Tisvildebanens 100-årsjubilæum, kom til jubilæumsfest på Tisvildeleje Station den 13. juli! - klik her for at se mere!


SFB - Svendborg-Faaborg Banen


Svendborg-Faaborg Banen (SFB) var en jernbane mellem Svendborg og Faaborg på Sydfyn (1916-54). Den blev anlagt som privatbane og blev forpagtet af Sydfyenske Jernbaner (SFJ), som 1. april 1949 blev overtaget af DSB.

Svendborg-Faaborg Banen var med i den store jernbanelov fra 1908. Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab fik koncession på driften 15. juni 1914, hvorefter banen blev projekteret af SFJs baneingeniør Johannes Stensballe. Banen blev fra starten drevet af SFJ. I kontrakten med SFJ var det anført, at der ikke måtte være mindre end fire daglige persontog i hver retning, samt at banens rullende materiel også måtte anvendes på andre strækninger under SFJ.

Kun strækningen Svendborg-Katterød blev nyanlagt. Mellem Katterød og Faaborg brugte SFB Nyborg-Ringe-Faaborg Banens eksisterende spor. Der blev eksproprieret til dobbeltspor på denne strækning og banehegnet blev flyttet, men det andet spor blev aldrig anlagt. I Katterød havde der kun været et ledvogterhus med billetsalg, men der blev bygget en ny forgreningsstation.

Årsagen til at denne bane blev anlagt privat var, at den daværende regering mente, at staten kun skulle bygge landets hovedbaner, medens private interesser måtte bygge sidelinjerne; dog med en vis statsstøtte.

Den 1. december 1939 nedsatte ministeren for offentlige arbejder et udvalg med den opgave at udarbejde forslag til ordning af A/S Det Sydfyenske Jernbaneselskabs forhold. Den 10. marts 1942 afgav dette udvalg betænkning, hvad der resulterede i, at staten skulle overtage Odense-Svendborg banen, indføre statsdrift på Nyborg-Ringe-Fåborg banen og lade staten forpagte de af SFJ drevne privatbaner ONFJ, SFB og SNB. Årsagen til dette må søges i banernes vanskelige forhold i trediverne, hvor de dårlige konjunkturer påvirkede det store jernbaneselskab med det relativt store omkostningsniveau.

For at SFJ kunne nå at indtjene mest muligt til brug for dækning af pensionsforpligtelser m. v. under den jernbanemæssige højkonjunktur under den anden verdenskrig, besluttedes det at overgangen til staten første skulle ske den 1. april 1949. I forbindelse med at DSB overtog SFJ, blev der i 1949 indgået en 5-årig forpagtningsaftale. Ved aftalens udløb i 1954 blev Svendborg-Faaborg Banen (SFB) nedlagt.


Svendborg-Faaborg Banen (SFB) servicerede følgende jernbaner

Jernbanens navnOperatørLængdeÅbnetNedlagt
Svendborg-Faaborg banen DSB (Oprindelig: SFB) 26,41916.11.251954.05.22

Svendborg-Faaborg Banen (SFB) har eller har haft følgende materiel


FotoMaterielAnskaffelsesdatoIbrug til
SFB 321917
SFB 3319171954

Litteratur for: SFB - Svendborg-Faaborg Banen

>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<

Fynske jernbaner
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Fynske jernbaner
Niels Jensen
1976
112
København
J. Fr. Clausen
87-11-03736-9
Stubbekøbing - Nykøbing - Nysted Banen (Dansk Jernbane-Klub: 15)
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Stubbekøbing - Nykøbing - Nysted Banen (Dansk Jernbane-Klub: 15)
B. Wilcke & Poul Skebye Rasmussen & P. Thomassen
1966
100

Dansk Jernbane-Klub
Svendborg-Fåborg Banen
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Svendborg-Fåborg Banen
Lars Viinholt-Nielsen
1995
96
Århus
SFJ-bøger
87-984810-1-0
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Bogtitel
Forfatter
Udgivelsesår
Sidetal
Udgivelsessted
Forlag
ISBN
Sydfyenske Jernbaners Rullende Materiel
Lars Viinholt-Nielsen
2016
144

Bane Bøger
9788791434471