RØHJ - Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane


I oplandet mellem Ringkøbing og Nr. Omme var der i årene først i 1900-tallet en lang række planer fremme om anlæg af jernbanestrækninger. Som eksempler kan nævnes Skive - Skjern via Videbæk eller Ulfborg - Herning via Spjald. Men alle disse forslag løb af den ene eller anden grund ud i sandet.

Ringkøbing bys daværende borgmester John Finsen og en række sognerådsformænd arbejdede dog videre med at få anlagt en jernbane mellem Ringkøbing og Ørnhøj. Denne gruppe arbejdede utrætteligt med at få skabt det fornødne grundlag for etablering af den ønskede jernbane og med held.

Deres forarbejde belønnes med loven af 27. maj 1908 hvorved der vedtages et forslag om Ringkjøbing - Nr. Omme Jernbane (Ørnhøj-banen). Koncessionen blev udstedt den 19. juni 1909 og allerede i september 1909 gik man i gang med anlægsarbejdet.

Lidt over to år efter anlægsarbejdernes start, 14. november 1911, kunne man fejre indvielsen af banen og det var en bane der blev hilst velkommen i denne tyndtbefolkede del af Vestjylland. For egnen som helhed var det et meget kostbart projekt at etablere banen. På den anden side skulle det være en rigtig jernbane man kunne være stolt af og derfor skulle der naturligvis bygges en række små stationer på ruten. Det blev nogle meget smukke bygninger, tegnet af Ulrich Plesner, og de fleste kan stadig findes i de små sognebyer. Banen optog den normale trafik dagen efter indvielsen, den 15. november 1911, med 3 tog i hver retning.

Jernbanen havde både persontransport og fragt af gods og dyr, og især i perioden fra 1914 og frem, havde banen sin storhedstid.

Oppe i Holstebro var man meget interesseret i denne banes forlængelse. Det ville give byen et større opland og samtidigt en yderligere forbindelse til Ringkøbing. I 1917 var alle interessenter enige om en mulig linieføring og med loven af 18. marts 1918 fik man det formelle grundlag i orden for en jernbane mellem Nr. Omme og Holstebro.

Den til udvidelsen tilhørende koncession stammer fra 24. marts 1920. Den 22. august 1925 indviede man forlængelsen til Holstebro hvilket også gav det forventede opsving til såvel banen som de berørte byer. Som alle andre jernbaner i dette land fik banen dog også problemer med konkurrencen fra landevejen og fra 1947 blev trafikunderlaget stadig mindre. Passagererne svigtede til fordel for bil og bus.

Den 31. mart 1961 kunne man for sidste gang via den ordinære køreplan benytte et tog på banen. Udviklingen havde også indhentet denne i starten så populære bane.


Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane (RØHJ) havde følgende banemærker