RNB - Ringe-Nyborg Banen


Fåborg - Ringe - Nyborg banen blev anlagt i to etapper.
1. Etappe i 1878 hvor SFJ (Syd Fynske Jernbaneselvskab) tilbød at drive en eventuel Fåborg - Ringe bane og ved loven af 16. juni 1879 blev det besluttet at anlægge denne bane for statens regning. I denne lov var der en tilføjelse der muliggjorde en forlængelse til Nyborg fra Ringe.

2. Etappe med en forlænges til Nyborg fra Ringe blev muligt ved lov af 8. maj 1894.

Begge etapper blev anlagt af SFJ med financiering fra staten og drift af SFJ. SFJ drev banen frem til 1. april 1949, hvor den overgik til drift af DSB.

Da SFJ startede anlægsarbejdet i 1880, af Ringe - Fåborg etappen, kunne man ikke skaffe lokal arbejdskraft og det var derfor nødvendigt at hente svensk arbejdskraft. Med svensk arbejdskraft skred arbejdet hurtigt frem. Der var ikke de store jord opgaver i projektet og alerede i starten af maj 1881 kunne de leverede skinne fra Union Gieserei: Dortmund lægges - med start i Ringe.

Til fremførsel af skinnemateriel på banen benyttede SFJ deres eget lokomotiv nr 4 : Sct Jørgen - som nåede til Fåborg den 21. september 1881. Prøvekørslen af banen startede 15. marts 1882 med en efterfølgende indvielse den 31. marts 1882 og idriftagelse den 1. april 1882.

2. etappe fra Ringe til Nyborg blev efterfølgende foreslået igangsat af indenrigsminister Ingerslev i 1890 og i 1891 var der et formelt foreslag klar med en banestrækning på 26,8 kilometer og med mellemstationer i Vindinge, Refs Vindinge, Ørbæk, Ellested og Ryslinge.

2. etappe af banen kunne vedtages med loven af 8. maj 1894.
Ifølg lovforslaget skulle SFJ også forpagte 2. etappe af banen. Staten tog et udgangspunkt i forpagtningen af 1. etappe, hvor SFJ årligt skulle betale 3% af anlægsbeløbet. SFJ var dog kun villig til at skulle betale 2% og efter lage forhandlinger fik SFJ driften for 2%.

I 1896 startede anlægsarbejderne og banen stod færdig 1. september 1897. Der var dog meningen at banen skulle stå færdig 1. maj 1897 men noget af jordarbejdet undervejs voldede problemer.