Dansk jernbane ordbog

Arbejdskøretøj

Et Arbejdskøretøj kan være Troljer eller andre skinnekørende maskiner til vedligeholdelse eller inspektion af jernbanen.