Dansk jernbane ordbog

TIB

TIB er oprindelig en forkortelse for Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger men har i dag skiftet betydning til: Trafikal Information om Banestrækningen. TIB er Beskrivelse af en jernbanestrækning, herunder tilladte hastigheder, spornummerering og placeringen af signaler.