DSB K 508


I 1892 gik Otto Busse i gang med at tegne en ny iltogsmaskine, som skulle kunne køre alle de stader, hvor skinnerne var på 32 kg/m eller stærkere. Men Otto Busse var ikke så begrænset med byggelængden, som det havde været nødvendigt på Sjælland da man konstruerede Ks-maskinerne i 1886. Den større frihed med længden skal findes i, at Jylland-Fyn havde drejeskiver med større diameter, en type man også forventede vil blive almindelige på Sjælland med tiden.

De gode erfaringerne med de 2B-koblede A-maskiner i Jylland-Fyn gjorde valget af denne hjulstilling frem for 1B konstruktionen fra Ks-maskinerne. De nye kraftigere skinne, man var begyndt at tage i brug, gav et større tilladte akseltryk, som tillod en større og tungere kedel og større cylindere.

Den første serie K-maskiner blev produceret af Neilson i Glasgow i 1894 samtidig med de første Hs serie II maskiner. Efter ca. 2 års prøvetid med den første serie på 5 maskiner fra Neilson, Blev der bestilt 15 nye maskiner fra Hartmann i Tyskland med leverance i 1896. Året efter i 1897 blev der yderligere bestilt 40 K-maskiner fra Esslingen i Tyskland med leverance i årene 1897-1899. Herefter kom der 20 stk. fra Breda i 1900, 10 stk. fra Hanomag i 1901 og 5 stk. fra Maffei i 1902.

Efter ca. 8 år var antallet af K-maskiner oppe på 100 stk. og udgjorde rygraden ved DSB. K-maskinerne var ikke en ubetinget succes for kedlerne var for små, og her var det tydeligt at der var skelet til ældre maskiner, da K-maskinerne blev designet.

Mange andre udfordringer med K-maskinernes gamle og bedagede konstruktion skal nok tilskrives Otto Busses stædighed og hans vedholdenhed, i de principper han var oplært med årtier forinden i Tyskland, ved lokomotivfabrikkerne der. Flere forældede designbeslutninger, som K-maskinerne led under blev:
• K-maskinerne anvendte de gamle Salter-ventiler som sikkerhedsventiler, hvor mange andre var gået over til de nyere Ramsbottom- eller Pop-ventilerne.
• De udvendige Allan-styringer med de klodsede excentrikker burde have været erstattet med den simplere og mere nøjagtig Heusinger-styring.
• Også sandkasserne under fodpladerne var uheldige, da sandet blev vådt af sprøjt fra hjulene.

Otto Busses var tilknyttet maskinafdelingen i Aarhus, men på Sjælland rettede man flere af konstruktionsfejlene på K-maskinernes fx problemerne med sandkasserne.

Førerhuset på K-maskinerne mindede om det, som man havde på A-maskinerne, dog havde K-maskinerne et stort vindue i hver side af førerhuset. Tenderen var treakslet og af samme type,som anvendtes senere på alle D- og C-maskiner, så man fra 1922 havde 219 tendere af denne type.

I årene 1915-1925 ombyggedes alle kedlerne med overheder af Schmidts storrørstype. Salter-sikkerhedsventilen på domen blev fjernet, og Naylor-ventilen over fyrkassen blev erstattet af 2 Pop-ventiler. Men man var stadigvæk meget utilfreds med kedelstørrelsen på K-maskinerne.

Som følge af manglende penge til nyanskaffelse af lokomotiver i 1920'erne, blev K-maskinerne ombygget af flere omgange. De mange ombygninger muliggjorde også en forøgelse af max hastighed fra 90 km/t til 100 km/t.

I 1935 udrangeredes den første K-maskine og i 1938 fulgtes den af yderligere 6 maskiner. Da de nye MO-motorvogne kom i 1950'erne, blev de gamle K-maskiner udrangeret og for størstedelen ophugget.


Stamdata for DSB K 508

Byggeår1896
Byggenummer2.119
FabrikantHartmann
ModelDSB - Litra K Hartmann
Tjenestevægt42 Tons
Tomvægt39 Tons
Tendervægt27,3 Tons
FremdriftsmiddelKul og vand
MotorDampkedel
Kedeltryk12 Atm.
Kul3,5 Tons
Vand10,3 m³
Akselrækkefølge2B
Hastighed MAX90 km/t - senere 100 km/t
Sporvidde1.435 mm
Længde over puffere14,82 Meter
Hjuldiameter1.1846 mm.

Materiellets ejerforhold

LitraFra datoTil datoMaterielejerBeskrivelse
OHJ K50819501957Odsherreds Jernbane (OHJ)
DSB K50818961950De danske Statsbaner, senere Danske Statsbaner (DSB)
 

Materiellets journal

LitraFra datoTil datoBeskrivelse
OHJ K5081957Udrangeret.
OHJ K5081957Solgt som skrot til Ringsted Jernhandel.
DSB K5081950Udrangeret.
OHJ K5081950DSB K508 solgt til OHJ som OHJ K508.
DSB K5081943Trykluftbremse.

DSB K 508 er levet sammen med følgende materiel

MaterielAnskaffelsesdatoByggenummer
DSB K 50618962.117
DSB K 50718962.118
DSB K 50818962.119
DSB K 50918962.120
DSB K 51018962.121
DSB K 51118962.122
DSB K 51218962.123
DSB K 51318962.124
DSB K 51418962.148
DSB K 51518962.149
DSB K 51618962.150
DSB K 51718962.183
DSB K 51818962.184
DSB K 51918962.185
DSB K 52018962.186
DSB K 54118982.324
DSB K 54218982.325
DSB K 54318982.326
DSB K 54418982.327
DSB K 54518982.328
DSB K 54618982.329
DSB K 54718982.330
DSB K 54818982.331
DSB K 54918982.332
DSB K 55018982.333
DSB K 55118982.334