Dansk jernbane ordbog

Banemotor

En Banemotor er en El-motor der driver en aksel på et lokomotiv. Man finder banemotorer på både elektriske og diesel-elektriske lokomotiv-enheder.