jernbane (RGGJ). Banens hovedkontor lå på Dyrehavevej 4 i Gjerrild indtil 1949, hvor det flyttede til Grenaa Vestbanegård.

Grenaa vest var banens egen station i Grenaa. Den havde tilknytning til Statsbanernes havnespor men ikke direkte til Statsbanestationen, men sidst i 1940'erne kom forslag om at banen skulle søge om optagelse på Statsbanestationen. Dette kom aldrig til at ske og forbindelsen blev kun via havnesporet.

Den 7. marts 1943 åbnedes "Tyskerbanen", et 4 km langt sidespor nord for Gjerrild, anlagt af Organisation Todt for at transportere sten fra Gjerrild Strand til de store tyske anlægsarbejder i Danmark. Banen var i brug efter Besættelsen, men mistede betydning, da skibe overtog stentransporterne.

Gjerrildbanen var en af de meget få privatbaner, der aldrig fik skinnebusser. Den klarede sig med Triangel-motorvogne og havde til det sidste damplokomotiver i beredskab.


Ryomgaard-Gjerrild Banen, senere RGGJ (RGB) havde følgende banemærker